SecurityUser
Nyhetskanalen för säkrare affärer officiellt media för Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle och SäkerhetsBranschen
Tisdag den 5 maj 2015
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 2 2015 ute nu!
Målet: bättre kommunikation i kriser

I en krissituation är det viktigt att kommunikationen fungerar för att göra det möjligt att informera allmänheten och hitta effektiva lösningar på problem. Forskare i retorik vid Örebro universitet har fått 1,7 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att undersöka hur kärnkraftshaveriet i Fukushima hanterades av medier och experter i olika länder, och hur myndigheter bättre kan hantera framtida kriser.

– Varje katastrofsituation har givetvis sina speciella omständigheter och det finns inte en mall för ett lyckat agerande men man kan lära av tidigare erfarenheter och skapa en repertoar av möjliga förhållningssätt, säger professor Brigitte Mral, som leder arbetet vid Örebro universitet.
 
Målet är att med hjälp av verktyg som bland annat retoriken erbjuder skapa en större medvetenhet och förmåga hos aktörerna att kommunicera snabbt, korrekt och samordnat för att klara av olika pressade situationers krav. Det gäller till exempel att ha övat upp förmågan att, om möjligt, förutsättningslöst och systematiserat inventera en situations alla tänkbara sidor och inte låsa sig vid de enkla förklaringarna.

– Det som kan försvåra det arbetet är att olika grupper som normalt inte arbetar tillsammans måste samverka. Olika grupper talar olika språk – även om alla talar svenska. Då är det viktigt att göra det svårbegripliga begripligt och det är inte lätt när kommunikationen sker under yttre press under en pågående kris, säger Brigitte Mral.
 
Många kommunikationsstrategier misslyckas, eftersom ansvariga politiker, ledning och informationsansvariga missbedömer antingen problemet, mottagarna eller hinder som ligger i vägen.
 
– En krissituation kräver att man på ett bra sätt kan informera, övertyga, eventuellt trösta men också ena de drabbade. Människor i en krissituation har inte enbart behov av fakta utan också av att känna att deras rädslor, osäkerheter och skräck tas på allvar. Det kan göra det möjligt att skapa en känsla av trygghet i en krissituation.

– I samband med jordbävningen, den följande tsunamin och kärnkraftshaveriet i Japan kom det mängder av uttalanden från den japanska regeringen, kärnkraftsproducenten och andra japanska myndigheter. Men samtidigt motsatte sig internationella och nationella kärnkraftsorgan uppgifterna och då sjönk förtroendet för de japanska kärnkraftsproducenterna och regeringen.
 
– Vi kommer att titta närmare på hur myndigheter och experter i olika länder gick tillväga för att tillmötesgå behovet av information i samband med haveriprocessen och hur det påverkade opinionen i kärnkraftsfrågan. Hur förklarade man katastrofen och hur översatte man fackspråket vad gäller strålningsrisker och strålningsnivåer med tanke på målgruppen?


Publicerad : 2012-05-11 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


 

Foto: MSB
Lägsta antalet insatser mot bränder i byggnader på 16 år

2014 års statistik över räddningstjänstens insatser har kommit. En intressant uppgift är att antalet bränder i byggnader var det lägsta sedan insatsrapporterna började samlas in år 1998.
 
  Publicerad : 2015-05-05 
 
Effektivare förbud vid bristande kreditprövning

Konsumentverket ska med omedelbar verkan kunna förbjuda en kreditgivare som allvarligt brister i sin kreditprövning att lämna krediter till konsumenter. Detta föreslås i departementspromemorian Ett ...
 
  Publicerad : 2015-05-05 
 

Foto: Catarina Harling
Maria Abrahamsson: Lagstiftare behöver mer kunskap om kameraövervakningens effekter

Efter att ha medverkat som besökare på SNOS och SecurityUser.com:s arrangemang Trygghetskamerans dag skriver Maria Abrahamsson (M), riksdagsledamot och även ledamot i konstitutionsutskottet, att ”vi ...
 
