SecurityUser
""Trygghetsfrågorna kan lyftas mer""
Åke Andersson, ordförande,
Säkerhet för Näringsliv och Samhälle.
Nyhetskanalen för säkrare affärer Officiellt media för Säkerhet för näringsliv och samhälle och SäkerhetsBranschen
Måndag den 20 oktober 2014
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 3 2014 ute nu!
Målet: bättre kommunikation i kriser

I en krissituation är det viktigt att kommunikationen fungerar för att göra det möjligt att informera allmänheten och hitta effektiva lösningar på problem. Forskare i retorik vid Örebro universitet har fått 1,7 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att undersöka hur kärnkraftshaveriet i Fukushima hanterades av medier och experter i olika länder, och hur myndigheter bättre kan hantera framtida kriser.

– Varje katastrofsituation har givetvis sina speciella omständigheter och det finns inte en mall för ett lyckat agerande men man kan lära av tidigare erfarenheter och skapa en repertoar av möjliga förhållningssätt, säger professor Brigitte Mral, som leder arbetet vid Örebro universitet.
 
Målet är att med hjälp av verktyg som bland annat retoriken erbjuder skapa en större medvetenhet och förmåga hos aktörerna att kommunicera snabbt, korrekt och samordnat för att klara av olika pressade situationers krav. Det gäller till exempel att ha övat upp förmågan att, om möjligt, förutsättningslöst och systematiserat inventera en situations alla tänkbara sidor och inte låsa sig vid de enkla förklaringarna.

– Det som kan försvåra det arbetet är att olika grupper som normalt inte arbetar tillsammans måste samverka. Olika grupper talar olika språk – även om alla talar svenska. Då är det viktigt att göra det svårbegripliga begripligt och det är inte lätt när kommunikationen sker under yttre press under en pågående kris, säger Brigitte Mral.
 
Många kommunikationsstrategier misslyckas, eftersom ansvariga politiker, ledning och informationsansvariga missbedömer antingen problemet, mottagarna eller hinder som ligger i vägen.
 
– En krissituation kräver att man på ett bra sätt kan informera, övertyga, eventuellt trösta men också ena de drabbade. Människor i en krissituation har inte enbart behov av fakta utan också av att känna att deras rädslor, osäkerheter och skräck tas på allvar. Det kan göra det möjligt att skapa en känsla av trygghet i en krissituation.

– I samband med jordbävningen, den följande tsunamin och kärnkraftshaveriet i Japan kom det mängder av uttalanden från den japanska regeringen, kärnkraftsproducenten och andra japanska myndigheter. Men samtidigt motsatte sig internationella och nationella kärnkraftsorgan uppgifterna och då sjönk förtroendet för de japanska kärnkraftsproducenterna och regeringen.
 
– Vi kommer att titta närmare på hur myndigheter och experter i olika länder gick tillväga för att tillmötesgå behovet av information i samband med haveriprocessen och hur det påverkade opinionen i kärnkraftsfrågan. Hur förklarade man katastrofen och hur översatte man fackspråket vad gäller strålningsrisker och strålningsnivåer med tanke på målgruppen?


Publicerad : 2012-05-11 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


  Region Gotland ansöker
om kamerabevakning

Region Gotlands lokaler på Visborg kan komma att kamerabevakas nattetid, rapporterar Sveriges Radio.
 
  Publicerad : 2014-10-20 
  Nationell strategi för ökad trygghet på matcher

Polisen, Svenska Fotbollförbundet, Svensk Elitfotboll, Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Hockeyligan och Svenska Bandyförbundet har enats om en gemensam nationell strategi för att säkerställa att ...
 
  Publicerad : 2014-10-19   Per Geijer blev Årets Säkerhetsperson

Svensk handels säkerhetschef Per Geijer utsågs till Årets Säkerhetsperson 2014 när Security Awards delades ut på branschmässan SKYDD i Stockholm onsdagen den 15 oktober.
 
