AR
SecurityUser
"SNOS arbete för maskerings-
förbud har gett resultat"

Åke Andersson, ordf. SNOS, summerar året.
Nyhetskanalen för säkrare affärer Officiellt media för Säkerhet för näringsliv och samhälle och SäkerhetsBranschen
Lördag den 31 januari 2015
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 4 2014 ute nu!
Många bränder i fritidshus


Många är medvetna om vikten av att skydda sig från bränder med ett gott brandskydd, i sitt hem. Vad många glömmer att det samma gäller för fritidshus.

Den senaste tiden har det inträffat flera olyckliga fall med bränder i fritidshus. Enligt den preliminära statistiken från MSB (Myndigheten för säkerhet och beredskap), omkom 104 personer i 97 bränder under 2011. Det är färre än 2010 då 130 personer omkom i 123 bränder.

Antalet döda i fritidshusbränder ökade, från tre 2010 till cirka tio under 2011.
 
– Det styrker vikten av att se över sitt brandskydd även i fritidshuset. Det är lika viktigt med fungerande brandvarnare i sommarstugan som i det vanliga boendet, och det är bra om man även har tillgång till släckutrustning som till exempel handbrandsläckare, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB.

Källa: Räddningstjänsten
 

Publicerad : 2012-05-11 

Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


 
1/3 kopplar upp sina tjänste- enheter till publika wifi-nät

En av tre kopplar regelbundet upp sina tjänsteenheter till publika wifi-hotspots. Det visar en global undersökning genomförd av Intel Security och MSI Research. Undersökningen visar på hur snabbt ...
 
  Publicerad : 2015-01-31 
  Stärkt skydd för brottsoffer och skärpt syn på de grövsta sexualbrotten

Regeringen har gett 2014 års sexualbrottskommitté (Ju 2014:21) i uppdrag att ta ställning till om straffet för de grövsta sexualbrotten bör skärpas, överväga hur skyddet för brottssoffer kan stärkas ...
 
  Publicerad : 2015-01-31  
Systemadministratörer varnas för digitala certifikat

Antalet betrodda certifikat som används för att signera skadliga program dubblerades under förra året. Det visar statistik från Kaspersky Lab vars egen databas innehöll fler än 6000 sådana certifikat ...
 
  Publicerad : 2015-01-30 
 

.
Idag får Axis grundare H.M. Konungens medalj

Kungen har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj. En av mottagarna är Martin Gren, en av grundarna till Axis, världsledande tillverkare av nätverkskameror.
 
  Publicerad : 2015-01-30 
  Konsekvensanalys av vissa förslag i Straffprocessutredningen

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har tagit emot departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys (Ds 2015:4).
 
  Publicerad : 2015-01-30 
 
Minskad skadegörelse efter brottsförebyggning i Malmö

Statistik från Brå visar att antalet anmälda brotten i Malmö är på rekordlåg nivå. Enligt Malmö stad finns det också ett tydligt samband mellan nedgången i skadegörelse och stadens brottsförebyggande ...
 
  Publicerad : 2015-01-29 
 
Förstärkt skydd för fartygspassagerare

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag som syftar till att förstärka skyddet för fartygspassagerare.
 
  Publicerad : 2015-01-29 
 
År 2014 ökade antalet anmälda skadegörelsebrott

Skadegörelsebrott var en av de kategorier av anmälda brott som ökade mest 2014 jämfört med året innan.
 
  Publicerad : 2015-01-28 
 

.
Han efterlyser en allians för trygghet och säkerhet

Samhällets resurser måste mobiliseras bättre för att åstadkomma en ökad trygghet. En effektiv samverkan mellan myndigheter, kommuner och företag är nödvändig för att samhället ska fungera i sin ...
 
  Publicerad : 2015-01-28 
  Många bluffmejl när deklarationen ska göras

Bedragare utnyttjar det faktum att deklarationstiden kommer närmare. En ny våg av bluffmejl som påstås komma från Skatteverket sköljer över Sverige, skriver Aftonbladet.
 
  Publicerad : 2015-01-28 
 
Stora säkerhetskrav ställs på it-chefer i offentlig sektor

It-chefer i offentlig sektor har dubbelt så svårt att klara säkerhetskraven i framtiden. Detta visar en undersökning som TNS Sifo gjort bland it-chefer inom offentlig och privat sektor på uppdrag av ...
 
  Publicerad : 2015-01-27 
 
Programmet för konferens om säkerhetsupphandling är klart

Den 3 mars arrangeras halvdagskonferensen Säkerhetsupphandling 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Det är den första dedikerade konferensen för offentliga säkerhetsupphandlingar och programmet är ...
 
  Publicerad : 2015-01-27 
 

Foto: Thomas Ahlskog
Lagliga graffitiväggar förebygger inte klotter

Många kommuner diskuterar för närvarande att införa lagliga graffitiväggar, i vissa fall med argumentet att detta är en åtgärd som förebygger klotter. Det saknas dock starkt stöd för detta påstående. ...
 
  Publicerad : 2015-01-27 
 
Panaxiachefer får fängelse, men båda parter överklagar

Två förre detta chefer på värdetransportbolaget Panaxia har dömts till fängelse i det uppmärksammade Panaxiamålet. Tingsrättens dom har dock överklagats av både åklagaren och de tilltalade.
 
  Publicerad : 2015-01-26 
Security Blog
Webb-TV
Detektor TV Magazine 4 - 2014

Företag & affärer
» Oro kring standards för låsenheter och säkerhetskåp
2015-01-25

Exempelbild på applikationen. Bilden visar inte Stockholms Lokaltrafik.

» Ny applikation förenklar trygghetsarbetet på SL
2015-01-20

Ulf Hartell Borgstrand menar att säkehetsföretagen måste hitta betalningsmodeller där man tar betalt för utförd tjänst och att den inte är relaterad till pris gånger nedlagd timme.

» ”Tjänstefiering enda vägen om branschen ska växa”
2015-01-06
Läs mer här »

Nya produkter


» Väggmonterad larmbåge med integrerad kundräknare
2015-01-15


» NVR för 8 eller 16 kameror
2015-01-13


» Första larmsändaren med certifikat enligt SBF 110:7
2015-01-08
Läs mer här >>


Annons