07-01-2020

Lad 2020 være samarbejdets år

Af Kasper Skov-Mikkelsen, direktør i SikkerhedsBranchen

Et nyt år lover nye muligheder, og 2020 har potentiale til at blive et skelsættende år for tryghed og sikkerhed i Danmark. Her tænker jeg ikke kun på regeringens sikkerhedspakke, der med en række tiltag indenfor tv-overvågning skal gøre danskerne tryggere, men også på et andet emne, der ligger mit og SikkerhedsBranchens hjerte nært: Samarbejde mellem politiet og den private sikkerhedsbranche.

Nu er det nemlig sikkert og vist, at 2020 bliver året hvor samarbejdet på Københavns Vestegn skal rulles ud til hele landet. Det er et mål, vi har haft for øje helt fra samarbejdets spæde start i 2011. Tanken var både dengang og nu, at politiet og især vagtselskaber og kontrolcentraler kan styrke hinanden ved at have et stærkere samarbejde og en bedre dialog i det daglige – helt uden, at der behøver være penge imellem parterne.

Samarbejdet handler altså om at vagterne melder deres observationer til politiet og dermed agerer ekstra øjne og ører, at politiet husker at holde vagtselskaberne orienteret om særlige indsatser, at vagterne sikrer at gerningssteder ikke bliver ødelagt, når de er de første på stedet og meget mere. Der er altså tale om et meget oplagt samarbejde mellem nogle faggrupper med store snitflader i det daglige. Det er sund fornuft – både på Vestegnen og i resten af landet. Derfor anbefalede arbejdsgruppen på Vestegnen også allerede i 2015 at samarbejdet rulles ud til resten af landet, men som bekendt kom der samme år både terrorangreb, flygtningekrise og grænsekontrol ind fra højre, så politiet havde rigeligt at tage sig til.

Politiet har ikke fået mindre travlt siden, og det bliver helt sikkert tydeliggjort, når det i år igen er tid til at politikerne skal forhandle et nyt politiforlig – en flerårig aftale for politiets økonomi og overordnede prioriteter. I det politiforlig, der netop er udløbet, var en af prioriteterne, at der skulle udarbejdes analyser af opgaver, der kan udliciteres til private sikringsleverandører, ligesom der skulle gennemføres forsøg med at lade private varetage opgaver.

Det nåede politiet ikke, og det kunne jeg godt give mig til at kritisere dem for, men jeg synes ærligt talt ikke, den almindelige politimand har brug for at høre mere kritik. Han har brug for løsninger – og det har danskerne, der er afhængige af et velfungerende politi, så sandelig også. Den private sikkerhedsbranche er en af de løsninger. Vi er en måde at få løst en række konkrete opgaver og få frigjort politihænder til politiets kerneopgaver – for eksempel til at efterforske de mange sager, der ligger og hober sig op, mens politifolk passer bevogtnings- og transportopgaver, der kunne varetages af vagter og sikringsteknik. Og så er vi ovenikøbet dygtige, billige og effektive.

Så i stedet for at påpege fejl og mangler, vil jeg håbe – og arbejde for – at det nye politiforlig indeholder flere tiltag, der skal fremme samarbejdet mellem politiet og den private sikkerhedsbranche. Jeg håber derfor også, at den nye rigspolitichef, der skal erstatte Jens Henrik Højbjerg efter februar, vil være åben for en god dialog og et stærkt samarbejde mellem politiet og den danske sikkerhedsbranche.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen