SecurityUser
”Bristande robusthet i samhällets processer”
Patrik Fältström, chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen på Netnod.
Nyhetskanalen för säkrare affärer officiellt media för Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle och SäkerhetsBranschen
Onsdag den 31 augusti 2016
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 2 2016 ute nu!
Tryggare Samhälle
Nr 2 2016 ute nu!
Målet: bättre kommunikation i kriser

I en krissituation är det viktigt att kommunikationen fungerar för att göra det möjligt att informera allmänheten och hitta effektiva lösningar på problem. Forskare i retorik vid Örebro universitet har fått 1,7 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att undersöka hur kärnkraftshaveriet i Fukushima hanterades av medier och experter i olika länder, och hur myndigheter bättre kan hantera framtida kriser.

– Varje katastrofsituation har givetvis sina speciella omständigheter och det finns inte en mall för ett lyckat agerande men man kan lära av tidigare erfarenheter och skapa en repertoar av möjliga förhållningssätt, säger professor Brigitte Mral, som leder arbetet vid Örebro universitet.
 
Målet är att med hjälp av verktyg som bland annat retoriken erbjuder skapa en större medvetenhet och förmåga hos aktörerna att kommunicera snabbt, korrekt och samordnat för att klara av olika pressade situationers krav. Det gäller till exempel att ha övat upp förmågan att, om möjligt, förutsättningslöst och systematiserat inventera en situations alla tänkbara sidor och inte låsa sig vid de enkla förklaringarna.

– Det som kan försvåra det arbetet är att olika grupper som normalt inte arbetar tillsammans måste samverka. Olika grupper talar olika språk – även om alla talar svenska. Då är det viktigt att göra det svårbegripliga begripligt och det är inte lätt när kommunikationen sker under yttre press under en pågående kris, säger Brigitte Mral.
 
Många kommunikationsstrategier misslyckas, eftersom ansvariga politiker, ledning och informationsansvariga missbedömer antingen problemet, mottagarna eller hinder som ligger i vägen.
 
– En krissituation kräver att man på ett bra sätt kan informera, övertyga, eventuellt trösta men också ena de drabbade. Människor i en krissituation har inte enbart behov av fakta utan också av att känna att deras rädslor, osäkerheter och skräck tas på allvar. Det kan göra det möjligt att skapa en känsla av trygghet i en krissituation.

– I samband med jordbävningen, den följande tsunamin och kärnkraftshaveriet i Japan kom det mängder av uttalanden från den japanska regeringen, kärnkraftsproducenten och andra japanska myndigheter. Men samtidigt motsatte sig internationella och nationella kärnkraftsorgan uppgifterna och då sjönk förtroendet för de japanska kärnkraftsproducenterna och regeringen.
 
– Vi kommer att titta närmare på hur myndigheter och experter i olika länder gick tillväga för att tillmötesgå behovet av information i samband med haveriprocessen och hur det påverkade opinionen i kärnkraftsfrågan. Hur förklarade man katastrofen och hur översatte man fackspråket vad gäller strålningsrisker och strålningsnivåer med tanke på målgruppen?


Publicerad : 2012-05-11 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


 

Foto: Polisen
Färre uppklarade brott i år

Antalet brott som polisen klarat upp har minskat hittills i år, bland annat beroende på många grova våldsbrott. Fler anställda och bättre teknik är några åtgärder som ska vända resultatet.
– Vi ...
 
  Publicerad : 2016-08-31 
 
Här är polisens nya åtgärder för att klara upp fler brott

Polisen arbetar nu med ett åtgärdspaket för att öka resurserna till utredningsverksamheten, utveckla arbetsmetoderna och förbättra teknikstödet. Det handlar om ett 20-tal åtgärder som har satts igång ...
 
  Publicerad : 2016-08-31 
 
Färre anmälningar om bluffakturor i år

Antalet anmälningar om bluffakturor minskade med 30 procent under årets sex första månader jämfört med samma period 2015. Det visar en sammanställning som Visma gjort av statistik från ...
 
  Publicerad : 2016-08-30 
 
Över 200 utställare anmälda till Skyddmässan

Om mindre än två månader arrangeras Nordens största säkerhetsmässa Skydd 2016. 

På en utställningsyta om 6000 kvadratmeter i Stockholmsmässan visar 200 företag det allra ...

 
  Publicerad : 2016-08-30 
  Banker ändrar rutiner för att motverka bedrägerier

Svenska banker ändrar nu sina rutiner för att stoppa en ny sorts bedrägeri.
 
  Publicerad : 2016-08-29 
  Ygeman besöker gränspolisen i Strömstad

Idag besöker inrikesminister Anders Ygeman Strömstad och närområdet för att diskutera polisens arbete vid landgränsen till Norge.
 
  Publicerad : 2016-08-29 
  En bluffsajt står för 83% av klagomålen till Varningslistan

Under den senaste månaden har Svensk Handel fått in nästan 900 klagomål från företagare rörande Bolagsupplysningen.se.
 
  Publicerad : 2016-08-28 
  Kraftig ökning av attacker mot ambulanspersonal

Under 2011 anmäldes fem fall där personal på ett eller annat sätt hamnat i trångmål till Falck. Förra året hade siffran stigit till 23. Därefter har antalet anmälningar ytterligare skenat, till ...
 
  Publicerad : 2016-08-28 
  Kriminolog: Hårdare straff leder inte till färre bilbränder

Enligt kriminologen Manne Gerell kommer hårdare staff inte att minska antalet bilbränder.
– Däremot kan de andra förslagen från regeringen ha effekt som större polisnärvaro och kanske också ...
 
  Publicerad : 2016-08-27 
  Tre av fyra ransomwaregäng beredda att sänka lösensumman

Tre av fyra ransomwaregäng är beredda att förhandla ner lösensumman, enligt rapporten "Evaluating the Customer Journey of Crypto-Ransomware and the Paradox Behind it" från ...
 
  Publicerad : 2016-08-27 
 
Parkarbetare utsatta för stenkastning och hot

Polisen har fått rycka ut flera gånger för att parkarbetare som rensar ogräs i bostadsområden i Västerås har utsatts för hot, stenkastning och tillmälen av ungdomsgäng.
 
  Publicerad : 2016-08-26 
  Försvaret övar mot terrorism

I veckan samlades militärpersonal från bland annat Belgien, Portugal och 19 andra länder i Skillingaryd för att öva på hur de ska bekämpa organisationer som använder sig av hemmagjorda bomber.
 
  Publicerad : 2016-08-26 
 
Centerpartiet vill ha kameraövervakning

Centerpartiet vill införa kameraövervakning på alla skolor i Olofströms kommun.
 
  Publicerad : 2016-08-25 
  Var fjärde verksamhet saknar återsamlingsplats för brand

I var fjärde verksamhet saknar medarbetarna en återsamlingsplats vid en utrymning, exempelvis vid brand, bombhot eller gasläcka. Hela 90 % av villaägarna saknar återsamlingsplats om något händer i ...
 
  Publicerad : 2016-08-25 
Security Blog
Webb-TV
Intervju med Sven Klockare, VD, Bravida Säkerhet


Företag & affärer


» Över 200 utställare anmälda till Skyddmässan
2016-08-29

Leif H. Karlsson är ansvarig för nya kontoret i Trollhättan.

» Nokas etablerar kontor i Trollhättan
2016-08-26
» Securitas slutför förvärvet av Infratek i Norge
2016-08-24
Nya produkter

Den robusta mjukvarulösningen Bosch BIS 4.2 för brand, intrång, passerkontroll och video management kan nu även integreras med Bosch Praesideo vilket är ett ytterst tillförlitligt och skalbart system för Public Address och talat utrymningslarm med öve

» Ny mjukvara med Public Address och förbättrad Cyber Security
2016-08-24

Nätverkskameror Vmed vdeoanalys som standard är en ny satsning från Bosch Security Systems.

» Videoanalys som standard i Bosch-kameror
2016-08-18

Invue 1560 varularm.

» Varularmet som ger elektroniska tillbehör en säljboost
2016-08-08
Läs mer här >>


Annons