SecurityUser
"Vad händer om inte larmet når fram från en samhällskritisk funktion?"
De analoga näten lever på lånad tid enligt Peter Sääv, Country Manager för AddSecure.
Nyhetskanalen för säkrare affärer officiellt media för Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle och SäkerhetsBranschen
Onsdag den 25 november 2015
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 3 2015 ute nu!
Målet: bättre kommunikation i kriser

I en krissituation är det viktigt att kommunikationen fungerar för att göra det möjligt att informera allmänheten och hitta effektiva lösningar på problem. Forskare i retorik vid Örebro universitet har fått 1,7 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att undersöka hur kärnkraftshaveriet i Fukushima hanterades av medier och experter i olika länder, och hur myndigheter bättre kan hantera framtida kriser.

– Varje katastrofsituation har givetvis sina speciella omständigheter och det finns inte en mall för ett lyckat agerande men man kan lära av tidigare erfarenheter och skapa en repertoar av möjliga förhållningssätt, säger professor Brigitte Mral, som leder arbetet vid Örebro universitet.
 
Målet är att med hjälp av verktyg som bland annat retoriken erbjuder skapa en större medvetenhet och förmåga hos aktörerna att kommunicera snabbt, korrekt och samordnat för att klara av olika pressade situationers krav. Det gäller till exempel att ha övat upp förmågan att, om möjligt, förutsättningslöst och systematiserat inventera en situations alla tänkbara sidor och inte låsa sig vid de enkla förklaringarna.

– Det som kan försvåra det arbetet är att olika grupper som normalt inte arbetar tillsammans måste samverka. Olika grupper talar olika språk – även om alla talar svenska. Då är det viktigt att göra det svårbegripliga begripligt och det är inte lätt när kommunikationen sker under yttre press under en pågående kris, säger Brigitte Mral.
 
Många kommunikationsstrategier misslyckas, eftersom ansvariga politiker, ledning och informationsansvariga missbedömer antingen problemet, mottagarna eller hinder som ligger i vägen.
 
– En krissituation kräver att man på ett bra sätt kan informera, övertyga, eventuellt trösta men också ena de drabbade. Människor i en krissituation har inte enbart behov av fakta utan också av att känna att deras rädslor, osäkerheter och skräck tas på allvar. Det kan göra det möjligt att skapa en känsla av trygghet i en krissituation.

– I samband med jordbävningen, den följande tsunamin och kärnkraftshaveriet i Japan kom det mängder av uttalanden från den japanska regeringen, kärnkraftsproducenten och andra japanska myndigheter. Men samtidigt motsatte sig internationella och nationella kärnkraftsorgan uppgifterna och då sjönk förtroendet för de japanska kärnkraftsproducenterna och regeringen.
 
– Vi kommer att titta närmare på hur myndigheter och experter i olika länder gick tillväga för att tillmötesgå behovet av information i samband med haveriprocessen och hur det påverkade opinionen i kärnkraftsfrågan. Hur förklarade man katastrofen och hur översatte man fackspråket vad gäller strålningsrisker och strålningsnivåer med tanke på målgruppen?


Publicerad : 2012-05-11 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


 

Foto: Eddie Granlund
Enorm efterfrågan på väktare

Allt fler handlare vill ha synlig vaktpersonal till följd av det ökade terrorhotet, skriver Dagens Industri.
– Det är ett oerhört ansträngt läge, det kan inte fortsätta på det här sättet, då ...
 
  Publicerad : 2015-11-25 
  Skärpta straffbestämmelser för handgranater

Regeringen har inlett översynen av hur lagen ska ändras så att straffsatserna för användning av brandfarliga och explosiva varor, till exempel handgranater, bättre överensstämmer med straffsatserna ...
 
  Publicerad : 2015-11-25 
 
Åtta av tio företag utsatta för brott de senaste tre åren

Åtta av tio företag har utsatts för brott under de senaste tre åren. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv som SecurityUser.com tagit del av.
 
  Publicerad : 2015-11-24 
 
Skärpt straff för hantering av falska pengar

Regeringen föreslår att maxstraffet för grov olovlig befattning med falska pengar höjs, och inhämtar Lagrådets yttrande över förslaget.
 
  Publicerad : 2015-11-24 
 
Vittnesmål stämmer nästan aldrig med övervakningsfilmer

När kammaråklagare Zilla Hirsch besökte Dagens Juridiks webbtv-magasin berättade hon att vittnesmål ”nästan aldrig” stämmer med bildmaterial från säkerhetskameror.
– Det gör att jag själv har ...
 
  Publicerad : 2015-11-23 
 

Foto: L van der Meijs
Ökat antal skjutningar i landet

Antalet skjutningar i samband med brott i landet har ökat med 20 procent mellan åren 2006 och 2014. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort. Kortanalysen bygger på en ...
 
  Publicerad : 2015-11-23 
  Kalmar vill ha kameror efter förra helgens explosion

Förra helgen skedde en explosion utanför en byggnad som just nu görs om till boende för ensamkommande flyktingbarn i Kalmar. Nu vill Kalmar kommunen ha kameraövervakning vid sina fastigheter, ...
 
  Publicerad : 2015-11-22 
  Kontantupproret vill att Riksbanken tar ansvar för kontantförsörjningen

Säkerhetsbranschens ordförande Björn Eriksson och andra deltagare i Kontantupproret skickar nu en skrivelse där de begär att Riksbanken återtar ansvaret för kontantförsörjningen.
 
  Publicerad : 2015-11-22 
  Myndigheterna satsar på ökad digital säkerhet

I dagarna pågår en kampanj för att öka kännedomen om den gemensamma tjänsten Mina meddelanden. Tjänsten som gör det möjligt för både företagare och privatpersoner att ta emot myndighetspost digitalt, ...
 
  Publicerad : 2015-11-21 
  Islamistiska terroristattacker ökar hatbrott mot muslimer

Anti-muslimska fördomar och hatbrott ökar som en följd av islamistiska terroristattacker. Det visar en genomgång av nordamerikansk och europeisk forskning gjord vid Jönköpings universitet.
 
  Publicerad : 2015-11-21 
 
Exonaut-plattformen utvald inför Englands största räddningstjänstlösning

Brandkåren i London, London Fire Brigade, har valt 4C Strategies lösning Exonaut som stöd i genomförandet av Exercise Unified Response – den största räddningstjänstövningen i Storbritanniens ...
 
  Publicerad : 2015-11-21 
 
Kameraövervakning mot terrorism ska utredas

Som ett led i insatserna mot terrorism ska regeringen se över hinder mot kameraövervakning på platser som har en generell hotbild riktad mot sig.
– Kameraövervakning kan utgöra en del i skyddet ...
 
  Publicerad : 2015-11-20 
 
Maria Khorsand ny vd för SOS Alarm

Maria Khorsand har utsetts till ny vd för SOS Alarm. Hon har sedan 2007 varit vd för SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Maria Khorsand är även ledamot i SOS Alarms styrelse sedan 2009. Hon ...
 
  Publicerad : 2015-11-20 
 

Foto: Säkerhetspolisen
Säpo höjer av hotnivån för terrorism mot Sverige

Säkerhetspolisen har beslutat att höja hotnivån när det gäller terrorism riktad mot Sverige. Hotnivån har höjts från "förhöjt hot" till "högt hot", vilket är den näst högsta nivån ...
 
  Publicerad : 2015-11-19 
Security Blog
Webb-TV
Presentation of the Detektor International Awards 2015

Företag & affärer
» SOS Alarm satsar på digitala trygghetslarm
2015-11-25

Zenitas avtal med Stockholms Hamnar avser avser projektledning, driftsättning, integration, service och löpande modernisering och underhåll av befintliga säkerhetssystem.

» Zenita ny säkerhetspartner till Stockholms Hamnar
2015-11-24

Carolen Ytander ska  ansvara för marknad, kommunikation och strategisk HR på Nexus.

» Carolen Ytander – ny CMO på Nexus
2015-11-19
Nya produkter
» Passersystemet Bravida Integra med självbetjäningsportal
2015-11-12
» Trygghetsappen STANLEY Guard lanserad .
2015-10-13

migo Neo 300 k

» GSM-personlarm för fasta larmadresser
2015-10-07
Läs mer här >>


Annons