  Publicerad : 2015-05-04 
  Poliserna från påkörningen på Medborgarplatsen kvar i tjänst

Poliserna som var inblandade när en polisbil körde in i en folksamling på Medborgarplatsen i Stockholm tas inte ur tjänst, rapporterar DN.
 
  Publicerad : 2015-05-04 
  Stor kontrolloperation gav goda resultat

I veckan genomfördes en av de största myndighetsgemensamma kontrolloperationerna någonsin i södra Sverige: Operation Total. Kontroller gjordes i Helsingborg, Skåne och i Heberg, Halland. Totalt ...
 
  Publicerad : 2015-05-03 
  Stöd till drabbade svenskar i Nepal

Det pågår ett konsulärt arbete på plats i Katmandu för att ge råd och stöd till svenskar i Nepal. Arbetet leds av den svenska ambassadören för New Delhi, med ett konsulärt team på plats i Katmandu ...
 
  Publicerad : 2015-05-03 
  Kustbevakningen får klartecken för räddningsinsatser i Medelhavet

Regeringen har beslutat att Kustbevakningen, i samråd med Frontex, får ställa fartyg, båtar, flygplan och personal till förfogande för deltagande i Frontex insater i Medelhavet under tiden den 1 maj ...
 
  Publicerad : 2015-05-02 
  Förhandsavgörande om svenska datalagringen begärs från EU-domstol

Kammarrätten har beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen i det så kallade datalagringsmålet mellan Tele2 Sverige AB och Post- och telestyrelsen (PTS).
 
  Publicerad : 2015-05-02 
 

Foto: L. van der Meijs
Journalister och politiker ofta utsatta för hot och trakasserier

Varje år hotas och trakasseras cirka 60 procent av landets riksdagspolitiker på grund av sitt uppdrag, och drygt 30 procent av journalisterna utsätts för hot. Dessutom har närmare hälften av alla ...
 
  Publicerad : 2015-05-01 
  Länsstyrelsen i Stockholms län får ansvar för arbete mot människohandel

Regeringen har beslutat att ge Länsstyrelsen i Stockholms län fortsatt uppdrag att samordna arbetet mot alla former av människohandel. Beslutet kompletterar det uppdrag Länsstyrelsen har för att ...
 
  Publicerad : 2015-05-01 
  DI kritiserar polisen hantering av utdrag ur brottsregistret

Datainspektionen är kritiskt till att polisen använder vanlig B-post för att skicka brottsregisterutdrag som innehåller mycket känsliga uppgifter.
 
  Publicerad : 2015-04-30 
 

Foto: Martina Huber/ Regeringskansliet
Regeringen främjar alternativ till frihetsberövande

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med lagförslag som syftar till att främja användningen av alternativ till frihetsberövanden under brottmålsprocessen.
 
  Publicerad : 2015-04-30 
 
SNOS aviserar upprop för förändringar i kameralag

På Trygghetskamerans dag aviserade Åke Andersson, ordförande i Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS), att man under våren startar ett upprop med namninsamling för att få till stånd förändringar ...
 
  Publicerad : 2015-04-29 
  Bildhantering och kameralagen i fokus på Trygghetskamerans dag

Närmare 200 personer kom till Clarion Hotel Stockholm och Trygghetskamerans dag under tisdagen för att lyssna på ett antal experter tala om säkerhetskameror och kameralagen. Dagen avslutades med en ...
 
  Publicerad : 2015-04-29 
Security Blog
Webb-TV
Detektor TV Magazine 5

Företag & affärer
» Dorma och Kaba fusioneras
2015-05-05
» Stark start på 2015 för Assa Abloy
2015-05-02
» SOS Alarm – nu ett auktoriserat bevakningsföretag
2015-04-29
Läs mer här »

Nya produkter

Zips! Camera ingår i det elektroniska låssystemet IR Ecosystem.

» Säkert stöldskydd för kameror
2015-04-24

Nokey Force – en ny serie kodlås från RCO.

» Smidigt kodlås från RCO ersätter nycklarna
2015-04-15

Axis A8004-VE, ännu en Axis-produkt i segmentet passerkontroll.

» Nätverksbaserad porttelefon med HD-video från Axis
2015-04-14
Läs mer här >>


Annons