SäkerhetsBranschen
SecurityUser
"Jag skulle vilja se en mer modern reglering"
Susanne Kaevergaard, särskild utredare av kameraövervakningslagen.
Nyhetskanalen för säkrare affärer officiellt media för Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle och SäkerhetsBranschen
Fredag den 29 april 2016
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 2 2016 ute nu!
Tryggare Samhälle
Nr 1 2016 ute nu!
Målet: bättre kommunikation i kriser

I en krissituation är det viktigt att kommunikationen fungerar för att göra det möjligt att informera allmänheten och hitta effektiva lösningar på problem. Forskare i retorik vid Örebro universitet har fått 1,7 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att undersöka hur kärnkraftshaveriet i Fukushima hanterades av medier och experter i olika länder, och hur myndigheter bättre kan hantera framtida kriser.

– Varje katastrofsituation har givetvis sina speciella omständigheter och det finns inte en mall för ett lyckat agerande men man kan lära av tidigare erfarenheter och skapa en repertoar av möjliga förhållningssätt, säger professor Brigitte Mral, som leder arbetet vid Örebro universitet.
 
Målet är att med hjälp av verktyg som bland annat retoriken erbjuder skapa en större medvetenhet och förmåga hos aktörerna att kommunicera snabbt, korrekt och samordnat för att klara av olika pressade situationers krav. Det gäller till exempel att ha övat upp förmågan att, om möjligt, förutsättningslöst och systematiserat inventera en situations alla tänkbara sidor och inte låsa sig vid de enkla förklaringarna.

– Det som kan försvåra det arbetet är att olika grupper som normalt inte arbetar tillsammans måste samverka. Olika grupper talar olika språk – även om alla talar svenska. Då är det viktigt att göra det svårbegripliga begripligt och det är inte lätt när kommunikationen sker under yttre press under en pågående kris, säger Brigitte Mral.
 
Många kommunikationsstrategier misslyckas, eftersom ansvariga politiker, ledning och informationsansvariga missbedömer antingen problemet, mottagarna eller hinder som ligger i vägen.
 
– En krissituation kräver att man på ett bra sätt kan informera, övertyga, eventuellt trösta men också ena de drabbade. Människor i en krissituation har inte enbart behov av fakta utan också av att känna att deras rädslor, osäkerheter och skräck tas på allvar. Det kan göra det möjligt att skapa en känsla av trygghet i en krissituation.

– I samband med jordbävningen, den följande tsunamin och kärnkraftshaveriet i Japan kom det mängder av uttalanden från den japanska regeringen, kärnkraftsproducenten och andra japanska myndigheter. Men samtidigt motsatte sig internationella och nationella kärnkraftsorgan uppgifterna och då sjönk förtroendet för de japanska kärnkraftsproducenterna och regeringen.
 
– Vi kommer att titta närmare på hur myndigheter och experter i olika länder gick tillväga för att tillmötesgå behovet av information i samband med haveriprocessen och hur det påverkade opinionen i kärnkraftsfrågan. Hur förklarade man katastrofen och hur översatte man fackspråket vad gäller strålningsrisker och strålningsnivåer med tanke på målgruppen?


Publicerad : 2012-05-11 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


  Förslag på informationsutbyte mot organiserad brottslighet

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om en ny lag för att underlätta myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet. Exempel på myndigheter är skatteverket, ...
 
  Publicerad : 2016-04-29 
  89 % av IT-attackerna har ekonomiska eller spionagemotiv

89 procent av alla IT-attacker har ekonomiska motiv eller kan klassificeras som spionage, enligt Verizons Data Breach Investigations Report 2016.
 
  Publicerad : 2016-04-29 
 

Foto: SecurityUser.com/AR Media
Flera avvärjda terrorhot som inte lett till åtal

Säpo har avvärjt flera terrorattentat från personer som återvänt efter att ha stridit utomlands utan att det lett till åtal.
– Högintressant information, säger terrorforskaren Hans Brun.
 
  Publicerad : 2016-04-28 
  Nu ska Volvoparkeringen få kameraövervakning

Efter återkommande problem med skadegörelse och stölder på Volvo Cars parkering i Skövde får företaget kameraövervaka, skriver Skövde Nyheter.
 
