31-07-2012

Nyt tåge-værktøj til installatøren

Det intelligente software giver på overskuelig måde et væld af nyttig information om den tilsluttede tågekanon. I specielle tilfælde kan det endda bruges til opgradering af tågekanonens eget software.
Først installerer man IntelliSuite på sin pc. Derefter forbinder man pc og tågekanon med et specialkabel, IntelliConnetor, hvorefter man kan hente ”real time” informationer og historiske data om den tilsluttede tågekanon.

Med IntelliSuite kan ens computer fortælle om øjeblikstilstanden (evt. fejl og fejlårsager, ind- og udgangenes tilstand, batteriets tilstand og levetid, væskestand og varmetid, information om den anvendte dipswitch-indstilling osv).

Endvidere giver IntelliSuite en komplet rapport om systemet, forudgående hændelser og øjeblikstilstanden. Rapporten kan evt. sendes til Protect, og den er pålideligt grundlag for fejlanalyse, opklaring og problemløsning. Rapporten dokumenterer funktion eller mangel på funktion ifm. et indbrud og kan assistere ved rekonstruktion af et hændelsesforløb og opklaringsarbejde

Mulighed for opgradering af tågekanonens software:
I det tilfælde, hvor Protect vurderer, at en software-ændring vil kunne løse et aktuelt problem, kan man med Flash Loader-funktionen lægge ny software i en tågekanon. Protect kan fremsende software til specifikke tågekanoner via e-mail, hvormed evt. opdateringer kan klares hurtigt og enkelt. Flash Loader-funktionen kan i visse tilfælde erstatte udskiftning af print.

For at få adgang til IntelliSuite og IntelliConnector skal man uddannes på et 3-timers kursus afholdt af Protect. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve, som skal bestås.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen