AR
SecurityUser
"SNOS arbete för maskerings-
förbud har gett resultat"

Åke Andersson, ordf. SNOS, summerar året.
Nyhetskanalen för säkrare affärer Officiellt media för Säkerhet för näringsliv och samhälle och SäkerhetsBranschen
Söndag den 1 februari 2015
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 4 2014 ute nu!
Målet: bättre kommunikation i kriser

I en krissituation är det viktigt att kommunikationen fungerar för att göra det möjligt att informera allmänheten och hitta effektiva lösningar på problem. Forskare i retorik vid Örebro universitet har fått 1,7 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att undersöka hur kärnkraftshaveriet i Fukushima hanterades av medier och experter i olika länder, och hur myndigheter bättre kan hantera framtida kriser.

– Varje katastrofsituation har givetvis sina speciella omständigheter och det finns inte en mall för ett lyckat agerande men man kan lära av tidigare erfarenheter och skapa en repertoar av möjliga förhållningssätt, säger professor Brigitte Mral, som leder arbetet vid Örebro universitet.
 
Målet är att med hjälp av verktyg som bland annat retoriken erbjuder skapa en större medvetenhet och förmåga hos aktörerna att kommunicera snabbt, korrekt och samordnat för att klara av olika pressade situationers krav. Det gäller till exempel att ha övat upp förmågan att, om möjligt, förutsättningslöst och systematiserat inventera en situations alla tänkbara sidor och inte låsa sig vid de enkla förklaringarna.

– Det som kan försvåra det arbetet är att olika grupper som normalt inte arbetar tillsammans måste samverka. Olika grupper talar olika språk – även om alla talar svenska. Då är det viktigt att göra det svårbegripliga begripligt och det är inte lätt när kommunikationen sker under yttre press under en pågående kris, säger Brigitte Mral.
 
Många kommunikationsstrategier misslyckas, eftersom ansvariga politiker, ledning och informationsansvariga missbedömer antingen problemet, mottagarna eller hinder som ligger i vägen.
 
– En krissituation kräver att man på ett bra sätt kan informera, övertyga, eventuellt trösta men också ena de drabbade. Människor i en krissituation har inte enbart behov av fakta utan också av att känna att deras rädslor, osäkerheter och skräck tas på allvar. Det kan göra det möjligt att skapa en känsla av trygghet i en krissituation.

– I samband med jordbävningen, den följande tsunamin och kärnkraftshaveriet i Japan kom det mängder av uttalanden från den japanska regeringen, kärnkraftsproducenten och andra japanska myndigheter. Men samtidigt motsatte sig internationella och nationella kärnkraftsorgan uppgifterna och då sjönk förtroendet för de japanska kärnkraftsproducenterna och regeringen.
 
– Vi kommer att titta närmare på hur myndigheter och experter i olika länder gick tillväga för att tillmötesgå behovet av information i samband med haveriprocessen och hur det påverkade opinionen i kärnkraftsfrågan. Hur förklarade man katastrofen och hur översatte man fackspråket vad gäller strålningsrisker och strålningsnivåer med tanke på målgruppen?


Publicerad : 2012-05-11 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


  Så stoppar du ficktjuven

Antalet fickstölder i Sverige har ökat med hela 33 procent de senaste fem åren. Stölderna genomförs både av ensamma gärningsmän och av ligor. Ficktjuven slår till när du har uppmärksamheten på annat ...
 
  Publicerad : 2015-02-01 
  Lagföring i Sverige av sexköp utomlands ska utredas

Regeringen har gett Utredningen om ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn (Ju 2014:22) i uppdrag att analysera och ta ställning till om personer som ...
 
  Publicerad : 2015-02-01  
1/3 kopplar upp sina tjänste- enheter till publika wifi-nät

En av tre kopplar regelbundet upp sina tjänsteenheter till publika wifi-hotspots. Det visar en global undersökning genomförd av Intel Security och MSI Research. Undersökningen visar på hur snabbt ...
 
