Välkommen till Trygghetskamerans dag 2017

– årets hetaste event om kameraövervakning!

Den 26 april arrangeras Trygghetskamerans dag 2017 på Clarion Stockholm Hotel på Södermalm.

Vad säger forskarna om kameraövervakningens brottsbekämpande effekt? Är säkerhetskameror ett brottspreventivt verktyg? Hur fungerar kameraövervakningen i Stockholms tunnelbana? Hur vill polisen använda säkerhetskameror och vilka utmaningar står de inför? Hur kan den kommande kameraövervakningslagen underlätta för effektivare brottsbekämpning? Och hur ser politikerna på användning av säkerhetskameror?

Detta är bara några av frågorna som Trygghetskamerans dag ska ge svar på.

Tema:
  • Kamerors brottspreventiva effekt – finns den?
  • Människa och teknik i samspel för effektiv brottsbekämpning
TID:
Onsdagen den 26 april 2017, klockan 08.30–15.00 cirka.

Plats:
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, T-bana Skanstull
Deltagaravgift:
1 880 kr (exkl. moms).
I priset ingår lunch samt fika.
40 % rabatt erhålles för medlemmar i SäkerhetsBranschen och SNOS.PROGRAM

08.00 Registrering med frukost i utställningen.
09.00 Inledning
Moderatorerna Kristina Axén Olin och Lennart Alexandrie – ordförande för tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) respektive publisher på Securityuser.com – inleder med att önska alla välkomna samt informera om programinnehåll och praktiska saker med anknytning till eventet.  
Kristina Axén Olin   Lennart Alexandrie
Kristina Axén Olin Lennart Alexandrie
09.05 Vilka förväntningar kan man ha på kommande kameraövervakningslag?
Säkerhetsbranschens ordförande, Björn Eriksson, ger sin och branschorganisationens syn på hur kameraövervakningslagen bör vara utformad för att möta dagens och framtidens behov av trygghet samt integritetsskydd.

Talare: Björn Eriksson, ordförande SäkerhetsBranschen.
 
Björn Eriksson
09.15 Samtal med regeringens utredare av kameraövervakningslagen

Regeringens utredare av kameraövervakningslagen, Susanne Kaevergaard, samtalar med moderatorerna om hur processen varit, inte minst med tanke på att kravet på implementering av EU:s dataskyddsförordning tillkom under arbetets gång.

Medverkande: Susanne Kaevergaard, regeringens utredare av kameraövervakningslagen och tillika biträdande tillsynschef på Åklagarmyndigheten.
 
Susanne Kaevergaard   Kristina Axén Olin   Lennart Alexandrie
Susanne Kaevergaard   Kristina Axén Olin   Lennart Alexandrie

09.30 Är kameraövervakning ett verktyg för brottsprevention?

Mycket av den forskning som figurerar i debatten om kameraövervakning lider av metodologiska problem som i vissa fall kan leda till att effekten av säkerhetskameror underskattas. En kommande rapport från Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) redogör för dessa problem och sammanställer resultaten från studier som undviker dem.

Talare: Gustav Alexandrie, rapportförfattare, Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS).
 
Gustav Alexandrie
09.45 Säkerhetskamerors brottsförebyggande nytta när de kombineras med riktade åtgärdsinsatser

Eric Piza, kriminolog och forskare vid John Jay Collage of Criminal Justice, berättar om sin egen forskning om kameraövervakning. Han inbegriper i sitt anförande samspelet teknik och människa som en viktig komponent. Enligt Pizas studier går det exempelvis att kraftigt minska våldsbrottslighet om säkerhetskameror kombineras med riktade polisinsatser.

Talare: Eric Piza, kriminolog och forskare vid John Jay Collage of Criminal Justice, City University of New York.
  Eric Piza
10.25 Paus
10.40 Operatörens roll och betydelse för framgångsrik kameraövervakning
Samspelet människa och teknik är också temat för säkerhetsforskarna Markus Lahtinen och Benjamin Weaver som kommer att tala om operatörens roll i arbetet med att framgångsrikt förebygga eller upptäcka brott samt identifiera förövare med hjälp av säkerhetskameror.

