SäkerhetsBranschen
SecurityUser
"Jag skulle vilja se en mer modern reglering"
Susanne Kaevergaard, särskild utredare av kameraövervakningslagen.
Nyhetskanalen för säkrare affärer officiellt media för Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle och SäkerhetsBranschen
Tisdag den 3 maj 2016
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 2 2016 ute nu!
Tryggare Samhälle
Nr 1 2016 ute nu!
Riskrapport från MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:6), trädde i kraft den 1 januari 2011. Rapporten analyserar och utvärderar redovisade risk- och sårbarhetsanalyser på en generell och övergripande nivå, utifrån disposition och innehåll i föreskrifterna.

MSB har i samverkan med Socialstyrelsen sammanställt och återkopplat redovisade risk- och sårbarhetsanalyser från landstingen för år 2011. Syftet med återkopplingen är att stödja och bidra till att utveckla landstingens arbete inom krisberedskapsområdet samt skapa en övergripande bild av deras arbete med risk- och sårbarhetsanalyser.
 
Rapporten är avsedd att fungera som ett stöd för samtliga landsting inför arbetet med årets risk- och sårbarhetsanalyser.

Läs rapporten här.
 

Publicerad : 2012-05-12 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


  Brå: så infiltrerar organiserad brottslighet företag

”Kontroll över ett företag är ofta en grundförutsättning för att bedriva organiserad brottslighet – och inte minst för att dölja brottslig verksamhet”, skriver Brå som tagit fram en ny rapport om hur ...
 
  Publicerad : 2016-05-03 
 

Foto: Björn Mattisson
Svensk handel kräver 10 000 nya poliser

Svensk Handel kräver 10 000 nya poliser för att komma till rätta med mängdbrott och butiksstölder.
– Var 15:e sekund drabbas en butik i Sverige av ett stöldbrott. Det innebär att två miljoner ...
 
  Publicerad : 2016-05-02 
 
IT-säkerhetsexpo kompletterar Skydd-mässan

Norden största mässa inom säkerhet, brandskydd och räddning – Skydd 2016 – kommer i år att hållas den 25 – 27 oktober på Stockholmsmässan. Nytt för i år är att Nordic IT Security arrangeras under ...
 
  Publicerad : 2016-05-02 
  DN: inför maskeringsförbud och bättre kameror på arenor

Flera av de förslag som Björn Eriksson föreslog 2003 som nationell samordnare mot idrottsvåld borde genomföras, skriver Erik Helmerson på DN:s ledarsida.
 
  Publicerad : 2016-05-01 
  Svensk Handel: ge väktare förtroende att identifiera gärningspersoner

"För stöldbrott där den misstänkte kan identifieras och inte kräver polisiär närvaro bör hanterandet förenklas så att polisens resurser kan läggas på andra mer kvalificerade jobb", skriver ...
 
  Publicerad : 2016-05-01 
  Migrationsverket får ett utökat ansvar för beredskapen

Migrationsverket läggs nu till bland de myndigheter som har ett särskilt ansvar för beredskapen.
 
  Publicerad : 2016-04-30 
  Brottsmisstänkta får bättre tillgång till försvarare

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss angående genomförandet av EU:s försvarardirektiv. Målet med förslagen är bättre tillgång till försvarare och ett särskilt barnperspektiv.
 
  Publicerad : 2016-04-30 
  Förslag på informationsutbyte mot organiserad brottslighet

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om en ny lag för att underlätta myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet. Exempel på myndigheter är skatteverket, ...
 
  Publicerad : 2016-04-29 
  89 % av IT-attackerna har ekonomiska eller spionagemotiv

89 procent av alla IT-attacker har ekonomiska motiv eller kan klassificeras som spionage, enligt Verizons Data Breach Investigations Report 2016.
 
  Publicerad : 2016-04-29 
 

Foto: SecurityUser.com/AR Media
Flera avvärjda terrorhot som inte lett till åtal

Säpo har avvärjt flera terrorattentat från personer som återvänt efter att ha stridit utomlands utan att det lett till åtal.
– Högintressant information, säger terrorforskaren Hans Brun.
 
  Publicerad : 2016-04-28 
  Nu ska Volvoparkeringen få kameraövervakning

Efter återkommande problem med skadegörelse och stölder på Volvo Cars parkering i Skövde får företaget kameraövervaka, skriver Skövde Nyheter.
 
  Publicerad : 2016-04-28 
  Granskning visar brister i kontrollen av gode män

Enligt en granskning som SVT genomfört finns stora brister i kontrollen av hur gode män sköter sitt uppdrag. SVT har slumpmässigt gått igenom samtliga inspektionsrapporter från länsstyrelserna mellan ...
 
  Publicerad : 2016-04-27 
  Säkerhetspolisen bedömer ny "inkommen information"

Säkerhetspolisen arbetar just nu för att bedöma inkommen information.
"Den har bedömts vara sådan att den inte kan avfärdas", skriver Säkerhetspolisen på sin hemsida.
 
  Publicerad : 2016-04-27 
  Kraftig ökning av klotter

Under första kvartalet 2016 gjordes 30 087 anmälningar om klotter. Det är mer än dubbelt så många som samma period 2014. Det visar statistik från Brå som SecurityUser.com tagit del av.
 
  Publicerad : 2016-04-26 
Security Blog
Webb-TV
Intervju med Kettil Stenberg, vd för Stanley Security


Företag & affärer

Marcus Jutemar, ny platschef för Great Security i nored-västra Skåne.

» Han blir ny platschef för Great Security i nordvästra Skåne
2016-05-02

Enligt Ray Mauritsson, vd för Axis, kan begränsad tillgång på sensorer från Sony kan få effekt på  Axis försäljning mot slutet av 2016.

» Jordbävningen i Japan kan påverka Axis försäljning
2016-04-30

Simon Thomas

» Kristinehamn höjer säkerheten med dynamisk identitetshantering
2016-04-26
Nya produkter


» Gate Security – ny Sensormatic-partner i Sverige!
2016-05-02

Nu lanseras en ny snygg och modern design på kundappen Eagle Eye Client App som lyfter användarupplevelsen och kundvärdet.

» Ny design och nya funktioner i Eagle Eye Client App
2016-04-28

Xtratus, ny dimkanon från Protect.

» Blixtsnabb dimma säkrar privata hem och företag
2016-04-12
Läs mer här >>


Annons