SNOS"
SecurityUser
"Jag utesluter inte att den nya kameralagen kan behöva ändras"
Maria Abrahamsson, riksdagsledamot. Fotograf: Catarina Harling
Nyhetskanalen för säkrare affärer officiellt media för Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle och SäkerhetsBranschen
Torsdag den 28 maj 2015
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 2 2015 ute nu!
Målet: bättre kommunikation i kriser

I en krissituation är det viktigt att kommunikationen fungerar för att göra det möjligt att informera allmänheten och hitta effektiva lösningar på problem. Forskare i retorik vid Örebro universitet har fått 1,7 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att undersöka hur kärnkraftshaveriet i Fukushima hanterades av medier och experter i olika länder, och hur myndigheter bättre kan hantera framtida kriser.

– Varje katastrofsituation har givetvis sina speciella omständigheter och det finns inte en mall för ett lyckat agerande men man kan lära av tidigare erfarenheter och skapa en repertoar av möjliga förhållningssätt, säger professor Brigitte Mral, som leder arbetet vid Örebro universitet.
 
Målet är att med hjälp av verktyg som bland annat retoriken erbjuder skapa en större medvetenhet och förmåga hos aktörerna att kommunicera snabbt, korrekt och samordnat för att klara av olika pressade situationers krav. Det gäller till exempel att ha övat upp förmågan att, om möjligt, förutsättningslöst och systematiserat inventera en situations alla tänkbara sidor och inte låsa sig vid de enkla förklaringarna.

– Det som kan försvåra det arbetet är att olika grupper som normalt inte arbetar tillsammans måste samverka. Olika grupper talar olika språk – även om alla talar svenska. Då är det viktigt att göra det svårbegripliga begripligt och det är inte lätt när kommunikationen sker under yttre press under en pågående kris, säger Brigitte Mral.
 
Många kommunikationsstrategier misslyckas, eftersom ansvariga politiker, ledning och informationsansvariga missbedömer antingen problemet, mottagarna eller hinder som ligger i vägen.
 
– En krissituation kräver att man på ett bra sätt kan informera, övertyga, eventuellt trösta men också ena de drabbade. Människor i en krissituation har inte enbart behov av fakta utan också av att känna att deras rädslor, osäkerheter och skräck tas på allvar. Det kan göra det möjligt att skapa en känsla av trygghet i en krissituation.

– I samband med jordbävningen, den följande tsunamin och kärnkraftshaveriet i Japan kom det mängder av uttalanden från den japanska regeringen, kärnkraftsproducenten och andra japanska myndigheter. Men samtidigt motsatte sig internationella och nationella kärnkraftsorgan uppgifterna och då sjönk förtroendet för de japanska kärnkraftsproducenterna och regeringen.
 
– Vi kommer att titta närmare på hur myndigheter och experter i olika länder gick tillväga för att tillmötesgå behovet av information i samband med haveriprocessen och hur det påverkade opinionen i kärnkraftsfrågan. Hur förklarade man katastrofen och hur översatte man fackspråket vad gäller strålningsrisker och strålningsnivåer med tanke på målgruppen?


Publicerad : 2012-05-11 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


  Kartläggning av trafikpolisen visar på alarmerande minskning

Yrkestrafikspecialisterna och Sveriges Åkeriföretag är mycket oroade över utvecklingen kring trafikpoliser. Deras beräkningar visar att svensk polis står helt utan trafikpoliser med kunskap om tunga ...
 
  Publicerad : 2015-05-28 
  Datainspektionen inleder granskning av Google

Datainspektionen ska kontrollera hur Google hanterar "rätten att bli glömd", det vill säga möjligheten att få sökresultat borttagna.
 
  Publicerad : 2015-05-28 
 
BRF varslar om konflikt

Under gårdagen mottog SKL ett konfliktvarsel från Brandmännens Riksförbund (BRF). Trots långa förhandlingar har parterna inte nått fram till ett avtal. Varslet är lagt för att utlösas 15 juni.
 
  Publicerad : 2015-05-27 
 
Han är Säkerhetsbranschens nya VD

Torbjörn Ferndahl tillträder som ny VD för SäkerhetsBranschen i Sverige Service AB den 15 augusti 2015. VD-tjänsten har varit vakant sedan Per Edsmar slutade i slutet av 2013.

 
  Publicerad : 2015-05-27 
  Tågförare ska kameraövervakas efter krasch

Nu inför det amerikanska tågbolaget Amtrak säkerhetskameror i förarhytterna efter den svåra olyckan som den 12 maj krävde åtta människors liv, rapporterar DN som refererar till Reuters.
 
  Publicerad : 2015-05-27 
 
Stor ökning i antalet anmälda skadegörelsebrott

Under årets fyra första månader ökade antalet anmälda skadegörelsebrott med 24 procent jämfört med samma period förra året. Detta beror bland annat på en massiv ökning i anmält klotter i ...
 
  Publicerad : 2015-05-26 
  Handels: Utvecklingen måste bromsas innan någon får sätta livet till

En guldbutik i Kista i Stockholm rånades under söndagen av flera maskerade män, varav två var beväpnade med skjutvapen. Senare samma dag rånades en jourbutik utanför Göteborg av två maskerade män ...
 
  Publicerad : 2015-05-26 
 
SNOS startar namninsamling för att förändra kameralagen

Nu startar tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) ett upprop med namninsamling för att få till förändringar i kameraövervakningslagen.
– Syftet med uppropet är att möjliggöra ...
 
  Publicerad : 2015-05-25 
  Nytt stöd för myndigheters arbete med informationssäkerhet

MSB har tagit fram ett stöd för krisberedskapsmyndigheternas arbete med regleringsbrevsuppdraget 2015 rörande informationssäkerhet.
 
  Publicerad : 2015-05-25 
  Polisen varnar för falska CDON-mail

Polisen i Sverige får just nu in mängder med anmälningar gällande falska mail där CDON felaktigt står som avsändare.
 
  Publicerad : 2015-05-24 
  Nya föreskrifter för transport av farligt gods

Nya föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods träder i kraft den 1 juli 2015 och ersätter nu gällande föreskrifter, SRVFS 2006:9.
 
  Publicerad : 2015-05-24 
 

Foto: Malmö högskola
Diskriminering i rättsväsendet undersöks i stor studie

En pågående studie vid Malmö högskola undersöker bland annat eventuell förekomst av dold diskriminering i domstolarna. Hittills tyder resultaten på att tolkade förhör ofta leder till ...
 
  Publicerad : 2015-05-23 
  Militär forskning ska berika skydd av kritisk infrastruktur

Security Link är ett så kallat strategiskt forskningscenter som drivs av Linköpings Universitet, FOI, Chalmers och KTH. Tillsammans ska parterna titta på tillämpningar där kunskap från militär ...
 
  Publicerad : 2015-05-23 
 
Svenskarna näst bäst när det gäller att avslöja nätfiske

Svenskarna är näst bäst i världen på att skilja på ett äkta e-postmeddelande och ett så kallat ”nätfiskemeddelande”.
 
  Publicerad : 2015-05-22 
Security Blog
Webb-TV
Detektor TV Magazine 2, 2015 (Int'l edition) – The Internet of Things

Företag & affärer
» Infratek leverera kameratjänster till Gina Tricot’s butiker
2015-05-28

Lars Mattsson gläds åt flytten till nya och mer ändamålsenliga lokaler.

» Nytt huvudkontor för RCO Security
2015-05-28

Rättspsykiatrisk Centrum i Trelleborg.

» Bravida levererar tillträdessystem till RPC i Trelleborg
2015-05-25
Läs mer här »

Nya produkter


» Integrerat elektroniskt lås i produktställ
2015-05-21

Central WiFiManager som gör det enkelt att hantera och övervaka upp till 500 accesspunkter över flera nätverk via en molntjänst.

» Kostnadsfritt adminverktyg av trådlösa nätverk
2015-05-18

De nya nätverkskamerorna AXIS V5914 och AXIS V5915 PTZ är idealiska för audio- och HDTV-broadcasting.

» Axis första kameror för broadcasting
2015-05-06
Läs mer här >>


Annons