17-06-2010

Overvågningsbranchen har brug for overvågning

Henrik Hviid, divisionsdirektør, Atea

Henrik Hviid, divisionsdirektør, Atea

Videoovervågning er kommet for at blive, det er fakta. Men teknologien virker kun med den rigtige løsning. Dette ansvar ligger i dag hos forbrugeren. Kan det være rigtigt? Det er jo heller ikke forbrugerens ansvar, hvis fx fødevareindustrien putter skadelige tilsætningsstoffer i maden.

Et nyt lovforslag fra Lars Barfods hånd er netop blevet vedtaget, og det tillader mere videoovervågning i boligselskaber, men dette lovforslag mangler et helt grundlæggende element – nemlig en sikkerhed for forbrugerne om, at den valgte leverandør overholder loven og i øvrigt er en professionel leverandør. Og det kan meget vel lede til falsk tryghed hos mange mindre virksomheder og organisationer, der investerer i videoovervågningsløsninger. Alt for mange løsninger er fejldimensionerede eller i for dårlig kvalitet. Og det betyder, at overvågningsløsningen ikke består lakmustesten, når der eksempelvis sker en forbrydelse.

Ved store nye overvågningsløsninger i Danmark vælges tit leverandører, som er medlem af Sikkerhedsbranchen, fordi kunden dermed er sikret en leverandør, der følger et fælles vedtaget etisk regelsæt samt, at leverandøren er ISO-certificeret. Og det giver en sikkerhed for, at minimumskrav som opløsning, optagelse og antal billeder per sekund bliver overholdt. Desværre er det ikke et lovkrav, at videoleverandører skal være ISO-certificerede – faktisk er det brugerne af de færdiginstallerede løsninger, der bliver stillet til ansvar for, om videoovervågningsløsningerne lever op til love som Persondataloven, Straffeloven etc.

I mine øjne er denne arbejdsgang helt forfejlet, og den sikrer på ingen måde køberne af videoovervågningsløsninger bedst muligt. Ansvaret bør ligge hos leverandørerne. Det svarer lidt til, at vi giver fødevarebranchen frit lejde til at proppe forbudte tilsætningsstoffer i vores mad og derefter lægger ansvaret over på forbrugerne.

Nu vil den skarpe observatør måske sige, at Datatilsynet har tilsynspligt på alle disse overvågningsinstallationer. Det er korrekt, men det er ganske enkelt umuligt for Datatilsynet at tjekke hver og én installation i Danmark. I gennemsnit bliver der i øjeblikket installeret 50.000 nye kameraer hvert år i Danmark.

Det ligger mig meget på sinde at opfordre til en lovændring, så ansvaret bliver pålagt leverandørerne og ikke køberne, som ofte ikke har indsigt nok i videoovervågningsløsninger til at vide, om de køber katten i sækken. Og hvis det først bliver opdaget den dag, hvor ulykken sker, eller Datatilsynet kommer forbi – ja så er skaden sket, og køberen har spenderet et større beløb på en ubrugelig løsning.

En ting er loven om videoovervågning, som alle leverandører på papiret skal have et indgående kendskab til. En anden ting er, at det fremover bliver mere og mere komplekst at levere overvågningsløsninger, fordi sikringssystemer i fremtiden vil smelte sammen på en it-baseret platform. Og det øger igen kravene til både leverandører og eksterne rådgivningsfirmaer. Igen et eksempel på, hvor nødvendigt det er at skærpe lovkravene til leverandørerne.

Og endelig, videoovervågning virker kun med den rette rådgivning og kun på udvalgte problemer. Videoovervågning er ikke nogen mirakelløsning på kriminalitet og hærværk, men det kan være en stor hjælp for borgere og politi.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen