SNOS"
SecurityUser
"Framför allt brinner jag för att polis och rättsväsen ska bli mer effektiva"
SecurityUser har intervjuat Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen.
Nyhetskanalen för säkrare affärer officiellt media för Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle och SäkerhetsBranschen
Lördag den 29 augusti 2015
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Specialutgåva om Säkerhetspaviljongen
i Almedalen
SecurityUser i tryck
Nr 2 2015 ute nu!
Målet: bättre kommunikation i kriser

I en krissituation är det viktigt att kommunikationen fungerar för att göra det möjligt att informera allmänheten och hitta effektiva lösningar på problem. Forskare i retorik vid Örebro universitet har fått 1,7 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att undersöka hur kärnkraftshaveriet i Fukushima hanterades av medier och experter i olika länder, och hur myndigheter bättre kan hantera framtida kriser.

– Varje katastrofsituation har givetvis sina speciella omständigheter och det finns inte en mall för ett lyckat agerande men man kan lära av tidigare erfarenheter och skapa en repertoar av möjliga förhållningssätt, säger professor Brigitte Mral, som leder arbetet vid Örebro universitet.
 
Målet är att med hjälp av verktyg som bland annat retoriken erbjuder skapa en större medvetenhet och förmåga hos aktörerna att kommunicera snabbt, korrekt och samordnat för att klara av olika pressade situationers krav. Det gäller till exempel att ha övat upp förmågan att, om möjligt, förutsättningslöst och systematiserat inventera en situations alla tänkbara sidor och inte låsa sig vid de enkla förklaringarna.

– Det som kan försvåra det arbetet är att olika grupper som normalt inte arbetar tillsammans måste samverka. Olika grupper talar olika språk – även om alla talar svenska. Då är det viktigt att göra det svårbegripliga begripligt och det är inte lätt när kommunikationen sker under yttre press under en pågående kris, säger Brigitte Mral.
 
Många kommunikationsstrategier misslyckas, eftersom ansvariga politiker, ledning och informationsansvariga missbedömer antingen problemet, mottagarna eller hinder som ligger i vägen.
 
– En krissituation kräver att man på ett bra sätt kan informera, övertyga, eventuellt trösta men också ena de drabbade. Människor i en krissituation har inte enbart behov av fakta utan också av att känna att deras rädslor, osäkerheter och skräck tas på allvar. Det kan göra det möjligt att skapa en känsla av trygghet i en krissituation.

– I samband med jordbävningen, den följande tsunamin och kärnkraftshaveriet i Japan kom det mängder av uttalanden från den japanska regeringen, kärnkraftsproducenten och andra japanska myndigheter. Men samtidigt motsatte sig internationella och nationella kärnkraftsorgan uppgifterna och då sjönk förtroendet för de japanska kärnkraftsproducenterna och regeringen.
 
– Vi kommer att titta närmare på hur myndigheter och experter i olika länder gick tillväga för att tillmötesgå behovet av information i samband med haveriprocessen och hur det påverkade opinionen i kärnkraftsfrågan. Hur förklarade man katastrofen och hur översatte man fackspråket vad gäller strålningsrisker och strålningsnivåer med tanke på målgruppen?


Publicerad : 2012-05-11 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


  Säkerhetsbrist i Intel Active Management Technology

Vissa datorer med vPro-stöd är konfigurerade med ett standardlösenord, skriver CERT-SE, Sveriges nationella Computer emergancy responce team.
 
  Publicerad : 2015-08-29 
 

Foto: Bill Nilsson/ Regeringskansliet
Regeringen vill se över hemliga tvångsmedel som ett led i ny strategi mot terrorism

I dag presenterades Sveriges nya strategi för att förebygga, förhindra och försvåra terrorism. Regeringen vill bland annat se samordnare i samtliga kommuner, göra en översyn av de hemliga ...
 
  Publicerad : 2015-08-28 
  Företagskapningar orsakar problem i Skåne

Igår rapporterade SVT om hur större företag kapas på stora summor.
– Vi har haft ett antal stora ärenden här i slutet av förra året och vi håller fortfarande på att utreda något här, säger ...
 
