SäkerhetsBranschen
SecurityUser
"Jag skulle vilja se en mer modern reglering"
Susanne Kaevergaard, särskild utredare av kameraövervakningslagen.
Nyhetskanalen för säkrare affärer officiellt media för Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle och SäkerhetsBranschen
Söndag den 1 maj 2016
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 2 2016 ute nu!
Tryggare Samhälle
Nr 1 2016 ute nu!
Samverkan mot godstransportbrott


I går hölls ett första uppstartsmöte i Göteborg med representanter från brottsbekämpande myndigheter och branschorganisationer. Syftet med samverkan är att få bukt med brotten mot godstransporter, och länspolismästare Ingemar Johansson föreslog bland annat att Polismyndigheten i Västra Götaland ska få en samordnande roll i det nationella samverkansrådet mot brott riktade mot tunga godstransporter.

Rikspolisstyrelsen har beslutat att Polismyndigheten i Västra Götaland ska vara sakkunnig myndighet gällande brott mot tunga transporter på väg. Det innebär att den nationella expertkompetensen kommer att finnas där. Fem tjänster på länskriminalpolisen avsätts för att utveckla de brottsbekämpande metoderna och samordna ärenden och underrättelseinformation.
 
– Vi ska ge förslag till övriga polissverige inom det här området, säger Sven Alhbin, biträdande chef på länskriminalpolisen.
 
I går möttes representanter från transportnäringen i Göteborg för att ta beslut om ett inrättande av ett nationellt samverkansråd i syfte att identifiera strategier för att förebygga och bekämpa brott riktade mot godstransporter på väg.
 
Länspolismästare Ingemar Johansson föreslår att polismyndigheten inledningsvis tar en samordnande roll i denna samrådsplattform.
 
– Jag har god erfarenhet av att arbeta med samrådsorgan för att öka kunskap och ta bort en del myter som kan existera i sådana här sammanhang. Tillsammans kan vi hjälpa varandra att bygga det goda samhället, säger Ingemar Johansson.
 
Ett av polisens mål vid bekämpningen av brott mot transportnäringen är att motverka rörelsekapitalet och lönsamheten för organiserad kriminalitet.
 
– Transportstölderna har en tydlig koppling till häleribrott som ofta finns inom den organiserade brottsligheten, säger Lars Korsell, enhetschef på Brottsförebyggande rådet.

Källa: Polisen
 

Publicerad : 2012-06-12 

Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


  DN: inför maskeringsförbud och bättre kameror på arenor

Flera av de förslag som Björn Eriksson föreslog 2003 som nationell samordnare mot idrottsvåld borde genomföras, skriver Erik Helmerson på DN:s ledarsida.
 
  Publicerad : 2016-05-01 
  Svensk Handel: ge väktare förtroende att identifiera gärningspersoner

"För stöldbrott där den misstänkte kan identifieras och inte kräver polisiär närvaro bör hanterandet förenklas så att polisens resurser kan läggas på andra mer kvalificerade jobb", skriver ...
 
  Publicerad : 2016-05-01 
  Migrationsverket får ett utökat ansvar för beredskapen

Migrationsverket läggs nu till bland de myndigheter som har ett särskilt ansvar för beredskapen.
 
  Publicerad : 2016-04-30 
  Brottsmisstänkta får bättre tillgång till försvarare

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss angående genomförandet av EU:s försvarardirektiv. Målet med förslagen är bättre tillgång till försvarare och ett särskilt barnperspektiv.
 
  Publicerad : 2016-04-30 
  Förslag på informationsutbyte mot organiserad brottslighet

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om en ny lag för att underlätta myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet. Exempel på myndigheter är skatteverket, ...
 
  Publicerad : 2016-04-29 
  89 % av IT-attackerna har ekonomiska eller spionagemotiv

89 procent av alla IT-attacker har ekonomiska motiv eller kan klassificeras som spionage, enligt Verizons Data Breach Investigations Report 2016.
 
  Publicerad : 2016-04-29 
 

Foto: SecurityUser.com/AR Media
Flera avvärjda terrorhot som inte lett till åtal

Säpo har avvärjt flera terrorattentat från personer som återvänt efter att ha stridit utomlands utan att det lett till åtal.
– Högintressant information, säger terrorforskaren Hans Brun.
 
  Publicerad : 2016-04-28 
  Nu ska Volvoparkeringen få kameraövervakning

Efter återkommande problem med skadegörelse och stölder på Volvo Cars parkering i Skövde får företaget kameraövervaka, skriver Skövde Nyheter.
 
  Publicerad : 2016-04-28 
  Granskning visar brister i kontrollen av gode män

Enligt en granskning som SVT genomfört finns stora brister i kontrollen av hur gode män sköter sitt uppdrag. SVT har slumpmässigt gått igenom samtliga inspektionsrapporter från länsstyrelserna mellan ...
 
  Publicerad : 2016-04-27 
  Säkerhetspolisen bedömer ny "inkommen information"

Säkerhetspolisen arbetar just nu för att bedöma inkommen information.
"Den har bedömts vara sådan att den inte kan avfärdas", skriver Säkerhetspolisen på sin hemsida.
 
  Publicerad : 2016-04-27 
  Kraftig ökning av klotter

Under första kvartalet 2016 gjordes 30 087 anmälningar om klotter. Det är mer än dubbelt så många som samma period 2014. Det visar statistik från Brå som SecurityUser.com tagit del av.
 
  Publicerad : 2016-04-26 
  FOI utvecklar verktyg för kommunernas risksanalyser

I dagarna presenterade Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI en rapport med resultatet av en studie som kartlagt risk-och sårbarhets analysarbete och ringat in utmaningar. Med detta som grund tas ...
 
  Publicerad : 2016-04-26 
 
Ingen kameraövervakning under matcherna på Olympia

Nya Olympia har tillstånd för över 100 säkerhetskameror. Trots det får kamerorna inte vara påslagna under matcherna, skriver Helsingborgs dagblad.
 
  Publicerad : 2016-04-25 
 
Få IT-beslutsfattare litar fullt ut på publika molnleverantörer

I en undersökning av IT-beslutsfattare uppgav 23 procent av de svarande att deras molnleverantörer någon gång utsatts för dataintrång eller förlust av data, och 20 procent uppgav att obehöriga någon ...
 
  Publicerad : 2016-04-25 
Security Blog
Webb-TV
Intervju med Kettil Stenberg, vd för Stanley Security


Företag & affärer

Enligt Ray Mauritsson, vd för Axis, kan begränsad tillgång på sensorer från Sony kan få effekt på  Axis försäljning mot slutet av 2016.

» Jordbävningen i Japan kan påverka Axis försäljning
2016-04-30

Simon Thomas

» Kristinehamn höjer säkerheten med dynamisk identitetshantering
2016-04-26

Bravida Fire & Security har fått uppdraget att göra säkerhetsinstallationerna när SEB samlar stora delar av sin Stockholmsverksamhet i ett nytt kontor.

» Bravida levererar säkerhetslösning till SEB:s nya huvudkontor
2016-04-18
Nya produkter

Nu lanseras en ny snygg och modern design på kundappen Eagle Eye Client App som lyfter användarupplevelsen och kundvärdet.

» Ny design och nya funktioner i Eagle Eye Client App
2016-04-28

Xtratus, ny dimkanon från Protect.

» Blixtsnabb dimma säkrar privata hem och företag
2016-04-12

Axis Companion. en komplett produktlösning för mindre företags säkerhetsbehov.

» Helhetskoncept för småföretag från Axis
2016-04-07
Läs mer här >>


Annons