SecurityUser
"Vi ska öka andelen
brott som klaras up"

SecurityUser.com har träffat Sveriges
justitieminister Morgan Johansson.
Nyhetskanalen för säkrare affärer Officiellt media för Säkerhet för näringsliv och samhälle och SäkerhetsBranschen
Fredag den 28 november 2014
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 4 2014 ute nu!
Målet: bättre kommunikation i kriser

I en krissituation är det viktigt att kommunikationen fungerar för att göra det möjligt att informera allmänheten och hitta effektiva lösningar på problem. Forskare i retorik vid Örebro universitet har fått 1,7 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att undersöka hur kärnkraftshaveriet i Fukushima hanterades av medier och experter i olika länder, och hur myndigheter bättre kan hantera framtida kriser.

– Varje katastrofsituation har givetvis sina speciella omständigheter och det finns inte en mall för ett lyckat agerande men man kan lära av tidigare erfarenheter och skapa en repertoar av möjliga förhållningssätt, säger professor Brigitte Mral, som leder arbetet vid Örebro universitet.
 
Målet är att med hjälp av verktyg som bland annat retoriken erbjuder skapa en större medvetenhet och förmåga hos aktörerna att kommunicera snabbt, korrekt och samordnat för att klara av olika pressade situationers krav. Det gäller till exempel att ha övat upp förmågan att, om möjligt, förutsättningslöst och systematiserat inventera en situations alla tänkbara sidor och inte låsa sig vid de enkla förklaringarna.

– Det som kan försvåra det arbetet är att olika grupper som normalt inte arbetar tillsammans måste samverka. Olika grupper talar olika språk – även om alla talar svenska. Då är det viktigt att göra det svårbegripliga begripligt och det är inte lätt när kommunikationen sker under yttre press under en pågående kris, säger Brigitte Mral.
 
Många kommunikationsstrategier misslyckas, eftersom ansvariga politiker, ledning och informationsansvariga missbedömer antingen problemet, mottagarna eller hinder som ligger i vägen.
 
– En krissituation kräver att man på ett bra sätt kan informera, övertyga, eventuellt trösta men också ena de drabbade. Människor i en krissituation har inte enbart behov av fakta utan också av att känna att deras rädslor, osäkerheter och skräck tas på allvar. Det kan göra det möjligt att skapa en känsla av trygghet i en krissituation.

– I samband med jordbävningen, den följande tsunamin och kärnkraftshaveriet i Japan kom det mängder av uttalanden från den japanska regeringen, kärnkraftsproducenten och andra japanska myndigheter. Men samtidigt motsatte sig internationella och nationella kärnkraftsorgan uppgifterna och då sjönk förtroendet för de japanska kärnkraftsproducenterna och regeringen.
 
– Vi kommer att titta närmare på hur myndigheter och experter i olika länder gick tillväga för att tillmötesgå behovet av information i samband med haveriprocessen och hur det påverkade opinionen i kärnkraftsfrågan. Hur förklarade man katastrofen och hur översatte man fackspråket vad gäller strålningsrisker och strålningsnivåer med tanke på målgruppen?


Publicerad : 2012-05-11 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


  Brå delar ut ekonomiskt stöd till kommuner och företag

Nio ansökningar har beviljats ekonomiskt stöd från Brå för att utvärdera och följa upp arbeten med brottsförebyggande insatser. Större delen av aktörerna som fått finansiering är kommuner, men även ...
 
  Publicerad : 2014-11-28 
  ID-stölder stort problem bland yngre svenskar

En ny undersökning från TNS Sifo visar att ID-stölder blir allt vanligare och att yngre löper större risk att utsättas. Det skriver Dagens Juridik.
 
  Publicerad : 2014-11-28   Conficence köper Imtechs säkerhetsverksamhet
Confidence har ingått en avsiktsförklaring om inkråmsförvärv av Imtech Eltekniks affärsområde Säkerhet.
 
