SecurityUser
"Trygghetskamerans dag behövs mer än någonsin "
Åke Andersson, ordförande,
Säkerhet för Näringsliv och Samhälle.
Nyhetskanalen för säkrare affärer Officiellt media för Säkerhet för näringsliv och samhälle och SäkerhetsBranschen
Fredag den 29 augusti 2014
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 2 2014 ute nu!
Riskrapport från MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:6), trädde i kraft den 1 januari 2011. Rapporten analyserar och utvärderar redovisade risk- och sårbarhetsanalyser på en generell och övergripande nivå, utifrån disposition och innehåll i föreskrifterna.

MSB har i samverkan med Socialstyrelsen sammanställt och återkopplat redovisade risk- och sårbarhetsanalyser från landstingen för år 2011. Syftet med återkopplingen är att stödja och bidra till att utveckla landstingens arbete inom krisberedskapsområdet samt skapa en övergripande bild av deras arbete med risk- och sårbarhetsanalyser.
 
Rapporten är avsedd att fungera som ett stöd för samtliga landsting inför arbetet med årets risk- och sårbarhetsanalyser.

Läs rapporten här.
 

Publicerad : 2012-05-12 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


  Varje dag utsätts svenska organisationer för cyberattacker

Ett flertal stora svenska organisationer är utsatta för riktade attacker – och många är inte medvetna om att de sker. Detta visar en ny studie som KPMG gjort tillsammans med FireEye.
 
  Publicerad : 2014-08-29 
  S sågar alliansens kriminalpolitik

Igår presenterade Alliansen sina förslag på förändrad kriminalpolitik i form av bland annat hårdare straff för vissa brott. Förslagen har dock fått kritik från justitieutskottets ordförande Morgan ...
 
  Publicerad : 2014-08-29   Brister i kontinuitetsplanering hos många myndigheter

På konferensen "Informationssäkerhet för offentlig sektor" presenterade MSB resultatet av en omfattande enkätundersökning som gjordes under våren 2014. Undersökningen visar att många ...
 
  Publicerad : 2014-08-28 
  Så undviker du lösenordsstöld

Lösenordsstölderna blir både vanligare och mer omfattande och det vanliga rådet är att byta alla lösenord. Men säkerhetsexperten Johan Jarl på F-Secure har en bättre lösning.
 
  Publicerad : 2014-08-28 
  Krafttag mot hot och ordningsstörningar i domstolar

Regeringen vill utreda säkerheten i domstolarna. Utredningen ska bland lämna förslag på reglering av säkerhetskameror och förbud mot symboler som kan uppfattas som hot mot vittnen.
 
  Publicerad : 2014-08-27 
  Polisen uppmanar till spärrning av personnummer

Varje vecka drabbas personer av id-kapare som beställer varor i deras personnummer. Nu uppmanar polisen till spärrning av personnummer.
 
  Publicerad : 2014-08-27 
  Fyra av fem vill att bankerna tillhandahåller kontanter

Fyra av fem svenskar anser att bankerna bör tillhandahålla kontanthantering. Det visar en ny undersökning beställd av Forex Bank.
 
  Publicerad : 2014-08-26 
  Väktare ska följa Örebroare till dörren

I Örebro har Moderaterna förslagit att väktare ska kunna följa otrygga boende till dörren. Brottsförebyggande rådet i Örebro kommun ser däremot inte samma behov av tjänsten.
 
  Publicerad : 2014-08-26 
  Regeringen vill förenkla vräkning av kriminella

I dagsläget kan det vara svårt att bli av med lokalhyresgäster som ägnar sig åt organiserad brottslighet. Regeringen vill tillsätta en utredning för att se över reglerna.
 
  Publicerad : 2014-08-25 
  Nytt säkerhetsramverk för Android

Forskare har släppt ett ramverk som kan användas i mobiloperativsystemet Android för att förbättra säkerheten hos företag, skriver Computersweden.
 
  Publicerad : 2014-08-25 
  Telia avslöjar polisens telefonavlyssningar

För första gången avslöjar Teliasonera hur vanligt det är med avlyssning och utlämnande av data till polisen.
 
  Publicerad : 2014-08-24 
  Kristdemokraterna vill försvåra för fakturaskojarna

På SvD debatt skriver kristdemokraterna Mats Odell, Caroline Szyber och Stefan Svanström om fakturaskojare och företagspirater. ”Kampen mot dessa brott måste prioriteras högre”, skriver de.
 
  Publicerad : 2014-08-23 
  Fler mutor i kommunerna

De senaste tio åren har antalet fällningar för mutbrott i den kommunala sektorn har ökat kraftigt. Tidigare fälldes i snitt två domar om året, men 2013 skedde tolv fällningar.
 
  Publicerad : 2014-08-23 
  Höjd lön för poliserna

Igår kom Rikspolisstyrelsen och Polisförbundet överens om ett nytt löneavtal. Det nya avtalet innebär en 15 procents löneökning för poliserna som i dagsläget har ingångslönen 21 300 kronor.
 
  Publicerad : 2014-08-22 
Security Blog
Webb-TV
Detektor TV Magazine 2 - 2014

Företag & affärer

Stefan Albertsson, koncernchef för Multicom Security., blir VD i det nybildade bolaget.

» Multicom och Safetel slås samman
2014-08-28

Emil Warnicke, produktchef på Teletec, ser Dahuas produkter som ett utmärkt komplement till sitt redan befintliga sortiment av säkerhetskameror med tillbehör.

» Teletec blir nordisk distributör för Dahua
2014-08-27

Katarina Mellström intervjuas

» Stanley Security’s VD intervjuad av Detektor TV
2014-08-27
Läs mer här »

Nya produkter


» RCO släpper ny version av R-Card M5
2014-08-18


» NVR från UTC
2014-08-13


» Diskreta domekameror
2014-08-12
Läs mer här >>


Annons