04-02-2020

Det nye bygningsreglement er en god nyhed for dansk brandsikring

Af Kasper Skov-Mikkelsen, direktør for SikkerhedsBranchen

Så kom dagen – alle overgangsordninger er udløbet, og alle vejledninger er udgivet, så nu er der ikke flere undskyldninger for ikke at bygge efter de nye regler i Bygningsreglementet 2018. Det varsler store ændringer i byggeriet og i dansk brandsikring.

Anledningen til de nye regler var da også dramatisk: Byggeriet gik i brechen for at brandsikringskravene blev slækket eller alternativt ensrettet, fordi kommunernes byggesagsbehandling angiveligt var voldsomt forskellig fra kommune til kommune. Heldigvis var vi et stærkt, samlet ”branddanmark,” der råbte op og forhindrede, at vores byggeris indbyggede brandsikkerhed blev slækket, men idéen om at ensrette kravene vandt altså genklang hos politikerne. Den del var nu heller ikke helt uden fornuft.

Ønsket om ensartethed har ført til opfindelsen er en ny slags certificerede brandrådgivere, der skal forestå byggesagsbehandlingen forud for en endelig godkendelse fra en kommune. Målet er en ensartet og kvalificeret byggesagsbehandling indenfor en rimelig tidsramme, og jeg føler mig overbevist om, at det nye system er en fornuftig vej til det mål.

Min og SikkerhedsBranchens interesse for BR18 ligger først og fremmest i det brandfaglige, og selvom vi har følt os nødsaget til at råbe op et par gange undervejs, synes jeg, at resultatet med det nye bygningsreglement og de medfølgende rådgivere er en styrkelse af brandsikkerheden i dansk byggeri. Vi har bekymret os over, om det hele kunne nås, om overgangsordningerne, der blev lavet undervejs, og om der ville opstå mangel på brandrågivere i starten. Udfordringerne er dog blevet løst undervejs, og der er allerede nu over 80 certificerede rådgivere med flere på vej.

Med rollen som certificeret brandrådgiver følger naturligvis store krav til fagligheden. Ikke blot skal uddannelse og baggrund være i orden, rådgiverne skal også kontrolleres løbende og have gransket projekter løbende. Kontrollen er en god og nødvendig sikkerhed, men der er stadig udfordringer med, hvordan den konkret skal foregå. Det ved jeg dog, at der arbejdes på, og jeg er sikker på, at der også findes en løsning på denne udfordring.

Jeg glæder mig særligt over det nye krav om, at byggeri skal følges op af ”as build”-dokumentation, altså dokumentation af, hvordan bygningen rent faktisk kom til at se ud. Indtil i dag har ændringerne mellem byggetilladelsen og den færdigopførte bygning betydet stor usikkerhed for beredskaberne ved brand og udfordringer for brandsikkerheden.

Det er også min overbevisning, at de nye brandrådgivere med deres solide faglighed og de ret udførlige vejledninger til BR18 vil stille mere kvalificerede krav til brandsikkerheden, end kommunerne havde mulighed for før i tiden. Så alt i alt er det svært at være ked af det nye bygningsreglement, hvis man gerne vil noget godt for brandsikkerheden i Danmark.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk