SecurityUser
"Säkerhetsföretagens kompetens och teknik är viktiga resurser"
SecurityUser.com har träffat Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen.
Nyhetskanalen för säkrare affärer Officiellt media för Säkerhet för näringsliv och samhälle och SäkerhetsBranschen
Måndag den 30 mars 2015
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 1 2015 ute nu!
Målet: bättre kommunikation i kriser

I en krissituation är det viktigt att kommunikationen fungerar för att göra det möjligt att informera allmänheten och hitta effektiva lösningar på problem. Forskare i retorik vid Örebro universitet har fått 1,7 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att undersöka hur kärnkraftshaveriet i Fukushima hanterades av medier och experter i olika länder, och hur myndigheter bättre kan hantera framtida kriser.

– Varje katastrofsituation har givetvis sina speciella omständigheter och det finns inte en mall för ett lyckat agerande men man kan lära av tidigare erfarenheter och skapa en repertoar av möjliga förhållningssätt, säger professor Brigitte Mral, som leder arbetet vid Örebro universitet.
 
Målet är att med hjälp av verktyg som bland annat retoriken erbjuder skapa en större medvetenhet och förmåga hos aktörerna att kommunicera snabbt, korrekt och samordnat för att klara av olika pressade situationers krav. Det gäller till exempel att ha övat upp förmågan att, om möjligt, förutsättningslöst och systematiserat inventera en situations alla tänkbara sidor och inte låsa sig vid de enkla förklaringarna.

– Det som kan försvåra det arbetet är att olika grupper som normalt inte arbetar tillsammans måste samverka. Olika grupper talar olika språk – även om alla talar svenska. Då är det viktigt att göra det svårbegripliga begripligt och det är inte lätt när kommunikationen sker under yttre press under en pågående kris, säger Brigitte Mral.
 
Många kommunikationsstrategier misslyckas, eftersom ansvariga politiker, ledning och informationsansvariga missbedömer antingen problemet, mottagarna eller hinder som ligger i vägen.
 
– En krissituation kräver att man på ett bra sätt kan informera, övertyga, eventuellt trösta men också ena de drabbade. Människor i en krissituation har inte enbart behov av fakta utan också av att känna att deras rädslor, osäkerheter och skräck tas på allvar. Det kan göra det möjligt att skapa en känsla av trygghet i en krissituation.

– I samband med jordbävningen, den följande tsunamin och kärnkraftshaveriet i Japan kom det mängder av uttalanden från den japanska regeringen, kärnkraftsproducenten och andra japanska myndigheter. Men samtidigt motsatte sig internationella och nationella kärnkraftsorgan uppgifterna och då sjönk förtroendet för de japanska kärnkraftsproducenterna och regeringen.
 
– Vi kommer att titta närmare på hur myndigheter och experter i olika länder gick tillväga för att tillmötesgå behovet av information i samband med haveriprocessen och hur det påverkade opinionen i kärnkraftsfrågan. Hur förklarade man katastrofen och hur översatte man fackspråket vad gäller strålningsrisker och strålningsnivåer med tanke på målgruppen?


Publicerad : 2012-05-11 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


  DI kritik gav bättre molnavtal

Förra året riktade Datainspektionen kritik mot Simrishamns kommun för dess användning av Google Apps for Education i kommunens grund- och gymnasieskolor. Kritiken rörde framför allt brister i avtalet ...
 
  Publicerad : 2015-03-29 
  Två justitieråd till Högsta förvaltningsdomstolen utsedda

Regeringen har utnämnt Mari Andersson och Leif Gäverth till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.
 
  Publicerad : 2015-03-29 
 

Foto: Pawel Flato
Polisutbildning blir högskoleutbildning

Regeringen vill göra polisutbildningen till en högskoleutbildning. Direktiv till en utredning har tagits fram och en särskild utredare, Petra Lundh, har utsetts.
 
  Publicerad : 2015-03-28 
  Nytt projekt ska minska båt- och båtmotorstölder

Många bostadsinbrott kan förhindras med hjälp av så kallat märk-DNA. Det visar polisens preliminära utvärdering av ett pilotprojekt i Stockholm där 1 500 hushåll har följts under ett år. Metoden ska ...
 
