06-11-2019

Akademikere styrer politiet væk fra virkeligheden

Politiledere erstattes i stigende grad af akademikere, når projekter og indsatser skal rulles ud i politiet. Rigspolitiet er ved at udvikle sig til en ghetto af teoretikere uden forbindelse til fagligheden. Det er skadeligt for kvaliteten og undergraver politiets faglighed. Det er også i strid med alle ønsker fra regering, Folketing og borgere. Politiforbundet ærgrer sig over, at fagligheden og virkeligheden presses stadig længere ud på et sidespor.

Der er heldigvis en voksende forståelse af politifaglighedens afgørende betydning, når det handler om at løse de udfordringer, som samfundet og dansk politi står over for. I regering og Folketing taler man om værdien af politiets tilstedeværelse og lokale indsats. Der er igen et blik for, at politifolk er bedst til at prioritere indsatser og sager. Det er sådan set både logisk og indlysende.

Det mener Politiforbundet i en debatartikel.

Derfor er det også ærgerligt og potentielt ødelæggende, skriver forbundet, at  Rigspolitiet og Justitsministeriet organisatorisk modarbejder alle de gode og fornuftige intentioner.

Der sidder således i dag ikke én eneste med politifaglig baggrund og indsigt i direktionen i Rigspolitiet. Folk med politibaggrund og -erfaring presses løbende ud af alle sammenhænge, hvor retningerne udstikkes for politiet, eller hvor projekter omkring politiets indsatser, arbejdsform, tilstedeværelse, sammensætning, it, personalepolitik og meget andet vedtages.

På den måde findes der ingen kvalitetssikring i forhold til politifagligheden. Politiet står dermed med et stort kvalitetsproblem. Det samme gør samfundet. Det samme gør de politikere, som har vedtaget, at det skulle gå anderledes.

I alt for mange sammenhænge tilrettelægges politiarbejde således efter et papir eller regneark, som aldrig er blevet trykprøvet i forhold til det egentlige arbejde og den viden, som politifaglighed kræver.

Intet under, at der skal bruges så mange ressourcer på at kommunikere problemer væk, måles så skævt, arbejdes med skadelige tidsfrister eller se indsatser bliver konstant undergravet, skriver Politiforbundet i debatartiklen, som kan læses i sin helhed her.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen