SecurityUser
"Otroligt viktigt att vi nu tar människors oro på allvar"
Kristina Axén Olin, ordförande för Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS).
Nyhetskanalen för säkrare affärer officiellt media för Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle och SäkerhetsBranschen
Söndag den 25 juni 2017
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 2 2017 ute nu!
Tryggare Samhälle
Nr 2 2017 ute nu!
Inger Ekman, chef för teknologitjänster och modernisering på Tieto i Sverige.
Inger Ekman, chef för teknologitjänster och modernisering på Tieto i Sverige.

Endast en av sju organisationer är molntjänstmogna

Molntjänsterna tar sig snabbt in i nordiska företag och offentliga organisationer. Ändå kan endast en av sju (14 procent) av organisationerna betraktas som molntjänstmogna. Detta avslöjas i årets Cloud Maturity Index, en undersökning som utförs av analysföretaget Radar på uppdrag av Tieto och VMware.Jämfört med 2015 har de genomsnittliga nivåerna av molnmognad i Sverige, Finland och Norge ökat, i alla branscher. Den strategiska molnmognaden har i genomsnitt ökat med 33 procent under de senaste två åren. Finska och svenska organisationer uppvisar fortfarande en högre genomsnittlig mognad än sina motsvarigheter i Norge, som dock minskat gapet och ökat sin mognad betydligt. Den årliga ökningen av molnutgifterna har varit cirka 20 procent i samtliga länder under samma period, och mer än fyra av fem organisationer i Finland, Sverige och Norge använder nu molntjänster i verksamheten.

– Det är uppenbart att molntjänster i allt större utsträckning blivit en integrerad del av verksamheten. Molnmogna organisationer tenderar att se molnet som en viktig faktor i att hantera den dubbla utmaningen med att optimera kostnader samtidigt som man driver innovation och tillväxt. Det är dock fortfarande relativt få som använder den fulla potentialen av molntjänster på det här viset, säger Inger Ekman, chef för teknologitjänster och modernisering på Tieto i Sverige.

Studien visar också att en molnmogen organisation i genomsnitt har 21 procent lägre kostnader för den pågående IT-verksamheten och en 29 procent större andel av sin IT-budget tillgänglig för innovation och transformation. Fortfarande har en av tio (11 procent) av organisationerna inte startat sin utveckling mot molnet alls och kan ses som molnomogna, medan de flesta (46%) är på en grundläggande nivå.

Av de fem industrisektorerna som omfattas av undersökningen finns den högsta aggregerade genomsnittliga molnmognaden inom bank- och finansbranschen, precis som år 2015. Jämfört med för två år sedan har dock skillnaderna mellan industrisektorerna minskat betydligt. Branscherna med lägst poäng, som offentlig sektor och tillverkningsindustrin, har ökat sin mognad mest.

– Utmaningarna för tillverkningsindustrin, tillsammans med utvecklingen kring automatisering och Internet of Things, visar tydligt behovet av att modernisera IT-portföljen med en större andel externa leverans- och produktionsformer. Detta har varit en drivkraft för ökad molnmognad. Även offentlig sektor har blivit mer mogen men är fortfarande en bit efter, delvis på grund av viss brist på intern kapacitet och utmaningar i att attrahera rätt kompetens för att utnyttja moderna IT-produktionsformer och servicemodeller, säger Inger Ekman.

De största upplevda hindren för att använda molntjänster bland omogna organisationer är "säkerhet" och "lagstiftningskrav", medan molnmogna organisationer tenderar att uppfatta dessa som betydligt mindre hinder. Det enskilt största potentiella hindret som identifieras av molnmogna organisationer är "svårighet att integrera molntjänster med befintlig portfölj".

83 % (60) av svenska företag och organisationer använder molntjänster. I Finland var motsvarande siffra 85 % (69) och i Norge 75 % (46).

De mogna organisationernas nyttjande av molntjänster är i snitt 21 procent lägre jämfört med konkurrenterna. De investerar även 29 procent mer på innovation och utveckling. Den högsta molnmognaden finns i bank- och finansbranschen, där mognaden ökat med 9 procent från år 2015. Offentlig sektor har ökat med 24 % och tillverkningsindustrin med 35 %.

När det gäller investeringar i molntjänster ligger Finland i topp med 5,7% andel av den totala IT-investeringen, Sverige tvåa med 5,4% samt Norge trea med 5,0%. Majoriteten av molninvesteringarna i Sverige, 55 procent, används till publika molntjänster och andelen väntas växa framöver.

Cloud Maturity Index bygger på en undersökning och intervjuer med 268 beslutsfattare inom den privata och offentliga sektorn i Sverige, Finland och Norge. Undersökningen har utförts av analysföretaget Radar på uppdrag av Tieto och VMware.


Publicerad : 2017-06-19 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


  75 miljoner kronor till kommuners arbete med civilt försvar

Mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet samt händelser som visat på samhällets sårbarhet, har regeringen tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ...
 
  Publicerad : 2017-06-25 
  DI: åtkomsten till patientuppgifter måste begränsas

Vårdgivare brister i sitt arbete med att begränsa de anställdas åtkomst till patientuppgifter, konstaterar Datainspektionen efter granskning.
 
  Publicerad : 2017-06-25 
 
Sverige är först i Norden med livräddningsdrönare

Drönare kommer att komplementera befintlig strandbevakning vid vid så kallade ”Search and Rescue, SAR” uppdrag vid drunkningstillbud.
 
  Publicerad : 2017-06-24 
  Utredare föreslår nya ungdomspåföljder

Regeringens utredare Karin Sandahl, hovrättsråd i Svea hovrätt, föreslår två nya påföljder för unga lagöverträdare: ungdomstillsyn och ungdomsövervakning.
 
  Publicerad : 2017-06-24 
  Utredning ska stärka samverkan mot terrorism

Regeringen har tillsatt en särskild utredare ska se över de regler om sekretess och informationsutbyte som gäller för bland andra Polismyndigheten, socialtjänsten och Transportstyrelsen i arbetet mot ...
 
  Publicerad : 2017-06-23 
  Nya beslut om ersättning efter skolattack

Brottsoffermyndigheten ger sex personer mellan 10 000 och 20 000 kronor i brottsskadeersättning för kränkning efter skolattacken i Trollhättan. Fem personer blir utan ersättning. ...
 
  Publicerad : 2017-06-23 
  Ej tillståndskrav på kameraövervakning med drönare

Nu har riksdagen sagt jag till regeringens förslag om göra det möjligt för företag och privatpersoner att kameraövervaka med drönare utan tillstånd. Tekniken med att använda kamerautrustade drönare ...
 
  Publicerad : 2017-06-22 
  Förlängd möjlighet för Säpo att hämta in övervakningsuppgifter

Säpo får fortsatt möjlighet att hämta in övervakningsuppgifter om elektronisk kommunikation, till exempel var en mobiltelefon har befunnit sig vid en viss tidpunkt.
 
  Publicerad : 2017-06-22 
 
RR kritiserar Polisens forensiska organisation

Riksrevisionens senaste granskning visar att resursanvändningen inom Polisens forensiska organisation är ineffektiv, och att detta försvårar arbetet med att klara upp brott. Framför allt är det långa ...
 
  Publicerad : 2017-06-21 
 
7 av 10 vill ha fler säkerhetskameror

Sju av tio svenskar vill se fler övervakningskameror på allmänna platser som torg och bussar. Men medan äldre är starkt positiva till kamerorna är yngre mycket mer tveksamma - det visar en färsk ...
 
  Publicerad : 2017-06-21 
 
SSF tar fram norm för informationssäkerhet

SSF Stöldskyddsföreningen har inlett arbetet med att ta fram en norm som ska underlätta arbetet för ökad informationssäkerhet för små och mellanstora företag:
– Det är viktigt att höja ...
 
  Publicerad : 2017-06-20 
 
MSB ser positivt på norm för informationssäkerhet

Att få datorn kapad eller förlora värdefull företagsinformation på grund av bristande rutiner har blivit ett allt mer förekommande problem.
– Det är här vi måste tänka om, säger Richard Oehme, ...
 
  Publicerad : 2017-06-20 
 
Nytt nummer av Tryggare Samhälle

Informationssäkerhet, digitalisering och Almedalsveckan i fokus i senaste numret av SSF:s tidning Tryggare Samhälle – tillgänglig online.

 
  Publicerad : 2017-06-19 
  Riksdagen sa nej till samordnare för brottsförebyggande frågor

Riksdagen anser inte att regeringen ska inrätta en nationell samordnare för brottsförebyggande frågor.
 
  Publicerad : 2017-06-18 
Security Blog
Webb-TV
Mario Kahlert, Siemens, on the digitalisation of fire alarms

Alf Göransson om väktare vs teknik


Företag & affärer
» Securitas bästa idéer på webben
2017-06-24


» Addsecure förvärvar Chiron
2017-06-21

Högskolan i Skövde är en av de mest specialiserade i Sverige. Forskning bedrivs inom fem specialiseringar: informationsteknologi, systembiologi, virtual engineering, hälsa och lärande samt framtidens företagande.

» Bravida  levererar säkerhetssystem till Högskolan i Skövde
2017-06-20
Nya produkter

Sensormatic Synergy Camera, en kamera som kan integreras med larmbågar vid butiksutgångar.

» Kamera för integration med larmbågar
2017-06-05

Det självlåsande skåpet Invue L410 avsett för förvaring av stöldbegärliga produkter.

» Självlåsande elektroniskt lås för skåp
2017-05-04

HD78F, en IR detektor med inbyggd HD-videokamera.

» Uppdaterad detektor med inbyggd HD-videoövervakningskamera
2017-03-22
Läs mer här >>


Annons