Talare: Markus Lahtinen och Benjamin Weaver, säkerhetsforskare knutna till Lunds Universitet.
 
Benjamin Weaver   Markus Lahtinen
Benjamin Weaver Markus Lahtinen

11.00 Kameraövervakningen i kollektivtrafiken

Trygghetscentralen, som övervakar Stockholms kollektivtrafik, arbetar med kameraanvändning kopplat till de olika åtgärdsresurser, det vill säga ordningsvakter, väktare, trygghetsvärdar, ungdomsvärdar, polis eller blåljusmyndighet. Niclas Cannerfelt, kommer också beröra arbetet vid säkerhetsutredningar, olyckor, tillbud och suicidprevention.

Talare: Niclas Cannerfelt, funktionsansvarig på Trygghetscentralen.
  Niclas Cannerfelt
11.30 Videoanalys och effektiv brottsbekämpning

Martin Gren, grundaren av Axis, som utvecklade världens första IP- säkerhetskamera, berättar om hur dagens videoanalys i kameror kan underlätta arbetet med att bekämpa brottslighet. Utifrån ett internationellt perspektiv ger han några exempel.

Talare: Martin Gren, en av grundarna till Axis Communications.
  Martin Gren
12.00 Lunch
12.45 Mingel i utställningen
13.00 Så kan kameraövervakningslagen bli bättre

Sveriges mest kända säkerhetskonsult, Dick Malmlund, har bl a profilerat sig som en av de starkaste kritikerna av kameraövervakningslagen.
I sitt anförande kommer han ge exempel på saker som han hoppas att den nya lagstiftningen kommer inbegripa för att möjliggöra ökad trygghet på såväl offentliga platser som på företag.

Talare: Dick Malmlund, säkerhetskonsult.
  Dick Malmlund
13.20 Polisens utmaningar

Joakim Söderström, nationellt ansvarig för Polismyndighetens allmänna kameraövervakning, berättar om hur myndigheten arbetar och vilka utmaningar han ser när de gäller användning av kameror för brottsbekämpning. Här inbegrips inte minst lagstiftningens påverkan på polisens arbete och förutsättningar för framgångsrika brottsutredningar.

Talare: Joakim Söderström, nationell projektledare kameraövervakning och lagring av digital information, Nationella operativa avdelningen, UC Stockholm.
  Joakim Söderström
13.50 Paus
14.10 Debatt: Är kameraövervakningslagen för sträng eller för tillåtande – eller behövs ingen kameraövervakningslag?


Deltagare:
Annika Hirvonen Falk (MP), vice ordförande i justitieutskottet samt ledamöterna i samma utskott, Helene Peterson (S), Roger Haddad (L) och Pål Jonsson (M). Därutöver medverkar säkerhetskonsulten Dick Malmlund och Säkerhetsbranschens ordförande Björn Eriksson.


Annika Hirvonen Falk (MP)
Annika Hirvonen Falk (MP)
Helene Peterson (S)
Helene Peterson (S)
Roger Haddad (L)
Roger Haddad (L)
Pål Jonsson (M)
Pål Jonsson (M)
Dick Malmlund
Dick Malmlund
Björn Eriksson
Björn Eriksson


15.00 Avslutning


Med reservation för eventuella programändringar.


Alla deltagare är efter programtidens slut välkomna till mingel som sponsras av Corepixel.
För mer information kontakta Deniz Baykal
E-post:[email protected]
Tel: +46 73-987 53 33Arrangörer: Entrésponsor: Sponsorer: Mediapartner:AR Media
AR Media International AB


Västberga Allé 32
126 30 HÄGERSTEN, SWEDEN
Tel: +46 8 556 306 80
E-post: [email protected]
© Copyright AR Media International AB