24-02-2020

Oplev intelligente droner og kørende robotter

Fynske Lorenz Technology udvikler AI-baserede softwareløsninger til intelligente droner for at assistere vagter og øge sikkerheden i bevogtede områder. Virksomheden er grundlagt i 2017, og den færdigudviklede løsning er nu klar til sikkerhedsindustrien. På Sectech den 25. og 26. marts demonstrerer Lorenz Technology såvel på sin stand som live udenfor indgangen til messen de intelligente droner. Flyvetidspunkter: Kl. 12.00, 13.30 og 15.00 begge dage.

Når svært fremkommelige områder skal afsøges, er sikkerhedsvagter ofte afhængige af patruljehunde til at afsøge og afværge potentielt farlige situationer. Derudover er det ofte besværligt og tidskrævende at inspicere større områder og sikre, at alle forhold er afsøgt på den aftalte tid.

Lorenz Technology giver sikkerhedsvagter og vagtcentraler mulighed for at få et større overblik over perimeteren ved brug af droner i luften eller kørende robotter. Lorenz AI-Link, der monteres på droner og robotter, live-streamer video direkte fra inspektionen til vagtcentralen. Her kan en vagthavende spotte indtrængende og alarmere vagten på perimeteren for at optimere vagtens sikkerhed, men også for at sikre fuld inspektion og data, der underbygger sikkerhedstjekket af perimeteren.

Et termisk kamera kan observere pludselige skift i temperaturer som f.eks. biler og bygninger, hvor døre eller vinduer er åbne, eller ventilation eller isolering, der skaber forandringer, som kræver opmærksomhed. På grund af den cloudbaserede software kan droner og sikkerhedsvagt assisteres fra vagtcentralen via real-time streamen. Vagthavende hos centralen kan dermed skabe et overblik og assistere den lokale sikkerhedsvagt til at træffe de bedste beslutninger lokalt på perimeteren. Vagtcentralen har også mulighed for at dele videoen til f.eks. myndigheder, hvis der opleves en farlig situation, hvor der skal tilkaldes yderligere hjælp.

Derudover kan Lorenz Technology benyttes til at indsamle data, inspicere områder samt gemme overvågningsvideoer automatisk. Alle ruter planlægges ved hjælp af Lorenz Hive, som gør sikkerhedsvagten i stand til at udføre sin vanlige inspektion, samtidigt med at drone eller kørende robot udfører sin autonome rute og deler live stream til vagtcentralen.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk