SecurityUser
""Trygghetsfrågorna kan lyftas mer""
Åke Andersson, ordförande,
Säkerhet för Näringsliv och Samhälle.
Nyhetskanalen för säkrare affärer Officiellt media för Säkerhet för näringsliv och samhälle och SäkerhetsBranschen
Torsdag den 2 oktober 2014
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 3 2014 ute nu!
Riskrapport från MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:6), trädde i kraft den 1 januari 2011. Rapporten analyserar och utvärderar redovisade risk- och sårbarhetsanalyser på en generell och övergripande nivå, utifrån disposition och innehåll i föreskrifterna.

MSB har i samverkan med Socialstyrelsen sammanställt och återkopplat redovisade risk- och sårbarhetsanalyser från landstingen för år 2011. Syftet med återkopplingen är att stödja och bidra till att utveckla landstingens arbete inom krisberedskapsområdet samt skapa en övergripande bild av deras arbete med risk- och sårbarhetsanalyser.
 
Rapporten är avsedd att fungera som ett stöd för samtliga landsting inför arbetet med årets risk- och sårbarhetsanalyser.

Läs rapporten här.
 

Publicerad : 2012-05-12 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


  Var tredje kommun har bristfälliga trygghetslarm

Drygt 30 procent av landets kommuner använder fortfarande enbart analoga trygghetslarm. Detta trots att tekniken är riskabel – uppemot vart femte larm når aldrig fram. Det visar en kartläggning från ...
 
  Publicerad : 2014-10-02 
  Förslag: alla tingsrätter ska ha fasta säkerhetskontroller

Nu föreslår Domstolsverket ett antal förbättringsåtgärder för att öka både den faktiska och upplevda säkerheten.
 
  Publicerad : 2014-10-02   Svinnet kostar detaljhandeln över 8 miljarder kronor

Varje år försvinner varor för drygt 8 miljarder i svenska butiker och nästan en tredjedel består av anställdas snatteri. Det visar en rapport som Centre for Retail Research tagit fram för perioden ...
 
  Publicerad : 2014-10-01 
  Konsumenter gör vad som helst för ett gratis wifi

En ny undersökning av trådlös internet-användning visar att konsumenter gärna riskerar både sin integritet och säkerhet bara de får surfa gratis. F-Secure satte upp ett ”förgiftat” trådlöst nätverk ...
 
  Publicerad : 2014-10-01 
  Rekordlågt förtroende för säkerheten i molnet

Förtroendet för säkerheten hos molnbaserade tjänster sjunker dramatiskt bland IT-beslutsfattare i stora organisationer. Trots säkerhetsrisker väljer 50 procent av de stora organisationerna att ...
 
  Publicerad : 2014-10-01 
  Nära 9 av 10 vardagsbrott personuppklaras aldrig

Endast 13 procent av de drygt 300 000 vardagsbrott som anmäldes i Sverige under första halvåret i år klarades upp. Det är främst inbrott och skadegörelsebrott som förblir olösta, detta visar en ...
 
  Publicerad : 2014-09-30 
  Norska tullen tar till säkerhetskameror

Norska tullen har börjat använda säkerhetskameror vid fyra obemannade gränsövergångar mellan Hedmark och Värmland. ”Vi utreder möjligheten för att använda fler. Det är ett gott tekniskt hjälpmedel”, ...
 
  Publicerad : 2014-09-30 
  Björn Eriksson kritiserar krishanteringen i Sverige

I går var det 20 år sedan Estoniakatastrofen inträffade. I anslutning till detta har Dagens Industri publicerat en debattartikel där Säkerhetsbranschens ordförande Björn Eriksson kritiserar den ...
 
  Publicerad : 2014-09-29 
  Experter varnar för
it-säkerhetsrisk

It-säkerhetsbolaget Secunia varnar just nu för en ny säkerhetsrisk som kan bli värre än buggen Heartbleed som upptäcktes för några månader sedan.
 
  Publicerad : 2014-09-29 
  Polisen varnar: Nya telefoner leder till stöld

När nya mobiltelefoner släpps på marknaden så ökar också försäkringsbedrägerier och stölder. Igår släpps en ny modell i Sverige, och nu varnar polisen konsumenter.
 
  Publicerad : 2014-09-27 
  Mönsterås kommun vill ha säkerhetskameror i skolor

Krossade glasrutor på Parkskolan och Mönsteråsgymnasiet har kostat kommunen ca 400 000 kr de senaste två åren. Nu vill Mönsterås kommun montera upp säkerhetskameror.
 
  Publicerad : 2014-09-26 
  Krisberedskapen i Sverige blir mer kontraktsbaserad

Utvecklingen i Sverige går mot att offentlig sektor får allt fler marknadslösningar. Det får konsekvenser för samhällets krisberedskap.
 
  Publicerad : 2014-09-26 
  Polisen i gemensam aktion mot organiserad brottslighet

Den hittills största gemensamma polisaktionen i Europa har genomförts. ”Syftet var att på ett samordnat och kraftfullt sätt slå mot brottslighet som anses vara ett hot mot EU”, säger Martin Brodin, ...
 
  Publicerad : 2014-09-25 
  Inkassobolag måste specificera kostnader tydligare

Datainspektionen kräver att några av landets största inkassobolag tydligare specificerar de kostnader som de kräver att den skuldsatte ska betala.
 
  Publicerad : 2014-09-25 
Security Blog
Webb-TV
Detektor TV Magazine 2 - 2014

Företag & affärer


» COBS – ny distributör för Zenitels produkter
2014-09-29

Urban Doverholt är styrelseordförande för Swesec.

» Doverholt tror på sammanslagning av Swesec och Säkerhetsbranschen
2014-09-29

Bodil Sonesson, internationell försäljningschef vid Axis Communications

» Axis går in på marknaden för passerkontroll i Europa
2014-09-26
Läs mer här »

Nya produkter


» Panorama-kamera med inzoomningsfunktion från Axis
2014-09-30


» Axis lanserar app för mindre kamerasystem
2014-09-25
» Halogenfria kablar för inbrottslarm, video och passersystem
2014-09-25
Läs mer här >>


Annons