08-08-2018

OSM-kortserver med udvidet datagrundlag

Visning af slukningsområder for beredskabet i trekantsområdet.

Innovative leverer løsninger til danske og udenlandske kontrolcentraler, og firmaets nye OpenStreetMap (OSM) kortserver sikrer overblikket over skadesteder og ressourcer, såvel som adgang til altid opdaterede adresser, vejnetværk og relevante data af beredskabsmæssig interesse. Kortmaterialet bliver løbende udvidet og er netop blevet opdateret med data om bl.a. numre på badestrande samt jernbaneoverskæringer.

Sidste år præsenterede Innovative en ny kortkomponent til sin platform, Innovative Security Manager (ISM), hvis primære formål var at frigøre ISM fra de eksisterende kortservices på markedet - hvor kvalitet ikke stod mål med pris. Den nye kortserver til ISM er baseret på det offentligt tilgængelige kortmateriale OpenStreetMap (OSM).

En vigtig del af det operationelle overblik er opdateret kortmateriale indeholdende beredskabsspecifikke data. Innovatives OSM-kortserver indeholder grundkort og adressedatabase, som opdateres fire gange om året igennem vedligeholdelsesaftalen.

Nye datatyper

De løbende opdateringer tilføjer relevante data i videst mulige omfang. Således indeholder den seneste opdatering væsentligt udvidede data om jernbanenettet, hvor bl.a. klassificering af overskæringer er markeret tydeligt, ligesom rangerterræn fremgår af kortet. Opdateringen indeholder også udvidet data for motorvejenes kilometerpæle samt nummerangivelse af strande i området.

De næste opdateringer vil bl.a. omfatte luftfoto, som - ligesom resten af kortmaterialet - er baseret på "tiles", og derfor hentes i omfanget nødvendigt for hvert beredskab på den enkelte kortserver.

Bruger egne, lokale data som del af kortet

Udover altid opdaterede kortdata samt løbende udvidelse af det grundlæggende kortmateriale, betyder brugen af en OSM-kortserver også muligheden for at benytte egne data, som kan slås til og fra på vagtcentralen efter behov.

Disse data kan for eksempel være ledningsdata fra den lokale GIS-afdeling, afgrænsede slukningsområder for de enkelte kommuner, eller specifikke bygningstegninger, over eksempelvis store fabriksfaciliteter eller konferencecentre. Samtidig defineres det hvorvidt disse specifikke lag skal fremkomme ved at klikke dem til/fra, eller automatisk via et foruddefineret zoomniveau.

Innovative forventer i løbet af efteråret 2018 at kunne tilbyde kurser i oprettelse af nye kortlag, således at ISM-brugerne selv bliver i stand til at producere kortlag.

OSM-kortserveren er placeret lokalt og kan derfor indeholde data, som er specifikke for hvert enkelt beredskab. Fordelene ved den lokale placering er bl.a. at der ikke er behov for løbende opslag til eksterne databaser og at sikkerheden omkring de lokale data administreres af hvert enkelt beredskab.

Med OSM-serveren kan der også leveres et navigationsmodul, som kan anvendes til at beregne rute og køretid på en bestemt opgave. Dette modul binder dermed OSM-kortserveren sammen med Innovatives interGATE4-løsning til køretøjer. interGATE4-løsningen anvender selvfølgelig også kortdata fra OSM-kortserveren.

Om OpenStreetMap:

OpenStreetMap er offentligt tilgængeligt kortmateriale. Materialet vedligeholdes af alle privatpersoner med interesse i kort, hvilket sikrer dels en hurtig opdateringsrate, dels at fejlagtige data aldrig når at blive publiceret. OSM kortmaterialet opdateres løbende, og på baggrund heraf udarbejder og opdaterer Innovative det lokale kortmateriale på ISM vagtcentralerne fire gange årligt. På denne måde sikres ISM vagtcentralerne et altid opdateret kortgrundlag.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk