Trygghetskamerans dag 2016

– hur säkra är vi på offentliga platser?

Med dagens kamerateknik finns möjligheten att öka tryggheten på såväl arbetsplatser, som hem och på offentliga platser som i samhället i stort. Mot detta ställs dock människors rätt till ett starkt skydd av den personliga integriteten? Hur balanseras dessa intressen idag? Vad krävs för att människors trygghetsintressen ska överskugga integritetsaspekterna?

Möt säkerhetsansvariga, myndighetsrepresentanter och politiker som talar och debatterar om kamerateknikens fördelar och nackdelar på en konferens som ytterst handlar om vår trygghet.

Till anmälan

PROGRAM

Malou von Sivers Moderator:
Malou von Sivers
Deltagaravgift:
1 840 kr (exkl. moms).
I priset ingår lunch samt fika.
40 % rabatt erhålles för medlemmar i SäkerhetsBranschen och SNOS.
20 % rabatt erhålles för medlemmar i ASIS och OffSÄK.

Plats:
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, T-bana Skanstull
08.30 Samling och registrering (kaffe med smörgås)
09.00 Välkommen

Åke Andersson, ordförande för SNOS, och Lennart Alexandrie, publisher för SecurityUser.com, önskar alla välkomna och berättar lite om dagordningen tillsammans med journalisten Malou von Sivers som är eventets moderator.
 
09.10 Var står vi idag och vad vill med kameraövervakningslagen imorgon?
Säkerhetsbranschens ordförande Björn Eriksson ger sitt perspektiv på den nuvarande kameraövervakningslagen och om sina förhoppningar på vad regeringens utredning av kameraövervakningslagen ska leda till.

Talare: Björn Eriksson, ordförande SäkerhetsBranschen.
 
Björn Eriksson
09.30 Kameraövervakningslagen utreds – vad betyder det?

Regeringen har tillsatt en utredning kring kameraövervakningslagen i syfte att ”säkerställa att kameraövervakning kan användas där det behövs för att bekämpa brott och samtidigt garantera ett starkt skydd för den personliga integriteten”. Regeringen vill framför allt att platser som är särskilt brottsutsatta eller har ett förhöjt skyddsbehov ska kunna kameraövervakas, men vill också se över möjligheterna för användning av säkerhetskameror i skolor och på arbetsplatser för att nämna några exempel.

Susanne Kaevergaard, utsedd som regeringens särskilda utredare, berättar om arbetet med utredningen, som ska redovisas den 28 februari 2017.

Talare: Susanne Kaevergaard, regeringens utredare av kameraövervakningslagen och tillika biträdande tillsynschef på Åklagarmyndigheten.
 
Susanne Kaevergaard
09.50 Vad säger forskningen om säkerhetskamerornas effekt och är kameror kostnadseffektiva verktyg i skolor? 

Vad säger forskningen om kamerors effekt och vad har tillkommit sedan Trygghetskamerans dag arrangerades för ett år sedan? Säkerhetsforskarna Markus Lahtinen och Benjamin Weaver gör en kort resumé av läget. Därefter berättar de om ett pågående forskningsprojekt om säkerhetskamerors effekt i skolor – inte minst när det gäller eventuella kostnadsbesparingar.

Talare: Markus Lahtinen och Benjamin Weaver, säkerhetsforskare, Lunds Universitet.
 
Markus Lahtinen och Benjamin Weaver
10.20 Paus & mingel i utställningen
10.30 Säkerhet vid stora evenemang – hur får kameror användas?

Att ansvara för säkerheten för två så stora event-arenor som Globen och Tele2-arena innebär många utmaningar. Allt från terrorhot till supporterbråk och hjärtinfarkter ska det finnas beredskap för. Säkerhetskameror är ett viktigt verktyg, men skulle kunna betyda ännu mer om kameraövervakningslagen bara tillät det. Hur tryggheten säkras idag och hur den skulle kunna bli bättre kommer säkerhetschefen Michael Englund att berätta.

Talare: Michael Englund, säkerhetschef, Ericsson Globe och Tele2 Arena.
  Michael_Englund
11.00 Tryggheten vid knutpunkter – finns den?
Jernhusens säkerhetschef Leif Svensson kommer berätta om hur han upplever att kameraövervakningslagen och dess tillämpning obstruerar möjligheterna till högre trygghet på landets järnvägsstationer, både i stort och smått.

Talare: Leif Svensson, säkerhetschef, Jernhusen.
 
Leif Svensson
11.30 Lunch
12.30 Kaffe & mingel i utställningen
13.15 Därför överklagas länsstyrelsens beslut om tillståndsgivning för kameraövervakning 

Datainspektionen har det övergripande ansvaret för att kameraövervakningslagen efterföljs. Sedan kameraövervakningslagen uppdaterades och började gälla 2013 har Datainspektionen granskat närmare 2000 beslut om tillstånd från länsstyrelserna. Cirka tio procent av dessa har överklagats i domstol. På vilka grunder har överklaganden skett och vad har utfallet blivit? Och har domstolsutfallen skapat prejudikat som gjort det enklare för de tillståndsgivande länsstyrelserna att fatta ”rätt” beslut vid tillståndsgivning.

Talare: Martin Hemberg, Jurist, Datainspektionen.
  Martin Hemberg
13.45 Paus & mingel i utställningen
14.00 Politikerdebatten

Under det senaste året har tryggheten på offentliga platser utmanats av det hot som terrorism utgjort och utgör. För islamistiska extremister är oskyldiga civila en väsentlig målgrupp för terrordåd, vilket händelserna i Paris i november bekräftar.

Ett annat trygghetshot utgjordes av rapporterna där unga kvinnor ofredades i Köln och – som de visade sig senare – även på festivalen "We are Sthlm".

Bör användande av säkerhetskameror med inspelning tillåtas i högre grad för att förebygga brott, identifiera gärningspersoner och därmed kunna gripa förövare på platser där de samlas mycket folk? Eller är skyddet av den personliga integriteten viktigare?


Bland de medverkande:
Justitieutskottets vice ordförande Mats Pertoft (MP) samt Justitieutskottets ledamöter Helene Petersson (S), Krister Hammarbergh (M) och Roger Haddad (L). I panelen ingår också Åke Andersson, ordförande för tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS).


Mats Pertoft
Mats Pertoft
Helen Petersson
Helene Petersson
Krister Hammarbergh (M)
Krister Hammarbergh (M)
Roger Haddad (L)
Roger Haddad (L)
Åke Andersson
Åke Andersson (SNOS)


15.20 Avslutning


Med reservation för eventuella programändringar.


Alla deltagare är efter programtidens slut välkomna till mingel som sponsras av Corepixel.Arrangörer: Sponsorer: Mediapartner:AR Media
AR Media International AB


Västberga Allé 32
126 30 HÄGERSTEN, SWEDEN
Tel: +46 8 556 306 80
Fax: +46 8 19 10 11
E-post: [email protected]
© Copyright AR Media International AB, 2016.