  Publicerad : 2015-08-28 
  USÖ åtgärdade olaglig kameraövervakning

27 procent av 195 vårdinrättningar som granskades av länsstyrelserna hade kameraövervakning som bröt mot lagen. En av dessa var Universitetssjukhuset Örebro. Men bristerna på USÖ åtgärdades snabbt, ...
 
  Publicerad : 2015-08-28 
 

Foto: Pernilla Fyhr
Fler anmälda vardagsbrott

Drygt 350 000 vardagsbrott – stöldbrott, inbrott, trafikbrott, skadegörelsebrott och misshandel – anmäldes i Sverige under 2015 års första sex månader. Det motsvarar en ökning med fem procent jämfört ...
 
  Publicerad : 2015-08-27 
  245 miljoner installerade säkerhetskameror i världen

Enligt marknadsanalysföretaget IHS finns det 245 miljoner säkerhetskameror installerade i världen. Majoriteten av dessa är analoga, men runt 20 procent bedöms vara IP-kameror eller HD CCTV-kameror.
 
  Publicerad : 2015-08-27 
  Trygghetskamerans dag i Köpenhamn den 22 september

Den 22-24 september arrangeras årets största säkerhetsmässa i Skandinavien, nämligen Security User Expo på Bella Center i Köpenhamn.
 
  Publicerad : 2015-08-26 
  Polisens kameraövervakning i Skåne följer tillstånden

Tidigare i år kontrollerade Länsstyrelsen Skåne Polisens säkerhetskameror i Malmö. Det visade sig att kameraövervakningen följer de tillstånd som finns.
 
  Publicerad : 2015-08-26 
 
Ja till kameraövervakning i bostadsområdet Seved

Länsstyrelsen Skåne ger Polisen tillstånd för kameraövervakning i bostadsområdet Seved i Malmö. Tillståndet gäller fyra kameror och är tidsbegränsat till två år.
 
  Publicerad : 2015-08-25 
 

Foto: MSB
Utredning: Nationell strategi vid stora händelser krävs

Det behövs en nationell strategi för hur ledningsarbetet ska gå till under stora händelser och tydligare kontaktvägar för att få mer resurser snabbt. Det menar Nerikes brandkår och Umeå brandförsvar ...
 
  Publicerad : 2015-08-25 
 
Nu finns debatten från Trygghetskamerans dag tillgänglig på Webb-TV

Trygghetskamerans dag 2015, som ägde rum den 28 april, avslutades som vanligt med en debatt. Där mötte politiker från både regerings- som allianspartierna företrädare för polisen samt tankesmedjan ...
 
  Publicerad : 2015-08-24 
  Gällivare sjukhus får säkerhetskameror

Efter upprepade fall av skadegörelse, inbrott samt att obehöriga personer vistas i lokalerna efter stängningstid ska Gällivare sjukhus kameraövervaka entréerna nattetid, rapporterar Sveriges Radio.
 
  Publicerad : 2015-08-24 
  Kustbevakningen deltar i operation utanför Grekland

Kustbevakningen har presenterat att de kommer att delta i Frontex operation Poseidon utanför Grekland. Detta efter regeringens beslut den 30 april att Kustbevakningen får delta i Frontex insatser. ...
 
  Publicerad : 2015-08-23 
  Extremväder ny utmaning för nordisk räddningstjänst

Årets Nordred-konferens, som handlar om de komplexa utmaningar som räddningstjänstmyndigheter ställs inför när de nordiska länderna allt tätare drabbas av naturens krafter.
 
  Publicerad : 2015-08-23 
Security Blog
Webb-TV
Detektor TV Magazine 5, 2015 Trygghetskamerans dag – debatten

Företag & affärer
» Locum väljer G4S som säkerhetspartner på 20 sjukhus och vårdfastigheter
2015-08-25
» Region Kronoberg tecknar ramavtal med Securitas
2015-08-24
» Securitas-rapport gav kursfall
2015-08-06
Läs mer här »

Nya produkter

DALM Säkerhetsrouter med plastkapsling

» Världens första säkerhetsrouter för larmkommunikation!
2015-08-17

2N Helios IP Force

» Porttelefon med HD-kamera
2015-08-14


» Varularm med dold kabel för mobil och surfplatta
2015-08-09
Läs mer här >>


Annons