  Publicerad : 2016-04-28 
  Granskning visar brister i kontrollen av gode män

Enligt en granskning som SVT genomfört finns stora brister i kontrollen av hur gode män sköter sitt uppdrag. SVT har slumpmässigt gått igenom samtliga inspektionsrapporter från länsstyrelserna mellan ...
 
  Publicerad : 2016-04-27 
  Säkerhetspolisen bedömer ny "inkommen information"

Säkerhetspolisen arbetar just nu för att bedöma inkommen information.
"Den har bedömts vara sådan att den inte kan avfärdas", skriver Säkerhetspolisen på sin hemsida.
 
  Publicerad : 2016-04-27 
  Kraftig ökning av klotter

Under första kvartalet 2016 gjordes 30 087 anmälningar om klotter. Det är mer än dubbelt så många som samma period 2014. Det visar statistik från Brå som SecurityUser.com tagit del av.
 
  Publicerad : 2016-04-26 
  FOI utvecklar verktyg för kommunernas risksanalyser

I dagarna presenterade Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI en rapport med resultatet av en studie som kartlagt risk-och sårbarhets analysarbete och ringat in utmaningar. Med detta som grund tas ...
 
  Publicerad : 2016-04-26 
 
Ingen kameraövervakning under matcherna på Olympia

Nya Olympia har tillstånd för över 100 säkerhetskameror. Trots det får kamerorna inte vara påslagna under matcherna, skriver Helsingborgs dagblad.
 
  Publicerad : 2016-04-25 
 
Få IT-beslutsfattare litar fullt ut på publika molnleverantörer

I en undersökning av IT-beslutsfattare uppgav 23 procent av de svarande att deras molnleverantörer någon gång utsatts för dataintrång eller förlust av data, och 20 procent uppgav att obehöriga någon ...
 
  Publicerad : 2016-04-25 
  Det ska bli lättare att pröva småmål inom EU

Det blir snabbare, enklare och billigare för privatpersoner och företag att få gränsöverskridande tvister prövade.
 
  Publicerad : 2016-04-24 
  L: Stockholmsregionen behöver 500 ytterligare poliser

Liberalerna vill se en storsatsning på polisen med totalt 2500 fler tjänster till 2020 jämfört med idag. För Stockholmsregionens del skulle det kunna innebära ett tillskott om ungefär 500 poliser med ...
 
  Publicerad : 2016-04-24 
  Andelen positiva narkotikaprov lägre bland unga

Bland barn och unga upp till 17 år är andelen som testas positivt vid misstanke om ringa narkotikabrott väsentligt lägre än bland vuxna misstänkta. Nära hälften av de prov som avkrävs barn och ...
 
  Publicerad : 2016-04-23 
 
Anders Ygeman utsedd till Årets säkerhetsprofil

Inrikesminister Anders Ygeman utsågs igår kväll till Årets säkerhetsprofil 2016, då Säkerhetsgalan arrangerades på Quality Hotel Globe i Stockholm. Ann Linde, ministerns statssekreterare, tog emot ...
 
  Publicerad : 2016-04-23 
Security Blog
Webb-TV
Intervju med Kettil Stenberg, vd för Stanley Security


Företag & affärer

Simon Thomas

» Kristinehamn höjer säkerheten med dynamisk identitetshantering
2016-04-26

Bravida Fire & Security har fått uppdraget att göra säkerhetsinstallationerna när SEB samlar stora delar av sin Stockholmsverksamhet i ett nytt kontor.

» Bravida levererar säkerhetslösning till SEB:s nya huvudkontor
2016-04-18

Nokas bevakningsuppdrag gäller i fem år och omfattar alla Saabs cirka 45 verksamhetsorter i Sverige, samt ett flertal länder internationellt.

» Nokas säkrar Saab
2016-04-18
Nya produkter

Nu lanseras en ny snygg och modern design på kundappen Eagle Eye Client App som lyfter användarupplevelsen och kundvärdet.

» Ny design och nya funktioner i Eagle Eye Client App
2016-04-28

Xtratus, ny dimkanon från Protect.

» Blixtsnabb dimma säkrar privata hem och företag
2016-04-12

Axis Companion. en komplett produktlösning för mindre företags säkerhetsbehov.

» Helhetskoncept för småföretag från Axis
2016-04-07
Läs mer här >>


Annons