SecurityUser
""Trygghetsfrågorna kan lyftas mer""
Åke Andersson, ordförande,
Säkerhet för Näringsliv och Samhälle.
Nyhetskanalen för säkrare affärer Officiellt media för Säkerhet för näringsliv och samhälle och SäkerhetsBranschen
Fredag den 31 oktober 2014
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 3 2014 ute nu!
Målet: bättre kommunikation i kriser

I en krissituation är det viktigt att kommunikationen fungerar för att göra det möjligt att informera allmänheten och hitta effektiva lösningar på problem. Forskare i retorik vid Örebro universitet har fått 1,7 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att undersöka hur kärnkraftshaveriet i Fukushima hanterades av medier och experter i olika länder, och hur myndigheter bättre kan hantera framtida kriser.

– Varje katastrofsituation har givetvis sina speciella omständigheter och det finns inte en mall för ett lyckat agerande men man kan lära av tidigare erfarenheter och skapa en repertoar av möjliga förhållningssätt, säger professor Brigitte Mral, som leder arbetet vid Örebro universitet.
 
Målet är att med hjälp av verktyg som bland annat retoriken erbjuder skapa en större medvetenhet och förmåga hos aktörerna att kommunicera snabbt, korrekt och samordnat för att klara av olika pressade situationers krav. Det gäller till exempel att ha övat upp förmågan att, om möjligt, förutsättningslöst och systematiserat inventera en situations alla tänkbara sidor och inte låsa sig vid de enkla förklaringarna.

– Det som kan försvåra det arbetet är att olika grupper som normalt inte arbetar tillsammans måste samverka. Olika grupper talar olika språk – även om alla talar svenska. Då är det viktigt att göra det svårbegripliga begripligt och det är inte lätt när kommunikationen sker under yttre press under en pågående kris, säger Brigitte Mral.
 
Många kommunikationsstrategier misslyckas, eftersom ansvariga politiker, ledning och informationsansvariga missbedömer antingen problemet, mottagarna eller hinder som ligger i vägen.
 
– En krissituation kräver att man på ett bra sätt kan informera, övertyga, eventuellt trösta men också ena de drabbade. Människor i en krissituation har inte enbart behov av fakta utan också av att känna att deras rädslor, osäkerheter och skräck tas på allvar. Det kan göra det möjligt att skapa en känsla av trygghet i en krissituation.

– I samband med jordbävningen, den följande tsunamin och kärnkraftshaveriet i Japan kom det mängder av uttalanden från den japanska regeringen, kärnkraftsproducenten och andra japanska myndigheter. Men samtidigt motsatte sig internationella och nationella kärnkraftsorgan uppgifterna och då sjönk förtroendet för de japanska kärnkraftsproducenterna och regeringen.
 
– Vi kommer att titta närmare på hur myndigheter och experter i olika länder gick tillväga för att tillmötesgå behovet av information i samband med haveriprocessen och hur det påverkade opinionen i kärnkraftsfrågan. Hur förklarade man katastrofen och hur översatte man fackspråket vad gäller strålningsrisker och strålningsnivåer med tanke på målgruppen?


Publicerad : 2012-05-11 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


  Första rikstäckande analysen av ekonomisk brottslighet

Vidden av ekonomisk brottslighet sträcker sig från brott begångna på grund av slarv och okunskap till svartarbetshärvor och användande av kapade identiteter och falska intyg. Brottsuppläggen är ...
 
  Publicerad : 2014-10-31 
  Södertörns högskola ska börja utbilda poliser

Från och med januari 2015 kommer Södertörns högskola att utbilda poliser. I dag undertecknades avtalet mellan rikspolischef Bengt Svenson och rektorn för Södertörns högskola Moira von Wright.
 
  Publicerad : 2014-10-31   Bättre möjligheter för polisens bekämpning av nätbrott

Polisens möjligheter att ingripa mot brott på nätet har blivit bättre. För ett år sedan inrättades en kontaktlänk mellan polisen och Facebook och drygt femhundra ärenden har nu hanterats.
 
