SecurityUser
"Otroligt viktigt att vi nu tar människors oro på allvar"
Kristina Axén Olin, ordförande för Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS).
Nyhetskanalen för säkrare affärer officiellt media för Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle och SäkerhetsBranschen
Söndag den 24 september 2017
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 2 2017 ute nu!
Tryggare Samhälle
Nr 2 2017 ute nu!
Ron Delnevo, europachef för ATM Industry Association (ATMIA) och Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen.
Ron Delnevo, europachef för ATM Industry Association (ATMIA) och Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen.

Internationellt stöd för svenskt kontantuppror

Under det år som Kontantupproret funnits så har det svenska initiativet uppmärksammats i utländska medier som New York Times och den kinesiska statstelevisionen.
– Sverige är det enda landet i hela världen där värdet av kontanter i omlopp minskar. I alla andra länder ökar faktiskt kontanterna sett till värdet, säger Ron Delnevo, europachef för ATM Industry Association (ATMIA), vid Kontantupprorets ett-årsjubileum.


Nyligen firade Kontantupproret sin första ”och förhoppningsvis sista födelsedag”, som initiativtagaren Björn Eriksson uttryckte sig under ett-årsjubileet som firades på Myntkabinettet i Gamla Stan i Stockholm. 

Han ger en bild av ”landet lagom” som i frågan om avvecklingen av kontanter blivit ”landet extrem”. Upproret har under året fått stor internationell uppmärksamhet, där omvärlden förvånas över att Sverige i den här frågan är ett extremt samhälle, enligt Björn Eriksson.
Ledande utländska medier som New York Times och den kinesiska statstelevisionen har storögt uppmärksammat det svenska fenomenet.

Frågan om kontanternas vara eller icke vara är även en fråga som engagerar förespråkare för bankomater i organisationen ATMIA (ATM Industry Association). Deras europachef Ron Delnevo har haft täta kontakter med svenska Kontantupproret och slåss på samma sida.
I Storbritannien finns även rörelsen ”Cash Uproar”, som ser med fasa på den svenska utvecklingen.

”Skamlig svensk utveckling”
Ron Delnevo talar passionerat om kontanternas betydelse och ger en lång rad argument för att behålla sedlar och mynt.

– Att de svenska bankerna knappt hanterar kontanter är en skamlig utveckling, säger han och pekar på en njugg inställning hos de svenska storbankerna, som missgynnar kontanter i sina ansträngningar att tjäna pengar till aktieägarna.

– Även de svenska bankerna kan ta till sig modern bankomatteknik och lägga en mindre avgift på kontanthantering så som det fungerar i många andra länder.

Han förklarar att de numera finns bankomater som även fungerar som insättningsboxar och som då återanvänder kontanterna och även hanterar mynt. Så att bankerna slipper dyr hantering och värdetransporter. Dessutom är den svenska oron för bankrån överdriven i hans ögon.

– Sverige är det enda landet i hela världen där värdet av kontanter i omlopp minskar. I alla andra länder ökar faktiskt kontanterna sett till värdet, säger Ron Delnevo och fortsätter:

– Vi får verkligen hoppas att de svenska bankerna och politikerna tar sitt förnuft till fånga framöver.

”Manipulativt beteende”
Björn Eriksson, som är ordförande i Säkerhetsbranschen och initiativtagare till kontantupproret, lyfter fram ett par punkter i debatten om kontanter.

– Det finns ett manipulativt beteende från bankernas sida i den här frågan. De kan ta betalt för kortanvändning och lär höja de avgifterna om kontanterna blir allt ovanligare.

– För flera grupper i samhället är det kontantlösa samhället ett hot. Det finns många som lämnas utanför i ett kontantlöst samhälle, säger han och ger exempel på pensionärer, flyktingar, småföretagare, före detta kriminella, glesbygdsbor med flera.

Kontanterna blir kvar länge
Riksbanken har nyligen gått ut att det förekommit uppgifter i medierna om att kontanter skulle kunna försvinna inom fem år. ”Dessa uppgifter stämmer inte”, skriver Riksbanken och fortsätter: ”Riksbankens prognoser pekar på att kontanter kommer att finnas kvar under överskådlig tid, det vill säga troligen in på 2030-talet.”

Riksbanken konstaterar också att i dagsläget görs cirka 20 procent av alla betalningar över disk med kontanter och närmare 90 procent av svenska folket uppger att de har använt kontanter den senaste månaden. ”Detta visar att det fortfarande sker en stor mängd transaktioner med kontanter i Sverige.”

”Galenskap att vi finns”
Björn Eriksson menar att det är galenskap att de ens har behövt skapa nätverket Kontantupproret för att ”poängtera den självklara rättigheten att använda kontanter i det svenska samhället”.

På Kontantupprorets sajt är kampviljan fortsatt hög. Där skriver man bland annat: ”Så länge samhället hotas av att bli kontantlöst kommer vi att finnas kvar och kämpa för folkets rätt att bestämma över sina egna pengar. Vi har nu blivit många anhängare och vi fortsätter hela tiden att växa.”

Kontantupproret på Facebook har för närvarande närmare 3 300 personer som gillar gruppen.

Utredning pågår
Björn Eriksson poängterar att de kommer att fortsätta driva kontantupproret intensivt även under det kommande året och han tycker sig se viss förståelse både hos politiker och hos riksbanken i frågan.

En offentlig utredning med namnet Svensk kontanthantering pågår för närvarande där resultatet ska vara färdiga efter sommaren.

Ett antal remissvar har redan kommit in och i till exempel Sveriges Kommuners och Landstings yttrande finns en oro för vad som säkerhetsmässigt kan hända vid en omfattande IT-krasch eller stora elavbrott och man pekar även på de grupper som står utanför i det kontantlösa samhället.

”Sedlar och mynt är ett gammalt beprövat och effektivt betalningsmedel och det är angeläget att tillgången till kontanter finns över hela landet”, skriver SKL i sitt yttrande.

Inget problem med dubbla roller
Björn Eriksson medger att det inom säkerhetsbranschen finns olika uppfattningar om det kontantlösa samhället. Men att han skulle ha problem med att kombinera sina två roller, dels som talesperson för kontantupproret, dels som ordförande i Säkerhetsbranschen, tycker han är ”trams”.

– Vi kan tycka olika i den här frågan. Men jag hävdar att det är säkerhetsmässigt bättre att kontanter till största delen finns på välskyddade bankkontor, i stället för att merparten finns ute i handeln där skyddet är sämre och rånrisken större.

Text: Anders Ellqvist
Publicerad : 2016-03-15 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet
  PTS säkerhetsarbete stärks

Regeringen hargett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att vidta åtgärder som säkerställer myndighetens långsiktiga arbete avseende säkerhetsskydd och informationssäkerhet för att bättre möta ...
 
  Publicerad : 2017-09-22 
  Brå förbereder Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att vidta förberedelser inför inrättandet av ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism.
 
  Publicerad : 2017-09-22 
  SNOS svarade på remiss om nya kamerabevakningslagen

Igår svarade tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) på remissen innehållande förslagen om en ny kamerabevakningslag.
 
  Publicerad : 2017-09-20 
  Antiviruslösning samlar in otillåtna uppgifter från användare

Antivirus-appen DU Antivirus Security för mobila enheter, som laddats ner mellan 10-50 miljoner gånger från Google Play, samlade in användardata utan användarens godkännande. Det menar ...
 
  Publicerad : 2017-09-20 
  Två av tre svenskar läser inte säkerhetsavtalen till appar

Endast var tredje svensk läser igenom användarvillkoren innan de godkänner säkerhetsavtalet, när de laddar ner appar till sin smartphone. Av dem är det dessutom bara sju procent som alltid går igenom ...
 
