SecurityUser
"Vägarna får inte bli
en frizon för brott"

Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen.
Nyhetskanalen för säkrare affärer officiellt media för Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle och SäkerhetsBranschen
Fredag den 12 februari 2016
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 4 2015 ute nu!
Målet: bättre kommunikation i kriser

I en krissituation är det viktigt att kommunikationen fungerar för att göra det möjligt att informera allmänheten och hitta effektiva lösningar på problem. Forskare i retorik vid Örebro universitet har fått 1,7 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att undersöka hur kärnkraftshaveriet i Fukushima hanterades av medier och experter i olika länder, och hur myndigheter bättre kan hantera framtida kriser.

– Varje katastrofsituation har givetvis sina speciella omständigheter och det finns inte en mall för ett lyckat agerande men man kan lära av tidigare erfarenheter och skapa en repertoar av möjliga förhållningssätt, säger professor Brigitte Mral, som leder arbetet vid Örebro universitet.
 
Målet är att med hjälp av verktyg som bland annat retoriken erbjuder skapa en större medvetenhet och förmåga hos aktörerna att kommunicera snabbt, korrekt och samordnat för att klara av olika pressade situationers krav. Det gäller till exempel att ha övat upp förmågan att, om möjligt, förutsättningslöst och systematiserat inventera en situations alla tänkbara sidor och inte låsa sig vid de enkla förklaringarna.

– Det som kan försvåra det arbetet är att olika grupper som normalt inte arbetar tillsammans måste samverka. Olika grupper talar olika språk – även om alla talar svenska. Då är det viktigt att göra det svårbegripliga begripligt och det är inte lätt när kommunikationen sker under yttre press under en pågående kris, säger Brigitte Mral.
 
Många kommunikationsstrategier misslyckas, eftersom ansvariga politiker, ledning och informationsansvariga missbedömer antingen problemet, mottagarna eller hinder som ligger i vägen.
 
– En krissituation kräver att man på ett bra sätt kan informera, övertyga, eventuellt trösta men också ena de drabbade. Människor i en krissituation har inte enbart behov av fakta utan också av att känna att deras rädslor, osäkerheter och skräck tas på allvar. Det kan göra det möjligt att skapa en känsla av trygghet i en krissituation.

– I samband med jordbävningen, den följande tsunamin och kärnkraftshaveriet i Japan kom det mängder av uttalanden från den japanska regeringen, kärnkraftsproducenten och andra japanska myndigheter. Men samtidigt motsatte sig internationella och nationella kärnkraftsorgan uppgifterna och då sjönk förtroendet för de japanska kärnkraftsproducenterna och regeringen.
 
– Vi kommer att titta närmare på hur myndigheter och experter i olika länder gick tillväga för att tillmötesgå behovet av information i samband med haveriprocessen och hur det påverkade opinionen i kärnkraftsfrågan. Hur förklarade man katastrofen och hur översatte man fackspråket vad gäller strålningsrisker och strålningsnivåer med tanke på målgruppen?


Publicerad : 2012-05-11 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


  Id-kapningar kriminaliseras

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag till ett nytt brott i brottsbalken – olovlig identitetsanvändning.
– Att ta över en annans identitet är inte straffbart i ...
 
  Publicerad : 2016-02-12 
  SSF ger tips för ett tryggare sportlov

Snart är sportlovet här och många åker på semester till fjällen eller till varmare breddgrader. Men resans glädjeämnen kan snabbt förtas om du drabbas av ett brott. Här följer SSF:s bästa tips om hur ...
 
  Publicerad : 2016-02-12 
  Riksdagen: pröva att dra in pass vid misstänkt terrorresa

Riksdagen vill att rättsväsendet får större möjligheter att förhindra terrorismresor.
 
  Publicerad : 2016-02-11 
  M: Det behövs utökad kameraövervakning

Utökad kameraövervakning och en lokalt förankrad polis som utreder fler brott behövs i Rinkeby och Tensta, enligt Moderaterna.
 