  Publicerad : 2015-01-31 
  Stärkt skydd för brottsoffer och skärpt syn på de grövsta sexualbrotten

Regeringen har gett 2014 års sexualbrottskommitté (Ju 2014:21) i uppdrag att ta ställning till om straffet för de grövsta sexualbrotten bör skärpas, överväga hur skyddet för brottssoffer kan stärkas ...
 
  Publicerad : 2015-01-31 
 
Systemadministratörer varnas för digitala certifikat

Antalet betrodda certifikat som används för att signera skadliga program dubblerades under förra året. Det visar statistik från Kaspersky Lab vars egen databas innehöll fler än 6000 sådana certifikat ...
 
  Publicerad : 2015-01-30 
 

.
Idag får Axis grundare H.M. Konungens medalj

Kungen har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj. En av mottagarna är Martin Gren, en av grundarna till Axis, världsledande tillverkare av nätverkskameror.
 
  Publicerad : 2015-01-30 
  Konsekvensanalys av vissa förslag i Straffprocessutredningen

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har tagit emot departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys (Ds 2015:4).
 
  Publicerad : 2015-01-30 
 
Minskad skadegörelse efter brottsförebyggning i Malmö

Statistik från Brå visar att antalet anmälda brotten i Malmö är på rekordlåg nivå. Enligt Malmö stad finns det också ett tydligt samband mellan nedgången i skadegörelse och stadens brottsförebyggande ...
 
  Publicerad : 2015-01-29 
 
Förstärkt skydd för fartygspassagerare

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag som syftar till att förstärka skyddet för fartygspassagerare.
 
  Publicerad : 2015-01-29 
 
År 2014 ökade antalet anmälda skadegörelsebrott

Skadegörelsebrott var en av de kategorier av anmälda brott som ökade mest 2014 jämfört med året innan.
 
  Publicerad : 2015-01-28 
 

.
Han efterlyser en allians för trygghet och säkerhet

Samhällets resurser måste mobiliseras bättre för att åstadkomma en ökad trygghet. En effektiv samverkan mellan myndigheter, kommuner och företag är nödvändig för att samhället ska fungera i sin ...
 
  Publicerad : 2015-01-28 
  Många bluffmejl när deklarationen ska göras

Bedragare utnyttjar det faktum att deklarationstiden kommer närmare. En ny våg av bluffmejl som påstås komma från Skatteverket sköljer över Sverige, skriver Aftonbladet.
 
  Publicerad : 2015-01-28 
 
Stora säkerhetskrav ställs på it-chefer i offentlig sektor

It-chefer i offentlig sektor har dubbelt så svårt att klara säkerhetskraven i framtiden. Detta visar en undersökning som TNS Sifo gjort bland it-chefer inom offentlig och privat sektor på uppdrag av ...
 
  Publicerad : 2015-01-27 
 
Programmet för konferens om säkerhetsupphandling är klart

Den 3 mars arrangeras halvdagskonferensen Säkerhetsupphandling 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Det är den första dedikerade konferensen för offentliga säkerhetsupphandlingar och programmet är ...
 
  Publicerad : 2015-01-27 
Security Blog
Webb-TV
Detektor TV Magazine 4 - 2014

Företag & affärer
» Confidence köp av Imtechs säkerhetsverksamhet klart
2015-02-01
» Oro kring standards för låsenheter och säkerhetskåp
2015-01-25

Exempelbild på applikationen. Bilden visar inte Stockholms Lokaltrafik.

» Ny applikation förenklar trygghetsarbetet på SL
2015-01-20
Läs mer här »

Nya produkter


» Väggmonterad larmbåge med integrerad kundräknare
2015-01-15


» NVR för 8 eller 16 kameror
2015-01-13


» Första larmsändaren med certifikat enligt SBF 110:7
2015-01-08
Läs mer här >>


Annons