SecurityUser
"Säkerhetsföretagens kompetens och teknik är viktiga resurser"
SecurityUser.com har träffat Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen.
Nyhetskanalen för säkrare affärer Officiellt media för Säkerhet för näringsliv och samhälle och SäkerhetsBranschen
Tisdag den 31 mars 2015
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 1 2015 ute nu!
Riskrapport från MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:6), trädde i kraft den 1 januari 2011. Rapporten analyserar och utvärderar redovisade risk- och sårbarhetsanalyser på en generell och övergripande nivå, utifrån disposition och innehåll i föreskrifterna.

MSB har i samverkan med Socialstyrelsen sammanställt och återkopplat redovisade risk- och sårbarhetsanalyser från landstingen för år 2011. Syftet med återkopplingen är att stödja och bidra till att utveckla landstingens arbete inom krisberedskapsområdet samt skapa en övergripande bild av deras arbete med risk- och sårbarhetsanalyser.
 
Rapporten är avsedd att fungera som ett stöd för samtliga landsting inför arbetet med årets risk- och sårbarhetsanalyser.

Läs rapporten här.
 

Publicerad : 2012-05-12 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


 

Foto: Linus Hallgren
Sveriges insatser mot återfall i brott är dåligt samordnade

Andelen dömda som återfaller i brott har under lång tid legat på samma nivå. Bristen på effektiva insatser från samhället har lett till att återfallen inte minskar. Enligt Riksrevisionens granskning ...
 
  Publicerad : 2015-03-31 
 

.
Polis och kameralag i fokus på Trygghetskamerans dag

Den 28 april arrangeras Trygghetskamerans dag på Clarion Hotel Stockholm. Som vanligt kommer evenemanget att väcka känslor, både hos dem som ser kamerorna som integritetshot och dem som ser en allt ...
 
  Publicerad : 2015-03-31 
 

Foto: Martina Huber/
Regeringskansliet
Regeringen tog emot utredning om datalagring

Utredningen "Datalagring och integritet" överväger hur skyddet för den personliga integriteten kan stärkas när det gäller lagring av uppgifter om elektronisk kommunikation för ...
 
  Publicerad : 2015-03-31 
 

Foto: Melker Dahlstrand.
Riksdagen vill att polisens arbetsuppgifter renodlas

Riksdagen har gett regeringen i uppdrag att renodla polisens arbetsuppgifter.
 
  Publicerad : 2015-03-30 
 

(CC BY 3.0)
Nytt utbildningsprogram i kriminologi startas

Örebro universitet startar ett nytt utbildningsprogram i kriminologi som är öppet att söka redan nu och startar i höst.
– Det finns en tydlig efterfrågan på ett kriminologiprogram både hos ...
 
  Publicerad : 2015-03-30 
  DI kritik gav bättre molnavtal

Förra året riktade Datainspektionen kritik mot Simrishamns kommun för dess användning av Google Apps for Education i kommunens grund- och gymnasieskolor. Kritiken rörde framför allt brister i avtalet ...
 
  Publicerad : 2015-03-29 
  Två justitieråd till Högsta förvaltningsdomstolen utsedda

Regeringen har utnämnt Mari Andersson och Leif Gäverth till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.
 
  Publicerad : 2015-03-29 
 

Foto: Pawel Flato
Polisutbildning blir högskoleutbildning

Regeringen vill göra polisutbildningen till en högskoleutbildning. Direktiv till en utredning har tagits fram och en särskild utredare, Petra Lundh, har utsetts.
 
  Publicerad : 2015-03-28 
  Nytt projekt ska minska båt- och båtmotorstölder

Många bostadsinbrott kan förhindras med hjälp av så kallat märk-DNA. Det visar polisens preliminära utvärdering av ett pilotprojekt i Stockholm där 1 500 hushåll har följts under ett år. Metoden ska ...
 
  Publicerad : 2015-03-28 
 
Forskare avslöjar säkerhetsbrister i aktivitetsarmband

Aktivitetsarmband, som bland annat mäter användarens fysiska aktivitet och kaloriintag, har blivit väldigt populära. I Sverige utsågs de förra året till årets julklapp. Men armbanden hanterar även ...
 
  Publicerad : 2015-03-27 
  FOI utvecklar radarteknik för säkerhetslösningar

I ett samarbete med KTH och Uppsala Universitet arbetar Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, för att ta fram teknik som de menar kan få stor betydelse på en rad områden, exempelvis inom ...
 
  Publicerad : 2015-03-27 
 
Fyra av fem av alla företag lever inte upp till PCI-kraven

Nästan 80 % av alla företag misslyckas uppfylla PCI-kraven vid den inledande PCI-granskningen, vilket lämnar dem sårbara mot cyberattacker enligt en ny rapport från Verizon.
 
  Publicerad : 2015-03-26 
  DI kritiserar utredning om undersökning av olyckor

Datainspektionen anser att det är anmärkningsvärt att ett register som innehåller potentiellt känsliga personuppgifter om över 600 000 olyckor inte regleras i lag.
 
  Publicerad : 2015-03-26 
 

Foto: Anders Lowdin
Justitieministern vill satsa på brottsförebyggande arbete

Igår, under justitieminister Morgan Johanssons inledningstal på Brå:s konferens Råd för framtiden, aviserade ministern en satsning på brottsförebyggande arbete.
 
  Publicerad : 2015-03-25 
Security Blog
Webb-TV
Detektor TV Magazine 4 - 2014

Företag & affärer

Stefan Albertsson, CEO för AddSecure.

» Multicom, Safetel och Securinet byter namn till AddSecure
2015-03-24
» MKS väljer Samsung Techwin Open Platform
2015-03-18

Håkan Hedlund, Normchef på SSF Stöldskyddsföreningen.

» Nya normer för inbrottsskydd och säkerhetsskåp publicerade
2015-03-17
Läs mer här »

Nya produkter


» Dolt varularm för kameralinser
2015-03-31


» Nätverksansluten högtalare för röstmeddelanden från Axis
2015-03-30

Korsa-linjen-detektion är en funktion i de uppgraderade kamerorna.

» Intelligenta kameror från UTC
2015-03-19
Läs mer här >>


Annons