  Publicerad : 2017-09-19 
 
Cyberhotet oroar tillverkare av produkter för fysisk säkerhet

Både medvetenheten om och oron för cybersäkerhet har ökat kraftigt. Oron gäller även säkerhetsindustrins tillverkare. Den slutsatsen drar facktidningen Detektor i sitt första höstnummer (4/2017) ...
 
  Publicerad : 2017-09-19 
 
Mindre än hälften av dieselstölderna polisanmäls

Hälften av maskinentreprenörerna i Sverige drabbades av dieselstölder förra året. Men inte ens hälften av stölderna polisanmäldes. Det visar en ny rapport som bygger på intervjuer gjorda av ...
 
  Publicerad : 2017-09-18 
  Rapport: Hackergrupp bakom omfattande attacker mot regeringar

Nya tekniska bevis pekar på att den ryska hackergruppen Turla ligger bakom en omfattande cyberspionageattack mot regeringar och myndigheter i flera EU-länder. Hackergruppen har installerat bakdörrar ...
 
  Publicerad : 2017-09-18 
  Ny skadlig kod i över 50 appar på Google Play

Den skadliga koden ExpensiveWall for Android har hittats i minst 50 olika appar och har laddats ner mellan 1 och 4,2 miljoner gånger. Det som skiljer den från tidigare liknande varianterna är att den ...
 
  Publicerad : 2017-09-16 
  Informationsutbytet om terrorhot ska effektiviseras

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag som effektiviserar informationsutbytet inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT).
 
  Publicerad : 2017-09-15 
  Så mycket kostar en cyberattack svenska företag

Ett svenskt företag spenderar i snitt mer än 7 miljoner kronor för att kunna återhämta sig efter ett dataintrång och det tar i genomsnitt 66 dagar innan allt är helt återställt. Det visar en ny ...
 
  Publicerad : 2017-09-15 
  Svenskarna vill ha fler poliser, kameror och ordningsvakter

Åtta av tio svenskar tror att fler patrullerande poliser i närområdet skulle göra att fler kunde känna sig trygga ute. En av tre tror på fler ordningsvakter, 66 procent på bättre belysning och 65 ...
 
  Publicerad : 2017-09-14 
  Morgan Johansson till Bryssel för RIF-råd

I morgon torsdag den 14 september deltar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson på rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF).
 
  Publicerad : 2017-09-14 
  Ransomware och vd-mailsbedrägerer största hoten mot företag 2017

It-säkerhetsföretaget Trend Micros halvårsrapport visar att ransomware på intet sätt blivit mindre betydelsefullt. Likaså fortsätter vd-mailsbedrägerier att vara ett fenomen på uppåtgående.
 
  Publicerad : 2017-09-13 
Security Blog
Webb-TV
Addsecure acquires Chiron

Politikerna fick hård kritik under debatten


Företag & affärer

Freddie Parrman. VD på Seriline, menar att SmartDNA kan göra stor stöldpreventiv nytta i hantverkssektorn.

» Seriline och SmartDNA ingår samarbete
2017-09-19

 Martin Gren menar att cybersäkerhet kan vara en utmärkt möjlighet för branschen om den tas på allvar och slutkunderna förstår farorna.

» Cyberhotet oroar tillverkare av produkter för fysisk säkerhet
2017-09-18

Stefan Runneberger, affärsutvecklare på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group.

» Nexus lösning för autentisering först ut med svenskt eIDAS-stöd
2017-09-15
Nya produkter
» Ny tjänst visar kostnaden för intrång
2017-09-20

BVMS 7.5 Viewer är  en ny variant riktad till små och medelstora applikationer

» Gratis Video Management System för små och mellanstora företag
2017-09-07

Multi grip 3 Alarm.

» Stöldskydd för alla typer av produkter
2017-07-12
Läs mer här >>


Annons