SecurityUser
”Bristande robusthet i samhällets processer”
Patrik Fältström, chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen på Netnod.
Nyhetskanalen för säkrare affärer officiellt media för Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle och SäkerhetsBranschen
Fredag den 21 oktober 2016
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 3 2016 ute nu!
Tryggare Samhälle
Nr 3 2016 ute nu!
Fartyg kan skyddas av beväpnade vakter


Enligt en ny lag som regeringen förbereder ska svenska fartyg få ha beväpnade vakter ombord som skydd mot attacker från pirater. Tillstånd från Rikspolisstyrelsen kommer dock krävas, uppger tidningen Riksdag och departement.

Enligt förslaget från näringsdepartement ska rederierna få anställa beväpnad personal från privata säkerhetsföretag för att skydda fartygen och människorna ombord. Tillstånd från Rikspolisstyrelsen kommer dock att krävas, och det kommer vara begränsat över en viss tid eller till en viss resa, enlig den nya lagen som enligt planerna ska träda i kraft den 1 januari 2013, skriver Riksdag och departement.
 
Bakgrunden är att angrepp från pirater mot fartyg har blivit vanligare, framför allt i Adenviken utanför Somalias kust.

Källa: Riksdag och departement
 

Publicerad : 2012-05-17 

Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


  Regeringen: Poliser ska inte sköta transport av frihetsberövade

För att säkerställa en ändamålsenlig och rättssäker transportverksamhet och för att renodla polisens verksamhet föreslår regeringen nya bestämmelser om Kriminalvårdens rätt att utföra transporter av ...
 
  Publicerad : 2016-10-21 
  Allt färre vardagsbrott klaras upp

Vardagsbrotten fortsätter att öka i Sverige. Samtidigt klaras allt färre brott upp och endast var tionde vardagsbrott får idag påföljder. Det visar Ifs kartläggning av ny statistik från Brå.
 
  Publicerad : 2016-10-21 
 
Ökning av stulna bildelar

Stölderna av bildelar fortsätter att öka i Sverige. Mellan januari och september har det inträffat 2421 stöldtillfällen av bildelar och skadekostnaderna har uppgått till 153 miljoner kronor. Det ...
 
  Publicerad : 2016-10-20 
  Så kan bildelsstölderna minskas

Långsiktiga och uthålliga insatser av polisen är viktigt för att minska bildelsstölder, anser Larmtjänst.
 
  Publicerad : 2016-10-20 
  Förvaltningsdomstolar ska få ta över migrationsmål

Regeringen har i dag, 18 oktober, överlämnat propositionen "Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål" till riksdagen. Syftet är att förbättra migrationsdomstolarnas ...
 
  Publicerad : 2016-10-19 
 
2016 års Detektor International Award-finalister klara

Den 16 november arrangeras Detektor International Awards 2016 i samband med Sectech i Köpenhamn. Priset, som delas ut av tidningen Detektor International, belönar vad juryn anser vara årets bästa ...
 
  Publicerad : 2016-10-19 
 

Foto: Lars Hedelin
Kostnadseffektivt att minska brott med DNA-databaser

Databaser med brottslingars DNA-profil minskar antalet brott och kan vara mer kostnadseffektivt än ökade polisinsatser och längre fängelsestraff. Det konstaterar en ny studie från University of ...
 
  Publicerad : 2016-10-18 
  Ny strategi ska ge säkrare vägar

Ökat fokus på hastighet och nykterhet i trafiken är några av punkterna i inriktningen för polisens reviderade trafikstrategi. Nu är den beslutad.
 
  Publicerad : 2016-10-18 
 
En miljon svenskar har någon gång drabbats av bluffakturor

En ny undersökning från försäkringsbolaget If med drygt 3 700 svarande visat att det vanligaste sätten att utsättas för ett bedrägeribrott är att få bluffakturor.
 
  Publicerad : 2016-10-17 
  Ny teknik ska effektivisera polisen

”Genom digitaliseringen kan vi frigöra mer polistimmar än vad eventuella budgettillskott kommer att göra de kommande åren”, det förutspådde rikspolischef Dan Eliasson när han medverkade på en ...
 
  Publicerad : 2016-10-17 
  Sverige leder EU-övning i krishantering

Sverige leder ett unikt övningsprojekt inom Europeiska unionen med 22 deltagande länder som för första gången övar samverkan och ledning samt hur olika lagstiftningar fungerar tillsammans nationellt, ...
 
  Publicerad : 2016-10-16 
  Direkåtkomst mellan myndigheters system kan motverka smuggling

Regeringen gav den 26 november 2015 i uppdrag åt Tullverket, Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket att kartlägga hur arbetet med att förhindra illegal hantering av ...
 
  Publicerad : 2016-10-16 
  Tryggare Sverige: 10 förslag för att lösa krisen inom polisen

I en rapport från tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige ges tio konkreta förslag för att lösa krisen inom polisen.
 
  Publicerad : 2016-10-15 
  Myndigheter ska motverka organiserad brottslighet

För att stärka kampen mot den organiserade brottsligheten och öka tryggheten i utsatta områden, ska tolv myndigheter i och utanför rättsväsendet, utöka samarbetet på lokal nivå.
 
  Publicerad : 2016-10-15 
Security Blog
Webb-TV
Interview with Kenneth Pedersen, Milestone Systems


Företag & affärer

Ray Mauritsson, VD och koncernchef för Axis.

» Svagare tillväxt för Axis
2016-10-20

Fredrik Jansson och Fredrik Eriksson, båda med säkerhetschefsbakgrund, förstärker Stanley Security.

» Stanley Security rekryterar Key Account Managers från slutkundsledet
2016-10-18

Håkan Johansson, Axis nya försäljningschef för norra Europa.

» Axis tillsätter ny försäljningschef för Nordeuropa
2016-10-18
Nya produkter


» IP-baserat videoporttelefonsystem från Axpro
2016-10-21


» Klimatsmart intelligent video från Axis
2016-10-17

Varularmsskåpet Invue J704  – stöldskydd för 4-6 smarta klockor och annan elektronik–.

» Varularmsskåp för smarta klockor och annan elektronik
2016-10-12
Läs mer här >>


Annons