SecurityUser
"Kameralagen borde fokusera på hanteringen av inspelade bilder"
Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen.
Nyhetskanalen för säkrare affärer officiellt media för Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle och SäkerhetsBranschen
Lördag den 23 maj 2015
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 2 2015 ute nu!
Riskrapport från MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:6), trädde i kraft den 1 januari 2011. Rapporten analyserar och utvärderar redovisade risk- och sårbarhetsanalyser på en generell och övergripande nivå, utifrån disposition och innehåll i föreskrifterna.

MSB har i samverkan med Socialstyrelsen sammanställt och återkopplat redovisade risk- och sårbarhetsanalyser från landstingen för år 2011. Syftet med återkopplingen är att stödja och bidra till att utveckla landstingens arbete inom krisberedskapsområdet samt skapa en övergripande bild av deras arbete med risk- och sårbarhetsanalyser.
 
Rapporten är avsedd att fungera som ett stöd för samtliga landsting inför arbetet med årets risk- och sårbarhetsanalyser.

Läs rapporten här.
 

Publicerad : 2012-05-12 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


 

Foto: Malmö högskola
Diskriminering i rättsväsendet undersöks i stor studie

En pågående studie vid Malmö högskola undersöker bland annat eventuell förekomst av dold diskriminering i domstolarna. Hittills tyder resultaten på att tolkade förhör ofta leder till ...
 
  Publicerad : 2015-05-23 
  Militär forskning ska berika skydd av kritisk infrastruktur

Security Link är ett så kallat strategiskt forskningscenter som drivs av Linköpings Universitet, FOI, Chalmers och KTH. Tillsammans ska parterna titta på tillämpningar där kunskap från militär ...
 
  Publicerad : 2015-05-23 
 
Svenskarna näst bäst när det gäller att avslöja nätfiske

Svenskarna är näst bäst i världen på att skilja på ett äkta e-postmeddelande och ett så kallat ”nätfiskemeddelande”.
 
  Publicerad : 2015-05-22 
  Ökad endomarbehörighet i tvistemål

Regeringen har överlämnat ett förslag om ändringar i de processregler som styr handläggningen av tvistemål i allmänna domstolar till Lagrådet. Lagrådsremissen Ökad endomarbehörighet i tvistemål ...
 
  Publicerad : 2015-05-22 
 
Dubbelt antal DDoS-attacker

Antalet DDoS-attacker har fördubblats globalt jämfört med första kvartalet 2014 enligt en rapport från molntjänstföretaget Akamai Technologies.
 
  Publicerad : 2015-05-21 
  Polisen använde pepparspray nästan 900 gånger 2014

Under 2014 använde polisen OC-spray nästan 900 gånger av polisen. 66 procent av gångerna hade sprayen avsedd effekt. Det visar en ny rapport från polisen.
 
  Publicerad : 2015-05-21 
 
Stockholm antog ny strategi mot våldsbejakande extremism

I tisdags antog Stockholms stads socialnämnd en strategi mot våldsbejakande extremism. Målet är bland annat att hindra så kallade terrorresor.
 
  Publicerad : 2015-05-20 
 

Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet
Justitieministern studerar brottsprevention i Nederländerna

I måndags reste justitieminister Morgan Johansson till Nederländerna för att studera landets brottsförebyggande arbete.
 
  Publicerad : 2015-05-20 
 
DI överklagar ytterligare en dom om drönare med kamera

Datainspektionen överklagar nu ytterligare en dom som rör kameraövervakning med drönare, denna gång för att fastställa vad som menas med begreppen "uppsatt" och "utan att manövreras på ...
 
  Publicerad : 2015-05-19 
 

Foto: Patrik Svedberg
Regeringen vill underlätta för brottsoffer och vittnen

Regeringen har överlämnat ett förslag om ändringar i de processregler som styr handläggningen i allmänna domstolar till Lagrådet. Lagrådsremissen En modernare rättegång II innehåller förslag som ...
 
  Publicerad : 2015-05-19 
  Myndigheter bedöms kunna påverkas av kriminella nätverk

Viljan att anmäla brott och medverka i brottsutredningar är lägre i ”utsatta områden där lokala kriminella nätverk förekommer”, skriver polisen i en ny rapport om organiserad brottslighet. Även ...
 
  Publicerad : 2015-05-18 
 
Ambulansutryckningarna ökade med 30 procent

De senaste fem åren har antalet ambulansutryckningar ökat med nästan 30 procent enligt ny statistik som SVT sammanställt. Detta får konsekvenser för ambulansflottan. – Den är inte dimensionerad ...
 
  Publicerad : 2015-05-18 
 

Foto: Politiet
Danska polisen testar drönare

Danska polisen undersöker för närvarande hur drönare skulle kunna användas i det polisiära arbetet.
 
  Publicerad : 2015-05-17 
  Realtidskarta över pågående cyberattacker

Vid säkerhetskonferensen Check Point Experience 2015 presenterades ThreatCloud World Cyber Threat Map, en karta som visar världens pågående cyberattacker.
 
  Publicerad : 2015-05-17 
Security Blog
Webb-TV
Detektor TV Magazine 2, 2015 (Int'l edition) – The Internet of Things

Företag & affärer

Denis Hebert, numera före detta CEO för HID Global.

» HID Globals VD slutar med omedelbar verkan
2015-05-22

Uno Lundberg, vice styrelseordförande i Säkerhetsbranschen.

» Organisationsförändring och ny vd till Säkerhetsbranschen
2015-05-19

Great Security som dubblerat omsättningen och utökat med tre nya medarbetare det senaste året i Falkenberg.  En del av framgången har varit ett utökat samarbete med Falkenbergs Kommun.

» Great Security och Falkenberg kommun i utökat samarbete
2015-05-15
Läs mer här »

Nya produkter


» Integrerat elektroniskt lås i produktställ
2015-05-21

Central WiFiManager som gör det enkelt att hantera och övervaka upp till 500 accesspunkter över flera nätverk via en molntjänst.

» Kostnadsfritt adminverktyg av trådlösa nätverk
2015-05-18

De nya nätverkskamerorna AXIS V5914 och AXIS V5915 PTZ är idealiska för audio- och HDTV-broadcasting.

» Axis första kameror för broadcasting
2015-05-06
Läs mer här >>


Annons