  Publicerad : 2014-11-28 
  Handels och Svensk Handel oense om slutna kassasystem

De senaste dagarna har flera grova butiksrån inträffat där butikspersonal har blivit allvarligt skadad. Från Handelsanställdas förbund upprepas därför krav på en ny lag om att alla butiker ska ha ...
 
  Publicerad : 2014-11-27 
  Åtgärdsplan mot brottslighet i Markaryds kommun

Nu har Markaryds kommun tillsammans med polis och näringsliv bestämt sig för att satsa mer på en ökad trygghet i kommunen efter den senaste tidens rån, snatterier och allmänna oro.
 
  Publicerad : 2014-11-27 
  1/4 oroar sig för inbrott

Var fjärde svensk är orolig för inbrott. Mest oroliga är boende i Stockholm och södra Sverige. Det visar en ny undersökning genomförd av YouGov på uppdrag av Verisure Securitas Direct.
 
  Publicerad : 2014-11-26 
  Arbetsgrupp föreslår uppförandekod för riksdagsledamöter

En arbetsgrupp med ledamöter från riksdagens alla partier har under 2014 utrett förutsättningarna för införandet av en uppförandekod för svenska riksdagsledamöter. Gruppens slutsats är att det finns ...
 
  Publicerad : 2014-11-26 
  Undersökning visar på stort mörkertal i vardagsbrott

Det finns ett stort mörkertal i statistiken över anmälda vardagsbrott däribland bedrägerier, stölder, bostadsinbrott och skadegörelse. Fyra av tio brott anmäls aldrig till Polisen. Det framgår av en ...
 
  Publicerad : 2014-11-25 
  Mats Löfving blir chef för Polisens nationella operativa avdelning

Idag meddelade Regeringen att Mats Löfving, som är länspolismästare i Stockholm och på Gotland, blir chef för den nationella operativa avdelningen, NOA, från och med årsskiftet.
 
  Publicerad : 2014-11-25 
  Så ser 18-åringar på kris-
hantering och försvaret

Smittsamma sjukdomar har gått om krig som det hot som oroar 18-åringar mest. Trots det anser 64 % av 18 åringarna att försvaret bör utvecklas.
 
  Publicerad : 2014-11-24 
  Regeringen tar krafttag
mot idrottsvåldet

Regeringen vill ha skärpta regler för att stoppa idrottsvåldet. Huliganer ska från och med i vår kunna registreras av polisen och även idrottsklubbarna ska få ta del av uppgifterna.
 
  Publicerad : 2014-11-24 
  DI vill se tydligare rutiner kring forskares hantering av personuppgifter

Datainspektionen förelägger Uppsala universitet att ta fram en tydlig policy som beskriver hur forskare får hantera känsliga personuppgifter i e-post.
 
  Publicerad : 2014-11-23 
  Sexualbrottsutredningen
ska ombildas till en parlamentarisk kommitté

Regeringen har beslutat att 2014 års sexualbrottsutredning (Ju 2014:21) ska ombildas till en parlamentariskt sammansatt kommitté.
 
  Publicerad : 2014-11-23 
  Klicka hem dina julklappsinköp på ett säkert sätt

SSF Stöldskyddsföreningen varnar för nätbedragare och har listat sex värdefulla tips innan du slutför ditt köp i e-butikeninför julhandeln.
 
  Publicerad : 2014-11-22 
Security Blog
Webb-TV
Detektor TV Magazine 4 - 2014

Företag & affärer


» G4S rekryterar ny VD
2014-11-27


» G4S stärker försäljningsorganisationen
2014-11-26


» Henrik Paulsson ny marknadschef på RCO
2014-11-26
Läs mer här »

Nya produkter

Wi-Fi sensor från D-Link.

» Smarta hemprodukter från D-Link
2014-11-20


» Aspirationsdetektor med multisensorteknologi
2014-11-10


» NVR för kamerasystem i småföretag och butiker
2014-11-03
Läs mer här >>


Annons