27-03-2012

Brandvæsnet får via software opkald fra plejekrævende borgere

Frederikshavn Kommune har effektiviseret ældrepleje-servicen ved at lade en vagtcentral software styre nødkald fra kommunens plejekrævende borgere. Systemet er udviklet af danske Innovative Business Software.
Når plejekrævende borgere i Frederikshavn har behov for assistance, benytter de et nødkaldssystem installeret i deres hjem, også kaldet Care Call. Nødkaldet sendes til en vagtcentral-software hos Frederikshavn Brandvæsen. Softwaren kender ældreplejens vagtplan, og ud fra dén sendes kaldet automatisk videre til den medarbejder i ældreplejen, der er på arbejde, og som er tæt på borgeren. Medarbejderen kan vælge at assistere borgeren eller afvise opgaven med en kode på sin mobiltelefon. Sker dette, vil softwaren automatisk forbinde kaldet med den næste ledige medarbejder i ældreplejen, så borgeren kan få hjælp.

Den automatiske løsning betyder, at ældreplejen kan assistere borgeren, uden at Frederikshavns Brandvæsens operatører behøver at håndtere kaldene manuelt. Dette har været vigtigt for brandstationen, da den ikke er bemandet om natten. Herved opnås yderligere besparelser samt en hurtigere borgerservice.

Frederikshavn Brandvæsen bruger også softwaren til modtagelse af 112 alarmer og til at sende køretøjer af sted til opgaver. Men nu bruges den også til automatisk behandling af kommunens nødkald.

Førhen håndterede kommunen nødkaldene fra de døgnbemandede servicecentre i ældreplejen, men det var omkostningstungt at opretholde. Ved at omlægge servicen til Frederikshavn Brandvæsen opnår kommunen en besparelse i stordriftsfordele.

Nødkaldsløsningen er udviklet af danske Innovative Business Software, og den kan bruges til at effektivisere alle slags nødkald på brandstationer, kommunale vagtcentraler og kontrolcentraler.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen