SecurityUser
”Bristande robusthet i samhällets processer”
Patrik Fältström, chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen på Netnod.
Nyhetskanalen för säkrare affärer officiellt media för Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle och SäkerhetsBranschen
Lördag den 30 juli 2016
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 2 2016 ute nu!
Tryggare Samhälle
Nr 2 2016 ute nu!
Målet: bättre kommunikation i kriser

I en krissituation är det viktigt att kommunikationen fungerar för att göra det möjligt att informera allmänheten och hitta effektiva lösningar på problem. Forskare i retorik vid Örebro universitet har fått 1,7 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att undersöka hur kärnkraftshaveriet i Fukushima hanterades av medier och experter i olika länder, och hur myndigheter bättre kan hantera framtida kriser.

– Varje katastrofsituation har givetvis sina speciella omständigheter och det finns inte en mall för ett lyckat agerande men man kan lära av tidigare erfarenheter och skapa en repertoar av möjliga förhållningssätt, säger professor Brigitte Mral, som leder arbetet vid Örebro universitet.
 
Målet är att med hjälp av verktyg som bland annat retoriken erbjuder skapa en större medvetenhet och förmåga hos aktörerna att kommunicera snabbt, korrekt och samordnat för att klara av olika pressade situationers krav. Det gäller till exempel att ha övat upp förmågan att, om möjligt, förutsättningslöst och systematiserat inventera en situations alla tänkbara sidor och inte låsa sig vid de enkla förklaringarna.

– Det som kan försvåra det arbetet är att olika grupper som normalt inte arbetar tillsammans måste samverka. Olika grupper talar olika språk – även om alla talar svenska. Då är det viktigt att göra det svårbegripliga begripligt och det är inte lätt när kommunikationen sker under yttre press under en pågående kris, säger Brigitte Mral.
 
Många kommunikationsstrategier misslyckas, eftersom ansvariga politiker, ledning och informationsansvariga missbedömer antingen problemet, mottagarna eller hinder som ligger i vägen.
 
– En krissituation kräver att man på ett bra sätt kan informera, övertyga, eventuellt trösta men också ena de drabbade. Människor i en krissituation har inte enbart behov av fakta utan också av att känna att deras rädslor, osäkerheter och skräck tas på allvar. Det kan göra det möjligt att skapa en känsla av trygghet i en krissituation.

– I samband med jordbävningen, den följande tsunamin och kärnkraftshaveriet i Japan kom det mängder av uttalanden från den japanska regeringen, kärnkraftsproducenten och andra japanska myndigheter. Men samtidigt motsatte sig internationella och nationella kärnkraftsorgan uppgifterna och då sjönk förtroendet för de japanska kärnkraftsproducenterna och regeringen.
 
– Vi kommer att titta närmare på hur myndigheter och experter i olika länder gick tillväga för att tillmötesgå behovet av information i samband med haveriprocessen och hur det påverkade opinionen i kärnkraftsfrågan. Hur förklarade man katastrofen och hur översatte man fackspråket vad gäller strålningsrisker och strålningsnivåer med tanke på målgruppen?


Publicerad : 2012-05-11 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


  Oro för kortbedrägerier och cyberhot under resor

Enligt en ny studie från IT-säkerhetsföretaget Kaspersky Lab anser 45 procent av alla resenärer att förlust av pengar är ett av tre hot som de kan utsättas för utomlands, och att 35 procent klassar ...
 
  Publicerad : 2016-07-30 
  Säker kommunikationslösning för blåljusaktörer utreds

Regeringskansliet har beslutat att tillsätta en utredning som ska föreslå en utvecklad och säker kommunikationslösning för bland annat polisen, försvaret och räddningstjänsten.
 
  Publicerad : 2016-07-29 
  Nära 800 miljoner kronor stals ur svenska hem förra året

Inbrottstjuvar stjäl allt större värden i svenska hem. Förra året lyckades tjuvarna få med sig saker för närmare 800 miljoner kronor, enligt en beräkning från försäkringsbolaget If.
 
