06-10-2020

Brandsikring bliver mere overskueligt

Af direktør i SikkerhedsBranchen, Kasper Skov-Mikkelsen

Så nåede vi frem til målet – vi har nu et ”nyt” bygningsreglement, BR18, og alle de tilhørende vejledninger for at leve op til kravene i bygningsreglementet. Det har været en lang proces, både for de flittige folk i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og for alle os, der har været med på sidelinjen gennem høringer og lignende. Men det har været det hele værd, for vi er endt et rigtig godt sted.

Vi har bevaret et fornuftigt brandsikringsniveau i nybyggeri, og vi har endda fået strammet op nogle steder, hvor det var tiltrængt. Og vi har fået de certificerede brandrådgivere, der skal have et tårnhøjt fagligt niveau. Samtidig har vi fået en del præciseringer, der afgør gamle tvivlsspørgsmål på brandområdet. Det skal vi alt sammen være glade for. Til gengæld er vi også endt med over 2.000 sider vejledninger – heraf 1.600 til brandområdet. Så det er ikke, fordi det er blevet en nemmere opgave at være brandsikringsansvarlig i Danmark.

Heldigvis for os alle har DBI igangsat en gennemgribende revision af sine retningslinjer og vejledninger. DBI’s retningslinjer og vejledninger er kendt af de fleste, der arbejder med brand i Danmark, og nu bliver de endnu mere anvendelige. Det bliver nemlig sådan, at hvis man overholder DBI’s retningslinjer og vejledninger, så overholder man automatisk minimumskravene i Bygningsreglementet. Dermed bliver arbejdet med brandsikkerhed langt lettere for især brandrådgiverne, men generelt for alle, der arbejder med brandsikkerhed og byggeri.

DBI’s retningslinjer og vejledninger er samtidig grundlaget for certificering på brandområdet, og det er jo svært for en branchemand som mig at få armene ned over, at certificering, kvalitet og lovkrav på den måde kan gå op i en højere enhed. Fremover bliver der ingen tvivl om, at den letteste og mest overskuelige – og derfor i sidste ende billigste – løsning er bare at entrere med en certificeret virksomhed fra starten.

SikkerhedsBranchen er naturligvis også selv med i arbejdet med retningslinjer og vejledninger. Personligt sidder jeg med i arbejdsgruppen på tre af retningslinjerne, og jeg er imponeret over den velvilje, professionalisme og arbejdsiver, alle lægger for dagen. DBI forventer selv, at hele det store arbejde med revisionerne er færdigt ved udgangen af 2020, og efter at have set arbejdstempoet tror jeg på, at det kan lade sig gøre. Flere af retningslinjerne og vejledningerne er faktisk lige på trapperne allerede nu – hvis ikke de ligefrem når at blive frigivet, inden denne kommentar når ud til læserne.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk