AR
SecurityUser
"Vårt uppdrag är att se
till att lagen följs"

SecurityUser.com har intervjuat DI:s generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö.
Nyhetskanalen för säkrare affärer Officiellt media för Säkerhet för näringsliv och samhälle och SäkerhetsBranschen
Torsdag den 18 december 2014
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 4 2014 ute nu!
Målet: bättre kommunikation i kriser

I en krissituation är det viktigt att kommunikationen fungerar för att göra det möjligt att informera allmänheten och hitta effektiva lösningar på problem. Forskare i retorik vid Örebro universitet har fått 1,7 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att undersöka hur kärnkraftshaveriet i Fukushima hanterades av medier och experter i olika länder, och hur myndigheter bättre kan hantera framtida kriser.

– Varje katastrofsituation har givetvis sina speciella omständigheter och det finns inte en mall för ett lyckat agerande men man kan lära av tidigare erfarenheter och skapa en repertoar av möjliga förhållningssätt, säger professor Brigitte Mral, som leder arbetet vid Örebro universitet.
 
Målet är att med hjälp av verktyg som bland annat retoriken erbjuder skapa en större medvetenhet och förmåga hos aktörerna att kommunicera snabbt, korrekt och samordnat för att klara av olika pressade situationers krav. Det gäller till exempel att ha övat upp förmågan att, om möjligt, förutsättningslöst och systematiserat inventera en situations alla tänkbara sidor och inte låsa sig vid de enkla förklaringarna.

– Det som kan försvåra det arbetet är att olika grupper som normalt inte arbetar tillsammans måste samverka. Olika grupper talar olika språk – även om alla talar svenska. Då är det viktigt att göra det svårbegripliga begripligt och det är inte lätt när kommunikationen sker under yttre press under en pågående kris, säger Brigitte Mral.
 
Många kommunikationsstrategier misslyckas, eftersom ansvariga politiker, ledning och informationsansvariga missbedömer antingen problemet, mottagarna eller hinder som ligger i vägen.
 
– En krissituation kräver att man på ett bra sätt kan informera, övertyga, eventuellt trösta men också ena de drabbade. Människor i en krissituation har inte enbart behov av fakta utan också av att känna att deras rädslor, osäkerheter och skräck tas på allvar. Det kan göra det möjligt att skapa en känsla av trygghet i en krissituation.

– I samband med jordbävningen, den följande tsunamin och kärnkraftshaveriet i Japan kom det mängder av uttalanden från den japanska regeringen, kärnkraftsproducenten och andra japanska myndigheter. Men samtidigt motsatte sig internationella och nationella kärnkraftsorgan uppgifterna och då sjönk förtroendet för de japanska kärnkraftsproducenterna och regeringen.
 
– Vi kommer att titta närmare på hur myndigheter och experter i olika länder gick tillväga för att tillmötesgå behovet av information i samband med haveriprocessen och hur det påverkade opinionen i kärnkraftsfrågan. Hur förklarade man katastrofen och hur översatte man fackspråket vad gäller strålningsrisker och strålningsnivåer med tanke på målgruppen?


Publicerad : 2012-05-11 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


  Polisens behandling av personuppgifter kritiseras

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (Sin) kritiserar behandlingen av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid Polismyndigheten i Västra Götaland och Polismyndigheten i Östergötlands län.
 
  Publicerad : 2014-12-18 
  Bilden av brottslingen: från förstående till avskräckande exempel

I skolans brottsförebyggande undervisning har bilden av brottslingen gått från att vara någon som behöver förståelse till att vara ett avskräckande exempel. Det visar en ny avhandling i kriminologi ...
 
  Publicerad : 2014-12-18 
  DI granskar polisregister över misshandlade kvinnor

Datainspektionen inleder en granskning av Stockhlmspolisens hemliga register över misshandlade och hotade kvinnor som Ekot uppmärksammade under gårdagen.
 
  Publicerad : 2014-12-17 
  3/4 oroliga för kommersiell övervakning på nätet

En majoritet av svenska folket känner en oro för den övervakning och spårning som sociala medier och annonsnätverk gör på internet. Det som oroar mest är möjligheten att annonsörer ska kunna koppla ...
 
  Publicerad : 2014-12-17 
  Axis-grundare blir hedersdoktor vid LTH

Axis-grundaren Martin Gren har av styrelsen för Lunds tekniska högskola styrelse utsetts till att bli hedersdoktor år 2015.
 
  Publicerad : 2014-12-17 
  Polisen struntar i att utreda stölder mot bensinstationer

Varje år görs ungefär 46 000 smitningar från bensinstationer. Men polisen lägger ner 95 procent av anmälningarna utan att utreda trots att det nästan alltid finns videomaterial.
– Det är ...
 
  Publicerad : 2014-12-16 
  Swesec vill stoppa lagförslag om förbud mot utdrag ur belastingsregister

– Debattinlägg –


Branschorganisationen Swesec kräver att lagförslaget som vill dra in arbetsgivarens rätt att kontrollera en arbetssökandes bakgrund stoppas.
"Det är en absurd tanke i en bransch som ...
 
  Publicerad : 2014-12-16 
  Inga kameror på Araby Park Arena trots stöld och hot

Enligt Växjö kommun har personal på Araby Park Arena flera gånger utsatts för hot om våld. Dessutom sker stölder varje vecka. Trots det stoppar Förvaltningsrätten de åtta säkerhetskameror som ...
 
  Publicerad : 2014-12-15 
  Nu lanseras filmer om Grannsamverkan för att minska inbrotten

Nu sätter organisationen Samverkan mot brott – som består av bland annat Brå, SKL och SSF – ökat fokus på att få spridning av konceptet Grannsamverkan i hela landet. Detta genom att lansera ...
 
  Publicerad : 2014-12-15 
  SKL vill skärpa lagen om hot och våld mot förtroendevalda

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kräver en lagändring för att komma tillrätta med de stora problem som de menar finns när det gäller hot och våld mot förtroendevalda.
 
  Publicerad : 2014-12-14 
  Fler it-brottstrender inför det kommande året

Förra veckan skrev SecurityUser.com om Kaspersky Labs rapport om cyberhoten det kommande året. Nu har även BullGuard publicerat sina förutsägelser inför 2015. Bland annat tror de att hackare kommer ...
 
  Publicerad : 2014-12-13 
  Reparationen av Malmö tingsrätt kommer pågå under första kvartalet 2015

Reparationer av de delar på Rättscentrum som skadats av explosionen den 1 december kommer att pågå under större delen av första kvartalet 2015.
 
  Publicerad : 2014-12-13 
  DI kritisk till förslag om ny datalagstiftning inom vården

Datainspektionen riktar skarp kritik mot förslagen till nya lagar inom vård och omsorg. Kritiken rör såväl förslagens kvalitet som dess slutsatser.
 
  Publicerad : 2014-12-12 
  Förslag om maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Igår överlämnade regeringens utredare Sigurd Heuman sin utredning gällande maskeringsförbud till regeringen. Utredaren anser att det finns ett behov av att införa ett maskeringsförbud vid ...
 
  Publicerad : 2014-12-12 
Security Blog
Webb-TV
Detektor TV Magazine 4 - 2014

Företag & affärer
» Saab får beställning från FMV för översyn av ubåt
2014-12-13
» Saab får beställning på sensorsystem till ubåtar
2014-12-10
» G4S väljer ARX och fördjupar partneravtal med Assa
2014-12-10
Läs mer här »

Nya produkter
» Ljuskänsliga HD-kameror från Bosch
2014-12-18
» Ny funktionalitet i Exacqvision VMS
2014-12-17


» Lenel certifierar Kaba Evolo Alliance
2014-12-11
Läs mer här >>


Annons