  Publicerad : 2014-10-19 
  Kamerabevakning gör svenskar tryggare

I miljöexperimentet fick 1 000 personer se en bild på en offentlig plats tillsammans med en beskrivande text och sedan svara på frågan om hur trygga de skulle känna sig på platsen. Hälften av ...
 
  Publicerad : 2014-10-18 
  Ökade kopparstölder vid svenska järnvägar

Kopparstölder vid järnvägen har ökat de senaste två åren till följd av bland annat höjda metallpriser. Det visar statistik från Trafikverket som SVT tagit del av.
 
  Publicerad : 2014-10-18 
  Organisationen POSOM vill se reformerad krishantering

Igår begärde krishanteringsorganisationen POSOM att Regeringen ska ändra i Förordningen om frivillig försvarsverksamhet för att möjliggöra att POSOMs krisgrupper ska bli en nationell stödstyrka som ...
 
  Publicerad : 2014-10-17 
  Domstol: Teleoperatören ska fortsätta med datalagringen

De svenska datalagringsbestämmelserna strider inte mot grundlagen, EU-lagstiftning eller Europakonventionen. Det svenska regelverket har inte brister i samma omfattning som det ogiltigförklarade ...
 
  Publicerad : 2014-10-17 
  Två av tre svenska moskéer utsatta för skadegörelse

Två tredjedelar av moskéerna i Sverige har utsatts för skadegörelse. Dessutom ska nästan hälften av alla muslimska föreningar ha utsatts för olika former av hot, skriver SVT.
 
  Publicerad : 2014-10-16 
  Justitieministern mottog priset Årets trygghetsambassadör

Igår mottog justitieminister Morgan Johansson utmärkelsen "Årets trygghetsambassadör" i samband med Skydd-utställningen. Ceremonin ägde rum på Säkerhetsbranschens scen.
- Jag är ...

 
  Publicerad : 2014-10-16 
  S och MP överens om
hemliga tvångsmedel

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kommit överens om lagstiftning som under vissa omständigheter tillåter hemliga tvångsmedel för att motverka allvarliga brott. De ska också införa en särskild ...
 
  Publicerad : 2014-10-15 
  Polisens utredningsresultat är oförändrat jämfört med 2013

Polisens utredningsresultat för de första åtta månaderna 2014 är i stort sätt oförändrat jämfört med motsvarande period föregående år. Det visar rapport från Rikspolisstyrelsen.
 
  Publicerad : 2014-10-15 
  SSF-stipendium till projekt mot gränsöverskridande brottslighet

Anders Burén, poliskommissarie, polismyndigheten i Stockholm och polisinspektör Joakim Stenman vid Polismyndigheten i Östergötland tilldelas idag SSF Stöldskyddsföreningens Polisstipendium för ...
 
  Publicerad : 2014-10-15 
  Unikt samarbetsprojekt om SaaS presenteras på Skydd

SaaS-gruppen bildades 2013 på initiativ av säkerhetsförlaget Ar Media som ett forum för att skapa en branschgemensam grundsyn kring tjänstefieringen av den sedan tidigare så produktorienterade ...
 
  Publicerad : 2014-10-14 
  Säkerhetsbranschen positiv
till Swesec-ordförandes invit

I förra numret av facktidningen Detektor (4/2014) uttryckte sig Swesecs ordförande Urban Doverholt positivt till en sammanslagning av Swesec och Säkerhetsbranschen. Nu får han respons.
– Jag ...
 
  Publicerad : 2014-10-14 
Security Blog
Webb-TV
Detektor TV Magazine 3 - 2014

Företag & affärer
» Axis tillväxt fortsätter
2014-10-17
» Idag presenteras vinnarna av årets Detektor International Awards
2014-10-15
» Saab får beställning på civilt marintrafiksystem i Hongkong
2014-10-09
Läs mer här »

Nya produkter


» RFID-läsare från Nexus klarar alla säkerhetsteknologier
2014-10-15


» Säkrare miljö för elever och personal på svenska skolor
2014-10-14


» App för kontroll av inbrottslarmsystem
2014-10-10
Läs mer här >>


Annons