  Publicerad : 2016-02-11 
  53 utsatta områden i Sverige

Det finns 53 områden i landet som i olika grad är utsatta för allvarlig brottslighet, har en låg socioekonomisk status och där polisen bör rikta särskilda insatser. Det slår polisen fast i en ny ...
 
  Publicerad : 2016-02-10 
  Dörrknackning fick fler att testa sin brandvarnare

Under hösten tävlade landets brandstationer om att värva flest prenumeranter till en gratis SMS-tjänst. Burträsk brandstation var bäst i landet och vann tävlingen genom att knacka dörr.
 
  Publicerad : 2016-02-10 
 
Kraftig ökning av antalet anmälda bedrägerier

År 2015 ökade antalet anmälda bedrägerier med 19 procent jämfört med året innan. Ökningen var procentuellt störst när det gäller datorbedrägerier och investeringsbedrägerier. Det visar Brå:s ...
 
  Publicerad : 2016-02-09 
  Brottsförebyggande satsning i Linköping blir permanent

I Linköping förväntas omsorgsnämnden på onsdag göra försöksverksamheten med brottsförebyggande brobyggare permanent. Arbetet med ungdomar som annars riskerar att fastna i kriminalitet kan därmed ...
 
  Publicerad : 2016-02-09 
 

Foto: Melker Dahlstrand
Riksdagen vill se fler åtgärder mot våldsbejakande extremism

Regeringen har redogjort för ett antal åtgärder som ska stärka samhällets arbete mot våldsbejakande extremism. Riksdagen tycker att det är bra, men har nu föreslagit ytterligare åtgärder.
 
  Publicerad : 2016-02-08 
 
Väktare – inte ett iskallt yrke

I onsdags kategoriserade Sydsvenskan väktare som ett "iskallt yrke", baserat på information från Arbetsförmedlingen om yrken som de är svårt att få jobb inom. Det fick Securitas Sveriges ...
 
  Publicerad : 2016-02-08 
 

Foto: Regeringskansliet
Möjligheter till straffrättsligt skydd för blåljuspersonal

I veckan diskuterade regeringen möjligheterna för att säkra ett bra straffrättsligt skydd för blåljuspersonal som blir utsatta för hot och våld.
 
  Publicerad : 2016-02-07 
  Ökat antal attacker med skadlig kod mot företag

Attacker med skadlig kod mot företag ökade kraftigt under december 2015.
 
  Publicerad : 2016-02-07 
  Ny typ av cyberattacker mot SEO-webbapplikationer

Ny sofistikerad sökmotoroptimeringsattack använder SQL-injektioner för att attackera utvalda webbsidor.
 
  Publicerad : 2016-02-06 
  Ökat våld hindrar poliser och brandmän i arbetet

Igår bjöd inrikesminister Anders Ygeman in aktörer inom svensk blåljusverksamhet till rundabordssamtal om tryggheten för polis, räddningstjänst och ambulanspersonal.
 
  Publicerad : 2016-02-06 
Security Blog
Webb-TV
Intervju med Kettil Stenberg, vd för Stanley Security


Företag & affärer
» Faktafel i media om Securitas nyrekryteringar
2016-02-11
» Stark tillväxt och rekordstor orderstock för Saab
2016-02-11

Med förvärvet av Diebolds nordamerikanska verksamhet inom elektronisk säkerhet kommer Securitas att kunna öka takten i utvecklingen ytterligare, enligt  Securitas VD och koncernchef Alf Göransson.

» Securitas slutför förvärv
2016-02-03
Nya produkter

Smart Water-vätskan är enkelt att applicera och kan användas på alla typer av material och är nästintill omöjlig att upptäcka med blotta ögat, men fluorescerar i gul/grönt när den belyses med UV-ljus.

» LookC tar in Smart Water i sin produktportfölj
2016-02-09

M5 myndighetskravet på elektronisk personalliggare inom byggbranschen.

» Ny M5-version stödjer elektronisk personalliggare
2016-01-27

 OB-200Np-LR WDR Pro-20x från företaget Brickom.

» HD-kamera med IR på 150 meters avstånd
2016-01-27
Läs mer här >>


Annons