  Publicerad : 2015-03-28 
 
Forskare avslöjar säkerhetsbrister i aktivitetsarmband

Aktivitetsarmband, som bland annat mäter användarens fysiska aktivitet och kaloriintag, har blivit väldigt populära. I Sverige utsågs de förra året till årets julklapp. Men armbanden hanterar även ...
 
  Publicerad : 2015-03-27 
  FOI utvecklar radarteknik för säkerhetslösningar

I ett samarbete med KTH och Uppsala Universitet arbetar Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, för att ta fram teknik som de menar kan få stor betydelse på en rad områden, exempelvis inom ...
 
  Publicerad : 2015-03-27 
 
Fyra av fem av alla företag lever inte upp till PCI-kraven

Nästan 80 % av alla företag misslyckas uppfylla PCI-kraven vid den inledande PCI-granskningen, vilket lämnar dem sårbara mot cyberattacker enligt en ny rapport från Verizon.
 
  Publicerad : 2015-03-26 
  DI kritiserar utredning om undersökning av olyckor

Datainspektionen anser att det är anmärkningsvärt att ett register som innehåller potentiellt känsliga personuppgifter om över 600 000 olyckor inte regleras i lag.
 
  Publicerad : 2015-03-26 
 

Foto: Anders Lowdin
Justitieministern vill satsa på brottsförebyggande arbete

Igår, under justitieminister Morgan Johanssons inledningstal på Brå:s konferens Råd för framtiden, aviserade ministern en satsning på brottsförebyggande arbete.
 
  Publicerad : 2015-03-25 
 
Rapport: Längre strafftid för tidsbestämda livstidsdomar

Under perioden 1975–2013 dömdes totalt 326 personer till livstids fängelse. Antalet livstidsdomar per år ökade kraftigt fram till mitten av 00-talet, för att sedan minska. För dem som fått ...
 
  Publicerad : 2015-03-25 
 

Foto: Riksbanken
Regeringen vill skärpa lagarna mot penningtvätt

Nu lägger regeringen fram förslag för att stärka och effektivisera det svenska systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.
 
  Publicerad : 2015-03-24 
 

Foto: Linus Hallgren
RR granskar regeringens styrning av SOS Alarm

Det finns tecken på att det finns förhållanden som har en negativ inverkan på samhällets förmåga att hjälpa nödställda och att hantera krissituationer. Det menar Riksrevisionen som nu har inlett en ...
 
  Publicerad : 2015-03-24 
  Polisens förmedling till Brottsofferjouren minskar

Totalt fick 85 687 brottsoffer, vittnen och anhöriga stöd av Brottsofferjouren under 2014. Men många går miste om stöd. Polisens förmedling till Brottsofferjouren fortsätter att minska, visar ny ...
 
  Publicerad : 2015-03-23 
  Nationell beredskapsplan för kärnteknisk olycka

Strålsäkerhetsmyndigheten och MSB har tillsammans med länsstyrelserna i Hallands, Uppsala, Kalmar, Skåne och Västerbottens län har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell beredskapsplan för ...
 
  Publicerad : 2015-03-23 
Security Blog
Webb-TV
Detektor TV Magazine 4 - 2014

Företag & affärer

Stefan Albertsson, CEO för AddSecure.

» Multicom, Safetel och Securinet byter namn till AddSecure
2015-03-24
» MKS väljer Samsung Techwin Open Platform
2015-03-18

Håkan Hedlund, Normchef på SSF Stöldskyddsföreningen.

» Nya normer för inbrottsskydd och säkerhetsskåp publicerade
2015-03-17
Läs mer här »

Nya produkter


» Nätverksansluten högtalare för röstmeddelanden från Axis
2015-03-30

Korsa-linjen-detektion är en funktion i de uppgraderade kamerorna.

» Intelligenta kameror från UTC
2015-03-19


» Stark safer med elektronisk nyckel
2015-03-18
Läs mer här >>


Annons