SecurityUser
Nyhetskanalen för säkrare affärer officiellt media för Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle och SäkerhetsBranschen
Tisdag den 28 april 2015
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 2 2015 ute nu!
Riskrapport från MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:6), trädde i kraft den 1 januari 2011. Rapporten analyserar och utvärderar redovisade risk- och sårbarhetsanalyser på en generell och övergripande nivå, utifrån disposition och innehåll i föreskrifterna.

MSB har i samverkan med Socialstyrelsen sammanställt och återkopplat redovisade risk- och sårbarhetsanalyser från landstingen för år 2011. Syftet med återkopplingen är att stödja och bidra till att utveckla landstingens arbete inom krisberedskapsområdet samt skapa en övergripande bild av deras arbete med risk- och sårbarhetsanalyser.
 
Rapporten är avsedd att fungera som ett stöd för samtliga landsting inför arbetet med årets risk- och sårbarhetsanalyser.

Läs rapporten här.
 

Publicerad : 2012-05-12 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


 
Brottslingar stal 30 mkr med falska betalningsterminaler

Europols Europeiska Cyberbrotts Centrum (EC3) har i samarbete med fransk polis arresterat 18 organiserade brottslingar för deras användande av olagligt modifierade betalningsterminaler. ...
 
  Publicerad : 2015-04-28 
 
Eriksson kvar som ordförande för Säkerhetsbranschen

Björn Eriksson fortsätter som styrelseordförande för Säkerhetsbranschen i två år till. Det blev klart i samband med Säkerhetsbranschens årsstämma den 24 april.
   Björn Eriksson är också het ...
 
  Publicerad : 2015-04-28 
 
Björn Eriksson: Kameralagen borde fokusera på hanteringen av inspelade bilder

Imorgon kommer Säkerhetsbranschens styrelseordförande, Björn Eriksson, tala på Trygghetskamerans dag och där fokusera på kameraövervakningslagen. I en debattartikel i papperstidningen ...
 
  Publicerad : 2015-04-27 
  DI: Tillfällig forskningslag bör inte förlängas

Datainspektionen anser att den tillfälliga lag för befolkningsbaserad forskning som gäller fram till 31 december i år, inte bör förlängas av integritetsskäl.
 
  Publicerad : 2015-04-27 
 

Foto: Polisen
Ökat förtroende för polisen

Andelen av befolkningen med stort förtroende för polisen ökade från 55 till 61 procent enligt SOM-institutets årliga mätning.
 
  Publicerad : 2015-04-26 
  Handels kräver krafttag mot våldsamma rån

Handelsanställdas förbund kräver återigen att säkerheten måste öka i butiker efter ett våldsamt rån mot en kvartersbutik i Ronna i Södertälje.
 
  Publicerad : 2015-04-26 
 
Effektivt med polisvolontärer för att skapa trygghet

Polisvolontärer skapar trygghet och är ett bra och kostnadseffektivt alternativ i miljöer som upplevs som hotfulla. Det skriver Örebroforskare i en rapport till Polismyndigheten.
– Oberoende av ...
 
  Publicerad : 2015-04-25 
  Nu går det att söka medel ur anslag 2:4 Krisberedskap

Bland annat de myndigheter som pekas ut i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap inbjuds nu att söka medel för projekt från anslag 2:4 Krisberedskap med start 2016.
 
  Publicerad : 2015-04-25 
 
Handlagda brott ersätter Uppklarade brott i statistiken

Brottsförebyggande rådet (Brå) har publicerat ny officiell statistik över Handlagda brott 2014. Statistiken utgör en revidering av statistiken över uppklarade brott och ersätter denna. Förändringen ...
 
  Publicerad : 2015-04-24 
 
Friade väktare utsatta för hot

Förundersökningen kring det uppmärksammade väktaringripandet mot en 9-årig pojke på Malmö centralstation är nedlagd. Väktarna är därmed friade från misshandel-anklagelsen.
”Ingripandet i Malmö ...
 
  Publicerad : 2015-04-24 
 
DI lär ut om integritetsvänlig kamerateknik på Trygghetskamerans dag

Trygghetskamerans dag (TKD) arrangeras den 28 april på Clarion Hotel Stockholm. En av programpunkterna är Datainspektionen som bland annat ska berätta om hur integritetsvänlig teknik kan öka ...
 
  Publicerad : 2015-04-23 
  Ökad andel storföretag utsattes för riktade attacker 2014

Fem av sex storföretag utsattes för riktade angrepp under 2014, vilket är en ökning med 40 procent jämfört med föregående år. Samtidigt har den svenska andelen av riktade attacker globalt ...
 
  Publicerad : 2015-04-23 
  Fler hot mot fackombud

En rundringning som P4 gjort tyder på att det blir allt vanligare att fackombud hamnar i hotfulla situationer.
 
  Publicerad : 2015-04-22 
 

Foto: Kristian Pohl/
Regeringskansliet.
Förändring i lagen om skiljeförfarande

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har tagit emot Skiljeförfarandeutredningens (Ju 2014:02) betänkande Översyn av lagen om skiljeförfarande (SOU 2015:37).
 
  Publicerad : 2015-04-22 
Security Blog
Webb-TV
Detektor TV Magazine 5

Företag & affärer
» Svag inledning på året för Saab
2015-04-26

Gate Security fortsätter att leverera varularm och andra säkerhetsprodukter till Järnias butiker.

» Gate Security tecknar nytt säkerhetsavtal med järnia
2015-04-23

Fredric Öjebrandt, marknadschef och konceptansvarig.

» Great Security lanserar Vision på Trygghetskamerans dag
2015-04-21
Läs mer här »

Nya produkter

Zips! Camera ingår i det elektroniska låssystemet IR Ecosystem.

» Säkert stöldskydd för kameror
2015-04-24

Nokey Force – en ny serie kodlås från RCO.

» Smidigt kodlås från RCO ersätter nycklarna
2015-04-15

Axis A8004-VE, ännu en Axis-produkt i segmentet passerkontroll.

» Nätverksbaserad porttelefon med HD-video från Axis
2015-04-14
Läs mer här >>


Annons