SecurityUser
”Bristande robusthet i samhällets processer”
Patrik Fältström, chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen på Netnod.
Nyhetskanalen för säkrare affärer officiellt media för Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle och SäkerhetsBranschen
Lördag den 22 oktober 2016
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 3 2016 ute nu!
Tryggare Samhälle
Nr 3 2016 ute nu!
Riskrapport från MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:6), trädde i kraft den 1 januari 2011. Rapporten analyserar och utvärderar redovisade risk- och sårbarhetsanalyser på en generell och övergripande nivå, utifrån disposition och innehåll i föreskrifterna.

MSB har i samverkan med Socialstyrelsen sammanställt och återkopplat redovisade risk- och sårbarhetsanalyser från landstingen för år 2011. Syftet med återkopplingen är att stödja och bidra till att utveckla landstingens arbete inom krisberedskapsområdet samt skapa en övergripande bild av deras arbete med risk- och sårbarhetsanalyser.
 
Rapporten är avsedd att fungera som ett stöd för samtliga landsting inför arbetet med årets risk- och sårbarhetsanalyser.

Läs rapporten här.
 

Publicerad : 2012-05-12 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


 
Tillståndskrav för drönarkameror – men inte för kamera i bil

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar funnit att en kamera som är monterad på en drönare kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen medan en kamera som är monterad innanför vindrutan på ...
 
  Publicerad : 2016-10-22 
  Nätattack mot flera svenska myndigheters webbplatser

Under fredagskvällen var det svårt att komma in på flera myndigheters webbplatser i Sverige i samband med nätattacker mot det amerikanska bolaget DynDNS. Bland annat påverkades MSB:s webbplats och ...
 
  Publicerad : 2016-10-22 
  Regeringen: Poliser ska inte sköta transport av frihetsberövade

För att säkerställa en ändamålsenlig och rättssäker transportverksamhet och för att renodla polisens verksamhet föreslår regeringen nya bestämmelser om Kriminalvårdens rätt att utföra transporter av ...
 
  Publicerad : 2016-10-21 
  Allt färre vardagsbrott klaras upp

Vardagsbrotten fortsätter att öka i Sverige. Samtidigt klaras allt färre brott upp och endast var tionde vardagsbrott får idag påföljder. Det visar Ifs kartläggning av ny statistik från Brå.
 
  Publicerad : 2016-10-21 
 
Ökning av stulna bildelar

Stölderna av bildelar fortsätter att öka i Sverige. Mellan januari och september har det inträffat 2421 stöldtillfällen av bildelar och skadekostnaderna har uppgått till 153 miljoner kronor. Det ...
 
  Publicerad : 2016-10-20 
  Så kan bildelsstölderna minskas

Långsiktiga och uthålliga insatser av polisen är viktigt för att minska bildelsstölder, anser Larmtjänst.
 
  Publicerad : 2016-10-20 
  Förvaltningsdomstolar ska få ta över migrationsmål

Regeringen har i dag, 18 oktober, överlämnat propositionen "Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål" till riksdagen. Syftet är att förbättra migrationsdomstolarnas ...
 
  Publicerad : 2016-10-19 
 
2016 års Detektor International Award-finalister klara

Den 16 november arrangeras Detektor International Awards 2016 i samband med Sectech i Köpenhamn. Priset, som delas ut av tidningen Detektor International, belönar vad juryn anser vara årets bästa ...
 
  Publicerad : 2016-10-19 
 

Foto: Lars Hedelin
Kostnadseffektivt att minska brott med DNA-databaser

Databaser med brottslingars DNA-profil minskar antalet brott och kan vara mer kostnadseffektivt än ökade polisinsatser och längre fängelsestraff. Det konstaterar en ny studie från University of ...
 
  Publicerad : 2016-10-18 
  Ny strategi ska ge säkrare vägar

Ökat fokus på hastighet och nykterhet i trafiken är några av punkterna i inriktningen för polisens reviderade trafikstrategi. Nu är den beslutad.
 
  Publicerad : 2016-10-18 
 
En miljon svenskar har någon gång drabbats av bluffakturor

En ny undersökning från försäkringsbolaget If med drygt 3 700 svarande visat att det vanligaste sätten att utsättas för ett bedrägeribrott är att få bluffakturor.
 
  Publicerad : 2016-10-17 
  Ny teknik ska effektivisera polisen

”Genom digitaliseringen kan vi frigöra mer polistimmar än vad eventuella budgettillskott kommer att göra de kommande åren”, det förutspådde rikspolischef Dan Eliasson när han medverkade på en ...
 
  Publicerad : 2016-10-17 
  Sverige leder EU-övning i krishantering

Sverige leder ett unikt övningsprojekt inom Europeiska unionen med 22 deltagande länder som för första gången övar samverkan och ledning samt hur olika lagstiftningar fungerar tillsammans nationellt, ...
 
  Publicerad : 2016-10-16 
  Direkåtkomst mellan myndigheters system kan motverka smuggling

Regeringen gav den 26 november 2015 i uppdrag åt Tullverket, Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket att kartlägga hur arbetet med att förhindra illegal hantering av ...
 
  Publicerad : 2016-10-16 
Security Blog
Webb-TV
Interview with Kenneth Pedersen, Milestone Systems


Företag & affärer

Ray Mauritsson, VD och koncernchef för Axis.

» Svagare tillväxt för Axis
2016-10-20

Fredrik Jansson och Fredrik Eriksson, båda med säkerhetschefsbakgrund, förstärker Stanley Security.

» Stanley Security rekryterar Key Account Managers från slutkundsledet
2016-10-18

Håkan Johansson, Axis nya försäljningschef för norra Europa.

» Axis tillsätter ny försäljningschef för Nordeuropa
2016-10-18
Nya produkter


» IP-baserat videoporttelefonsystem från Axpro
2016-10-21


» Klimatsmart intelligent video från Axis
2016-10-17

Varularmsskåpet Invue J704  – stöldskydd för 4-6 smarta klockor och annan elektronik–.

» Varularmsskåp för smarta klockor och annan elektronik
2016-10-12
Läs mer här >>


Annons