  Publicerad : 2014-10-30 
  ”Kontantfritt
 samhälle
är ett demokratibrott”
Björn Erikssons vitbok anklagar bankerna för dold agenda

Säkerhetsbranschens ordförande Björn Eriksson presenterade i veckan en 20-sidig vitbok med rubriken ”Korten på bordet – därför vill bankerna avskaffa kontanterna”. Den ifrågasätter och varnar för ...
 
  Publicerad : 2014-10-30 
  Rapport om nordiskt samarbete kring krisberedskap

I en studie från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och isländska Centre for Small State Studies (CSSS) har undersökt utvecklingen av de nordiska krisberedskapssamarbetet vid namn ...
 
  Publicerad : 2014-10-29 
  1 av 8 inte oroliga för cyberhot

13 procent av internetanvändare tycker att riskerna för cyberhot är något som IT-säkerhetsföretagen överdriver. Det visar en ny undersökning.
 
  Publicerad : 2014-10-29 
  Så ska nya justitieministern göra skillnad

I den nya Stefan Löfven-ledda regeringen är Morgan Johansson verkligen en minister som har förväntningar på sig. Han har inte bara utsetts till justitieminister utan också blivit migrationsminister. ...
 
  Publicerad : 2014-10-28 
  Höstlovsveckan är inbrottstjuvarnas favoritvecka

Kombinationen mörker och semester är optimalt för inbrottstjuven. Statistik från Trygg-Hansa visar att höstlovsveckan, vecka 44, är den vecka under året som det sker flest inbrott i svenska hem. ...
 
  Publicerad : 2014-10-28 
  SNOS kräver ändrad kameralag
”Säkerhetshål i lagstiftningen hotar svensk rättssäkerhet”

Brottsutredningar läggs snabbt ner i brist på bevis – ofta per omgående. Vittnen tvekar att träda fram och än mindre vara till förfogande i rätten på grund av hot.
– Vi måste slå vakt om ...
 
  Publicerad : 2014-10-27 
  Skåne hårt drabbat av inbrott

En nationell jämförelse visar att Skåne är särskilt hårt drabbat av bostadsinbrott, skriver Sydsvenskan.
 
  Publicerad : 2014-10-27 
  Ebola utnyttjas i Nigeriabrev

Mycket spam som innehåller Nigeriabrev har den senaste tiden utnyttjat Ebolautbrottet. Det visar den senaste spamrapporten från Kaspersky Lab.
 
  Publicerad : 2014-10-27 
  Ny kartläggning av kriminella nätverk

Sedan millennieskiftet har problemen med lokala kriminella nätverk ökat. En färsk kartläggning från Polisen har identifierat 55 områden i 22 städer där nätverken bedöms ha stor påverkan på ...
 
  Publicerad : 2014-10-26 
  Polisen varnar för skydd mot bluffaktur

Polisen betraktar flera företag som erbjuder skydd mot bluffakturor som oseriösa aktörer, skriver GT.
 
  Publicerad : 2014-10-26 
  Förstärkt stöd till ideellt brottsofferarbete

Den som döms för ett brott där fängelse ingår i straffskalan är i dag skyldig att betala en särskild avgift på 500 kronor till brottsofferfonden. Regeringen föreslår nu en höjning till 800 kronor.
 
  Publicerad : 2014-10-24 
Security Blog
Webb-TV
Detektor TV Magazine 3 - 2014

Företag & affärer

Nicklas Manns, vd för TL Detect.

» TL Detect byter namn till Alert Alarm AB
2014-10-29
» Saab och Brasilien ingår avtal om Gripen NG
2014-10-28
» Rörelseresultat på 901 Mkr för årets första nio månader
2014-10-26
Läs mer här »

Nya produkter


» Verktyg för hantering av olika fabrikat av passersystem
2014-10-29


» Rapportsystem för väktare
2014-10-28


» Integra med nytt webbgränssnytt och en ny självbetjäningsportal
2014-10-27
Läs mer här >>


Annons