SecurityUser
"Säkerhetsföretagens kompetens och teknik är viktiga resurser"
SecurityUser.com har träffat Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen.
Nyhetskanalen för säkrare affärer Officiellt media för Säkerhet för näringsliv och samhälle och SäkerhetsBranschen
Lördag den 28 mars 2015
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 1 2015 ute nu!
Samverkan mot godstransportbrott


I går hölls ett första uppstartsmöte i Göteborg med representanter från brottsbekämpande myndigheter och branschorganisationer. Syftet med samverkan är att få bukt med brotten mot godstransporter, och länspolismästare Ingemar Johansson föreslog bland annat att Polismyndigheten i Västra Götaland ska få en samordnande roll i det nationella samverkansrådet mot brott riktade mot tunga godstransporter.

Rikspolisstyrelsen har beslutat att Polismyndigheten i Västra Götaland ska vara sakkunnig myndighet gällande brott mot tunga transporter på väg. Det innebär att den nationella expertkompetensen kommer att finnas där. Fem tjänster på länskriminalpolisen avsätts för att utveckla de brottsbekämpande metoderna och samordna ärenden och underrättelseinformation.
 
– Vi ska ge förslag till övriga polissverige inom det här området, säger Sven Alhbin, biträdande chef på länskriminalpolisen.
 
I går möttes representanter från transportnäringen i Göteborg för att ta beslut om ett inrättande av ett nationellt samverkansråd i syfte att identifiera strategier för att förebygga och bekämpa brott riktade mot godstransporter på väg.
 
Länspolismästare Ingemar Johansson föreslår att polismyndigheten inledningsvis tar en samordnande roll i denna samrådsplattform.
 
– Jag har god erfarenhet av att arbeta med samrådsorgan för att öka kunskap och ta bort en del myter som kan existera i sådana här sammanhang. Tillsammans kan vi hjälpa varandra att bygga det goda samhället, säger Ingemar Johansson.
 
Ett av polisens mål vid bekämpningen av brott mot transportnäringen är att motverka rörelsekapitalet och lönsamheten för organiserad kriminalitet.
 
– Transportstölderna har en tydlig koppling till häleribrott som ofta finns inom den organiserade brottsligheten, säger Lars Korsell, enhetschef på Brottsförebyggande rådet.

Källa: Polisen
 

Publicerad : 2012-06-12 

Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


 

Foto: Pawel Flato
Polisutbildning blir högskoleutbildning

Regeringen vill göra polisutbildningen till en högskoleutbildning. Direktiv till en utredning har tagits fram och en särskild utredare, Petra Lundh, har utsetts.
 
  Publicerad : 2015-03-28 
  Nytt projekt ska minska båt- och båtmotorstölder

Många bostadsinbrott kan förhindras med hjälp av så kallat märk-DNA. Det visar polisens preliminära utvärdering av ett pilotprojekt i Stockholm där 1 500 hushåll har följts under ett år. Metoden ska ...
 
  Publicerad : 2015-03-28 
 
Forskare avslöjar säkerhetsbrister i aktivitetsarmband

Aktivitetsarmband, som bland annat mäter användarens fysiska aktivitet och kaloriintag, har blivit väldigt populära. I Sverige utsågs de förra året till årets julklapp. Men armbanden hanterar även ...
 
  Publicerad : 2015-03-27 
  FOI utvecklar radarteknik för säkerhetslösningar

I ett samarbete med KTH och Uppsala Universitet arbetar Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, för att ta fram teknik som de menar kan få stor betydelse på en rad områden, exempelvis inom ...
 
  Publicerad : 2015-03-27 
 
Fyra av fem av alla företag lever inte upp till PCI-kraven

Nästan 80 % av alla företag misslyckas uppfylla PCI-kraven vid den inledande PCI-granskningen, vilket lämnar dem sårbara mot cyberattacker enligt en ny rapport från Verizon.
 
  Publicerad : 2015-03-26 
  DI kritiserar utredning om undersökning av olyckor

Datainspektionen anser att det är anmärkningsvärt att ett register som innehåller potentiellt känsliga personuppgifter om över 600 000 olyckor inte regleras i lag.
 
  Publicerad : 2015-03-26 
 

Foto: Anders Lowdin
Justitieministern vill satsa på brottsförebyggande arbete

Igår, under justitieminister Morgan Johanssons inledningstal på Brå:s konferens Råd för framtiden, aviserade ministern en satsning på brottsförebyggande arbete.
 
  Publicerad : 2015-03-25 
 
Rapport: Längre strafftid för tidsbestämda livstidsdomar

Under perioden 1975–2013 dömdes totalt 326 personer till livstids fängelse. Antalet livstidsdomar per år ökade kraftigt fram till mitten av 00-talet, för att sedan minska. För dem som fått ...
 
  Publicerad : 2015-03-25 
 

Foto: Riksbanken
Regeringen vill skärpa lagarna mot penningtvätt

Nu lägger regeringen fram förslag för att stärka och effektivisera det svenska systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.
 
  Publicerad : 2015-03-24 
 

Foto: Linus Hallgren
RR granskar regeringens styrning av SOS Alarm

Det finns tecken på att det finns förhållanden som har en negativ inverkan på samhällets förmåga att hjälpa nödställda och att hantera krissituationer. Det menar Riksrevisionen som nu har inlett en ...
 
  Publicerad : 2015-03-24 
  Polisens förmedling till Brottsofferjouren minskar

Totalt fick 85 687 brottsoffer, vittnen och anhöriga stöd av Brottsofferjouren under 2014. Men många går miste om stöd. Polisens förmedling till Brottsofferjouren fortsätter att minska, visar ny ...
 
  Publicerad : 2015-03-23 
  Nationell beredskapsplan för kärnteknisk olycka

Strålsäkerhetsmyndigheten och MSB har tillsammans med länsstyrelserna i Hallands, Uppsala, Kalmar, Skåne och Västerbottens län har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell beredskapsplan för ...
 
  Publicerad : 2015-03-23 
  Stora regionala skillnader gällande kontaktförbud

En ny granskning av kontaktförbudslagen från Stiftelsen Tryggare Sverige visar på fortsatt stora skillnader mellan landets 32 åklagarkammare när det gäller andelen meddelade kontaktförbud.
 
  Publicerad : 2015-03-22 
 
Fartygspassagerare ska få bättre skydd

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som syftar till att förstärka skyddet för fartygspassagerare samtidigt som sjöfartsnäringens förutsättningar och behov beaktas.
 
  Publicerad : 2015-03-22 
Security Blog
Webb-TV
Detektor TV Magazine 4 - 2014

Företag & affärer

Stefan Albertsson, CEO för AddSecure.

» Multicom, Safetel och Securinet byter namn till AddSecure
2015-03-24
» MKS väljer Samsung Techwin Open Platform
2015-03-18

Håkan Hedlund, Normchef på SSF Stöldskyddsföreningen.

» Nya normer för inbrottsskydd och säkerhetsskåp publicerade
2015-03-17
Läs mer här »

Nya produkter

Korsa-linjen-detektion är en funktion i de uppgraderade kamerorna.

» Intelligenta kameror från UTC
2015-03-19


» Stark safer med elektronisk nyckel
2015-03-18

EDO-100 sätter en ny standard när det gäller säkra utrymningar.

» Intelligent utrymningsterminal
2015-03-16
Läs mer här >>


Annons