SecurityUser
"Otroligt viktigt att vi nu tar människors oro på allvar"
Kristina Axén Olin, ordförande för Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS).
Nyhetskanalen för säkrare affärer officiellt media för Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle och SäkerhetsBranschen
Söndag den 24 september 2017
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 2 2017 ute nu!
Tryggare Samhälle
Nr 2 2017 ute nu!
Benjamin Weaver och Markus Lahtinen, forskare vid Ekonomihögskolan på Lunds universitet.
Benjamin Weaver och Markus Lahtinen, forskare vid Ekonomihögskolan på Lunds universitet.

Kameraövervakning minskade skadegörelse på skolor

På genomsnittsskolan i Malmö skedde en minskad skadegörelse med 40 procent, vilket motsvarar lite mer än tre miljoner kronor, till följd av kameraövervakning. Det visar preliminära resultat från en studie av Benjamin Weaver och Markus Lahtinen, forskare vid Ekonomihögskolan på Lunds universitet.

Vid Trygghetskamerans dag 2016 berättade Benjamin Weaver och Markus Lahtinen om sin studie av kameraövervakning och skadegörelse på skolor. De började dock med att berätta att tidigare forskning om kameraövervakning mestadels genomförts i Storbrittanien och haft ett snävt fokus på gator och torg. Detta har dock börjat förändras.
 
– De senaste åren har det skett en internationalisering då bland annat USA börjar komma in i bilden, berättade Benjamin Weaver och hänvisade till forskning av Eric Piza, som SecurityUser.com tidigare rapporterat om.
 
Benjamin Weaver lyfte också fram ny svensk forskning.
 
– Vi har sett en hel del intressant forskning från Sverige gjord av ekonomen Mikael Priks som har sett en brottsförebyggande effekt av kameraövervakning på fotbollsarenor och i tunnelbanan i Stockholm, sade han.
 
Kostsamt med skadegörelse i skolan
Även 2015 talade Benjamin Weaver och Markus Lahtinen vid Trygghetskamerans dag. I samband med detta kom de i kontakt med Malmö stad som under en 20-årsperiod samlat in detaljerad statistik kring den skadegörelse som skett kring förskolor och grundskolor i Malmö. De fick då möjlighet att studera statistiken närmare.
 
– Skadegörelse i skolor är en kostsam historia. Tar man bort kostnaden för vattenskador och så ligger skadegörelsekostnaden i Malmö på drygt 18 miljoner kronor för 2015, berättade Markus Lahtinen vid Trygghetskamerans dag 2016.

Ungefär 25 procent av skolorna i Malmö har kameraövervakning.

– Enligt de senaste siffrorna vi har fått kan man räkna med att det är närmare 20 av 75 skolor i Malmö som idag har kameraövervakning. Det finns 424 kameror som täcker skolors fasader och närområden. En typisk skola med kameraövervakning har alltså runt 20 kameror installerade.

Kameraövervakning minskade skadegörelsen
Hittills visar studien på goda effekter för kameraövervakningen.
 
– Det är tydligt att kameraövervakningen minskat skadegörelsen. Eftersom beräkningarna gjorts per kvadratmeter har man kunnat observera en minskad skadegörelse på 17.70 kronor per kvadratmeter, berättade Markus Lahtinen.
 
Resultaten från studien är statistiskt säkerhetsställda.
 
– I genomsnittsskolan i Malmö har vi sett en minskad skadegörelse med 40 procent som motsvarar lite mer än tre miljoner kronor som följd av kameraövervakning, fortsatte han.
 
Kostnadseffektivitet
Lahtinen och Weaver har också tittat på kameraövervakningens kostnadseffektivitet.
 
– Tittar man på direkta kostnaderna kopplade till skadegörelsen var kamerasystemen dyrare än besparingen i form av minskad skadegörelse, förklarade Markus Lahtinen.

Han menade dock att det inte är realistiskt att göra en sådan bedömning.
 
– Inkluderar man också kostnader såsom väktarutryckning, lagning och uppteckning av fönster, förlorad produktionstid i klassrummen och vaktmästartid så är besparingen likvärdig med investeringen i kameror. Då har vi dock inte tagit med de mjuka värdena: ökad upplevd trygghet och att ha en ren och hel arbetsplats att gå till, fortsatte han.
 
Publicerad : 2016-05-03 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet
  PTS säkerhetsarbete stärks

Regeringen hargett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att vidta åtgärder som säkerställer myndighetens långsiktiga arbete avseende säkerhetsskydd och informationssäkerhet för att bättre möta ...
 
  Publicerad : 2017-09-22 
  Brå förbereder Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att vidta förberedelser inför inrättandet av ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism.
 