  Publicerad : 2016-07-29 
  Växande underskott av säkerhetsexperter

Det finns ett stort underskott på utbildad personal inom IT-säkerhet och situationen förvärras snabbt, enligt en rapport från Intel Security och CSIS (Center for Strategic and International Studies).
 
  Publicerad : 2016-07-28 
  Icke-uppkopplade kameror kan utgöra kameraövervakning

Oavsett om säkerhetskameror varit uppkopplade så omfattas de av kameraövervakningslagen, enligt Förvaltningsrätten.
 
  Publicerad : 2016-07-28 
 
Svenskar prioriterar trygghet vid beslut om kamerabevakning

86 % av svenskarna anser att medborgarnas trygghet och effektivare brottsbekämpning bör prioriteras när det tas beslut om kameraövervakning. Endast 12 % menar att medborgarnas personliga integritet ...
 
  Publicerad : 2016-07-27 
  Brå stödjer kommuners brottsförebyggande arbete

Det första steget i Brås förstärkta satsning på det lokala brottsförebyggande arbetet är taget. Representanter från fyra olika kommuner har träffats i projektet Stöd till typkommuner. Detta stöd ska ...
 
  Publicerad : 2016-07-27 
 
4 av 10 är oroliga för bedrägerier på nätet

4 av 10 är oroliga för att bli utsatta för bedrägerier på nätet, enligt en undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av SSF Stöldskyddsföreningen.
 
  Publicerad : 2016-07-26 
  Allt färre terrorresor

Säkerhetspolisen ser en tydlig avmattning i resandet för att ansluta sig till terrororganisationer utomlands. Vad det innebär för hotbilden mot Sverige är dock för tidigt att säga.
 
  Publicerad : 2016-07-26 
 
SOS Alarm toppar förtroendebarometer

SOS Alarm har högst förtroende vid en jämförelse med myndigheter som gjorts av Nordic Brand, ett analysföretag som är kopplat till Stockholms universitet. Faktorer som har analyserats är bland annat ...
 
  Publicerad : 2016-07-25 
  3 av 10 är oroliga för att bli utsatta för ID-kapning

3 av 10 svenskar är oroliga för att bli utsatta för ID-kapning. Det visar en undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av SSF Stöldskyddsföreningen.
 
  Publicerad : 2016-07-25 
  Inga bevis för att terrorister nyttjar flyktingströmmar systematiskt

I dagsläget finns det ingen konkret evidens för att terrorister systematiskt använder flyktingströmmarna för att ta sig in i Europa obemärkt. Det konstaterar en rapport från Europol.
 
  Publicerad : 2016-07-24 
 
211 försök till terroristattacker i EU under 2015

151 personer dog och över 360 skadades till följd av terroristattacker i EU under 2015. Det visar en ny rapport från Europol.
 
  Publicerad : 2016-07-23 
  Säkerhet avgörande för innovationsinitiativ

93 procent av de skandinaviska IT-beslutsfattarna menar att rätt resurser till säkerhet är en avgörande faktor för att kunna sjösätta innovationsinitiativ, ​enligt en ny global undersökningen ...
 
  Publicerad : 2016-07-23 
Security Blog
Webb-TV
Intervju med Erik Kocken Wennerholm, VD för Avarn Security


Företag & affärer
» Securitas förvärvar Infratek Security Solutions
2016-07-23
» Politiker och allmänhet vill se förändringar för ökad säkerhet
2016-07-20

Med Bosch-teknik har Shanghai Tower (höga byggnaden till höger i bild) utrustats med en avancerad säkerhetslösning som innefattar såväl säkerhetskameror som inbrottslarm och talat utrymningslarm för smidig evakuering.

» Bosch säkrar världens näst högsta byggnad
2016-07-19
Nya produkter

Divar IP 5000 – inspelningsenhet från Bosch.

» Ny inspelningsenhet från Bosch
2016-07-07

Lägenhetsportalen Aptusportal Styra.

» Nu kan synskadade boka tvättstugan via mobila enheter
2016-07-05

En prototyp av Panasonics drönarfinnare visades på säkerhetsmässan Ifsec 2016 i London förra veckan.

» Panasonic utvecklar teknologi för att lokalisera drönare
2016-06-29
Läs mer här >>


Annons