04-02-2019

Ny version af alarmsystemet Intergate

Danske Innovatives alarmsystem Intergate4 er blevet opdateret til 4.1, og udover opdateringer og tilretninger er der blevet tilføjet helt ny funktionalitet. Den nye opdatering af Intergate4 er sket i tæt samarbejde med de danske beredskabsbrugere.

Intergate har siden den første version som hardwareboks været en uundværlig del af udrykningskøretøjernes basisudstyr. Fælles for alle versionerne har været at sikre, at beredskaberne kan navigere deres køretøjer direkte og sikkert til skadestedet.

Den seneste version, Intergate4, har siden 2017 været i drift flere steder. Samtidig har applikationen kørt testforløb hos flere beredskaber og på baggrund af denne ekstensive afprøvning, er der i samarbejde med beredskaberne specificeret krav til en ny version.

Ny og forbedret funktionalitet

Funktionaliteten i Intergate 4.1 er forbedret på en lang række punkter, ligesom der er tilføjet en del ny funktionalitet. For eksempel er kortdelen ændret fundamentalt, således at kort lagres lokalt på iPad’en. Dette sikrer, at kort altid er tilgængeligt, uagtet om der er netværksdækning. Kortet opdateres efter indstillinger i konfigurationen (fx når enheden har wi-fi dækning).

Navigation og ruteberegning er også blevet opdateret og bliver nu understøttet af en ny avanceret navigationsalgoritme. Udover hastighedsafhængig navigation og zoom på kortet betyder det, at ruteberegningen, på baggrund af valgt navigationsprofil, blandt andet tager hensyn til svingrestriktioner og U-vending.

Hastigheden for genberegningen er blevet optimeret som i praksis betyder, at navigationen genoptages i løbet af få sekunder, når en ny rute bliver valgt.

Som en ny funktion præsenteres brugeren, inden start af navigation, for et overblik over hele ruten. Det betyder, at brugeren nu har overblik over den forventede rute inden navigationen påbegyndes, hvilket er med til at sikre fremkørslen sker optimalt.

Forbedret brugergrænseflade

På baggrund af den løbende dialog med brugerne, er brugergrænsefladen ligeledes blevet opdateret på en lang række punkter. Beskeder og navigationsanvisninger er blevet større og mere læselige, og som en del af navigationsanvisningerne bliver der nu vist en pil med angivelse af antal meter til sving nedenunder. Brugerens interaktion med applikationen er blevet optimeret, hvor det blandt andet nu er tydeligt at se, hvilken status der senest er blevet valgt.

Et andet ønske fra brugerne var muligheden for at kunne dæmpe lysstyrken på skærmen, når Intergate bliver brugt om natten. Intergate 4.1 indeholder derfor en dag-nat funktionalitet, hvor lysstyrken kan dæmpes ved et enkelt tryk. Udover dette specifikke brugerhensyn medvirker dag-nat funktionaliteten også til et lavere strømforbrug.

Intergate 4.1 forventes at være klar primo februar 2019.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk