SecurityUser
"Trygghetskamerans dag behövs mer än någonsin "
Åke Andersson, ordförande,
Säkerhet för Näringsliv och Samhälle.
Nyhetskanalen för säkrare affärer Officiellt media för Säkerhet för näringsliv och samhälle och SäkerhetsBranschen
Fredag den 25 april 2014
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 2 2014 ute nu!
Målet: bättre kommunikation i kriser

I en krissituation är det viktigt att kommunikationen fungerar för att göra det möjligt att informera allmänheten och hitta effektiva lösningar på problem. Forskare i retorik vid Örebro universitet har fått 1,7 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att undersöka hur kärnkraftshaveriet i Fukushima hanterades av medier och experter i olika länder, och hur myndigheter bättre kan hantera framtida kriser.

– Varje katastrofsituation har givetvis sina speciella omständigheter och det finns inte en mall för ett lyckat agerande men man kan lära av tidigare erfarenheter och skapa en repertoar av möjliga förhållningssätt, säger professor Brigitte Mral, som leder arbetet vid Örebro universitet.
 
Målet är att med hjälp av verktyg som bland annat retoriken erbjuder skapa en större medvetenhet och förmåga hos aktörerna att kommunicera snabbt, korrekt och samordnat för att klara av olika pressade situationers krav. Det gäller till exempel att ha övat upp förmågan att, om möjligt, förutsättningslöst och systematiserat inventera en situations alla tänkbara sidor och inte låsa sig vid de enkla förklaringarna.

– Det som kan försvåra det arbetet är att olika grupper som normalt inte arbetar tillsammans måste samverka. Olika grupper talar olika språk – även om alla talar svenska. Då är det viktigt att göra det svårbegripliga begripligt och det är inte lätt när kommunikationen sker under yttre press under en pågående kris, säger Brigitte Mral.
 
Många kommunikationsstrategier misslyckas, eftersom ansvariga politiker, ledning och informationsansvariga missbedömer antingen problemet, mottagarna eller hinder som ligger i vägen.
 
– En krissituation kräver att man på ett bra sätt kan informera, övertyga, eventuellt trösta men också ena de drabbade. Människor i en krissituation har inte enbart behov av fakta utan också av att känna att deras rädslor, osäkerheter och skräck tas på allvar. Det kan göra det möjligt att skapa en känsla av trygghet i en krissituation.

– I samband med jordbävningen, den följande tsunamin och kärnkraftshaveriet i Japan kom det mängder av uttalanden från den japanska regeringen, kärnkraftsproducenten och andra japanska myndigheter. Men samtidigt motsatte sig internationella och nationella kärnkraftsorgan uppgifterna och då sjönk förtroendet för de japanska kärnkraftsproducenterna och regeringen.
 
– Vi kommer att titta närmare på hur myndigheter och experter i olika länder gick tillväga för att tillmötesgå behovet av information i samband med haveriprocessen och hur det påverkade opinionen i kärnkraftsfrågan. Hur förklarade man katastrofen och hur översatte man fackspråket vad gäller strålningsrisker och strålningsnivåer med tanke på målgruppen?


Publicerad : 2012-05-11 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet
  Alla riksdagspartier i debatt på Trygghetskamerans dag

Trygghetskamerans dag är evenemanget där riksdagspartierna debatterade frågan om säkerhetskamerornas vara eller inte vara för första gången. Den 29 april är det dags igen – nu med ett breddat program.
 
  Publicerad : 2014-04-25 
  Minskat svartarbete i byggbranschen

I byggbranschen är det vanligt med underleverantörer i flera led. Detta medför ibland att ansvarsfördelningen blir otydlig vilket i sin tur ökar risken för svartarbete och bristande kvalitet. ...
 
  Publicerad : 2014-04-25 
  Pionjärarbete för brandsäkrare hotell uppmärksammas

Scandic Hotels säkerhetschef Peter Claeson har tilldelats Hans Wermdalens Stipendium 2014. Hans arbete uppmärksammas för ett mångårigt engagemang i säkerhetsfrågor som resulterat i att Scandic ...
 
  Publicerad : 2014-04-25 
  Regeringen ger Datainspektionen nytt uppdrag

Datainspektionen har fått i uppdrag att särskilt granska hur känsliga personuppgifter som rör etniska ursprung hanteras inom socialtjänsten och på bostadsmarknaden.
 
  Publicerad : 2014-04-24 
  Håkan Sandahl ska utveckla polisens hatbrottsarbete

Håkan Sandahl, länspolismästare vid Polismyndigheten i Jönköpings län, har av rikspolischefen Bengt Svenson fått ansvaret att utveckla polisens arbete med att bekämpa hatbrott.
 
  Publicerad : 2014-04-24 
  Statskontoret ska utvärdera ombildningen av polisen

Regeringen har vid det senaste regeringssammanträdet gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera ombildningen av polisen.
 
  Publicerad : 2014-04-24 
  Stoppa nätbluffaren – en animerad konsumentfilm från Blocket

Som ett led i Blockets arbete med att sprida kunskap om trygg handel på nätet lanseras nu den animerade kortfilmen "Stoppa nätbluffaren". I det drygt två minuter korta filmklippet får ...
 
  Publicerad : 2014-04-23 
  Datainspektionen följer upp granskning av partier

Datainspektionens uppföljande granskning av hur politiska partier hanterar personuppgifter i sina medlemsregister visar att många tidigare brister är åtgärdade, men att vissa återstår.
 
  Publicerad : 2014-04-23 
  Psykiska besvär långt efter rån

Bankanställda som utsatts för rån har fortfarande psykiska problem tio år senare. Det visar en norsk studie bland personer som var med om rånet mot Norsk kontantservice (Nokas) i Stavanger 2004.
 
  Publicerad : 2014-04-23 
  Polisen inviger nationellt bedrägericenter

Antalet anmälda bedrägeribrott i Sverige har nästan tredubblats på tio år. Dessutom har brotten blivit mer avancerade och därmed svårutredda för polisen. Nu har polisen slagit samman flera ...
 
  Publicerad : 2014-04-22 
  Säkerhetskameror hackas till följd av felanvändning

Enligt en granskning av Computerworld Norge har hälften av de norska användarna standardlösenord till sina säkerhetskameror. Detta gör kamerorna lätta att hacka, vilket kan leda till att inspelat ...
 
  Publicerad : 2014-04-22 
  Ny rapport om företagens attityder till kontanter

Åtta av tio företag tillhandahåller kontanter som betalmedel i sin verksamhet, enligt en Sifo-undersökning. Undersökningen visar också att ett av tio företag föredrar kontanter som betalmedel och att ...
 
  Publicerad : 2014-04-22 
  Färre vardagsbrott klarades upp i Blekinge förra året

En kartläggning från försäkringsbolaget If över Brås statistik för uppklarade brott visar att utvecklingen i Blekinge går åt fel håll. Förra året blev 16 procent av vardagsbrotten uppklarade jämfört ...
 
  Publicerad : 2014-04-21 
  Svenska företag lurade vid utlandsaffärer

Svenska företag har blivit utsatta för bedrägeri då deras kontaktuppgifter blivit hackade i samband med köp av varor i England och Kina. Polisen uppmanar nu företag att vara extra försiktiga vid ...
 
  Publicerad : 2014-04-21 
Security Blog
Webb-TV
Detektor TV Magazine 2 - 2014

Företag & affärer
» G4S tecknar ramavtal med Rikspolisstyrelsen
2014-04-22


» G4S vann storaffär
2014-04-17
» Interlogix förvärvar Ultra High Speed
2014-04-15
Läs mer här »

Nya produkter


» Plug-and-play NVR för fyra kameror
2014-04-24


» Unikt vidvinklad värmekamera med inbyggd videoanalys
2014-04-23


» GPRS-kontrollerad styrenhet
2014-04-16
Läs mer här >>


Annons