  Publicerad : 2017-09-22 
  SNOS svarade på remiss om nya kamerabevakningslagen

Igår svarade tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) på remissen innehållande förslagen om en ny kamerabevakningslag.
 
  Publicerad : 2017-09-20 
  Antiviruslösning samlar in otillåtna uppgifter från användare

Antivirus-appen DU Antivirus Security för mobila enheter, som laddats ner mellan 10-50 miljoner gånger från Google Play, samlade in användardata utan användarens godkännande. Det menar ...
 
  Publicerad : 2017-09-20 
  Två av tre svenskar läser inte säkerhetsavtalen till appar

Endast var tredje svensk läser igenom användarvillkoren innan de godkänner säkerhetsavtalet, när de laddar ner appar till sin smartphone. Av dem är det dessutom bara sju procent som alltid går igenom ...
 
  Publicerad : 2017-09-19 
 
Cyberhotet oroar tillverkare av produkter för fysisk säkerhet

Både medvetenheten om och oron för cybersäkerhet har ökat kraftigt. Oron gäller även säkerhetsindustrins tillverkare. Den slutsatsen drar facktidningen Detektor i sitt första höstnummer (4/2017) ...
 
  Publicerad : 2017-09-19 
 
Mindre än hälften av dieselstölderna polisanmäls

Hälften av maskinentreprenörerna i Sverige drabbades av dieselstölder förra året. Men inte ens hälften av stölderna polisanmäldes. Det visar en ny rapport som bygger på intervjuer gjorda av ...
 
  Publicerad : 2017-09-18 
  Rapport: Hackergrupp bakom omfattande attacker mot regeringar

Nya tekniska bevis pekar på att den ryska hackergruppen Turla ligger bakom en omfattande cyberspionageattack mot regeringar och myndigheter i flera EU-länder. Hackergruppen har installerat bakdörrar ...
 
  Publicerad : 2017-09-18 
  Ny skadlig kod i över 50 appar på Google Play

Den skadliga koden ExpensiveWall for Android har hittats i minst 50 olika appar och har laddats ner mellan 1 och 4,2 miljoner gånger. Det som skiljer den från tidigare liknande varianterna är att den ...
 
  Publicerad : 2017-09-16 
  Informationsutbytet om terrorhot ska effektiviseras

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag som effektiviserar informationsutbytet inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT).
 
  Publicerad : 2017-09-15 
  Så mycket kostar en cyberattack svenska företag

Ett svenskt företag spenderar i snitt mer än 7 miljoner kronor för att kunna återhämta sig efter ett dataintrång och det tar i genomsnitt 66 dagar innan allt är helt återställt. Det visar en ny ...
 
  Publicerad : 2017-09-15 
  Svenskarna vill ha fler poliser, kameror och ordningsvakter

Åtta av tio svenskar tror att fler patrullerande poliser i närområdet skulle göra att fler kunde känna sig trygga ute. En av tre tror på fler ordningsvakter, 66 procent på bättre belysning och 65 ...
 
  Publicerad : 2017-09-14 
  Morgan Johansson till Bryssel för RIF-råd

I morgon torsdag den 14 september deltar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson på rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF).
 
  Publicerad : 2017-09-14 
  Ransomware och vd-mailsbedrägerer största hoten mot företag 2017

It-säkerhetsföretaget Trend Micros halvårsrapport visar att ransomware på intet sätt blivit mindre betydelsefullt. Likaså fortsätter vd-mailsbedrägerier att vara ett fenomen på uppåtgående.
 
  Publicerad : 2017-09-13 
Security Blog
Webb-TV
Addsecure acquires Chiron

Politikerna fick hård kritik under debatten


Företag & affärer

Freddie Parrman. VD på Seriline, menar att SmartDNA kan göra stor stöldpreventiv nytta i hantverkssektorn.

» Seriline och SmartDNA ingår samarbete
2017-09-19

 Martin Gren menar att cybersäkerhet kan vara en utmärkt möjlighet för branschen om den tas på allvar och slutkunderna förstår farorna.

» Cyberhotet oroar tillverkare av produkter för fysisk säkerhet
2017-09-18

Stefan Runneberger, affärsutvecklare på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group.

» Nexus lösning för autentisering först ut med svenskt eIDAS-stöd
2017-09-15
Nya produkter
» Ny tjänst visar kostnaden för intrång
2017-09-20

BVMS 7.5 Viewer är  en ny variant riktad till små och medelstora applikationer

» Gratis Video Management System för små och mellanstora företag
2017-09-07

Multi grip 3 Alarm.

» Stöldskydd för alla typer av produkter
2017-07-12
Läs mer här >>


Annons