SecurityUser
"Jag utesluter inte att den nya kameralagen kan behöva ändras"
Maria Abrahamsson, riksdagsledamot. Fotograf: Catarina Harling
Nyhetskanalen för säkrare affärer officiellt media för Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle och SäkerhetsBranschen
Måndag den 25 maj 2015
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 2 2015 ute nu!
Fartyg kan skyddas av beväpnade vakter


Enligt en ny lag som regeringen förbereder ska svenska fartyg få ha beväpnade vakter ombord som skydd mot attacker från pirater. Tillstånd från Rikspolisstyrelsen kommer dock krävas, uppger tidningen Riksdag och departement.

Enligt förslaget från näringsdepartement ska rederierna få anställa beväpnad personal från privata säkerhetsföretag för att skydda fartygen och människorna ombord. Tillstånd från Rikspolisstyrelsen kommer dock att krävas, och det kommer vara begränsat över en viss tid eller till en viss resa, enlig den nya lagen som enligt planerna ska träda i kraft den 1 januari 2013, skriver Riksdag och departement.
 
Bakgrunden är att angrepp från pirater mot fartyg har blivit vanligare, framför allt i Adenviken utanför Somalias kust.

Källa: Riksdag och departement
 

Publicerad : 2012-05-17 

Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


 
SNOS startar namninsamling för att förändra kameralagen

Nu startar tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) ett upprop med namninsamling för att få till förändringar i kameraövervakningslagen.
– Syftet med uppropet är att möjliggöra ...
 
  Publicerad : 2015-05-25 
  Nytt stöd för myndigheters arbete med informationssäkerhet

MSB har tagit fram ett stöd för krisberedskapsmyndigheternas arbete med regleringsbrevsuppdraget 2015 rörande informationssäkerhet.
 
  Publicerad : 2015-05-25 
  Polisen varnar för falska CDON-mail

Polisen i Sverige får just nu in mängder med anmälningar gällande falska mail där CDON felaktigt står som avsändare.
 
  Publicerad : 2015-05-24 
  Nya föreskrifter för transport av farligt gods

Nya föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods träder i kraft den 1 juli 2015 och ersätter nu gällande föreskrifter, SRVFS 2006:9.
 
  Publicerad : 2015-05-24 
 

Foto: Malmö högskola
Diskriminering i rättsväsendet undersöks i stor studie

En pågående studie vid Malmö högskola undersöker bland annat eventuell förekomst av dold diskriminering i domstolarna. Hittills tyder resultaten på att tolkade förhör ofta leder till ...
 
  Publicerad : 2015-05-23 
  Militär forskning ska berika skydd av kritisk infrastruktur

Security Link är ett så kallat strategiskt forskningscenter som drivs av Linköpings Universitet, FOI, Chalmers och KTH. Tillsammans ska parterna titta på tillämpningar där kunskap från militär ...
 
  Publicerad : 2015-05-23 
 
Svenskarna näst bäst när det gäller att avslöja nätfiske

Svenskarna är näst bäst i världen på att skilja på ett äkta e-postmeddelande och ett så kallat ”nätfiskemeddelande”.
 
  Publicerad : 2015-05-22 
  Ökad endomarbehörighet i tvistemål

Regeringen har överlämnat ett förslag om ändringar i de processregler som styr handläggningen av tvistemål i allmänna domstolar till Lagrådet. Lagrådsremissen Ökad endomarbehörighet i tvistemål ...
 
  Publicerad : 2015-05-22 
 
Dubbelt antal DDoS-attacker

Antalet DDoS-attacker har fördubblats globalt jämfört med första kvartalet 2014 enligt en rapport från molntjänstföretaget Akamai Technologies.
 
  Publicerad : 2015-05-21 
  Polisen använde pepparspray nästan 900 gånger 2014

Under 2014 använde polisen OC-spray nästan 900 gånger av polisen. 66 procent av gångerna hade sprayen avsedd effekt. Det visar en ny rapport från polisen.
 
  Publicerad : 2015-05-21 
 
Stockholm antog ny strategi mot våldsbejakande extremism

I tisdags antog Stockholms stads socialnämnd en strategi mot våldsbejakande extremism. Målet är bland annat att hindra så kallade terrorresor.
 
  Publicerad : 2015-05-20 
 

Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet
Justitieministern studerar brottsprevention i Nederländerna

I måndags reste justitieminister Morgan Johansson till Nederländerna för att studera landets brottsförebyggande arbete.
 
  Publicerad : 2015-05-20 
 
DI överklagar ytterligare en dom om drönare med kamera

Datainspektionen överklagar nu ytterligare en dom som rör kameraövervakning med drönare, denna gång för att fastställa vad som menas med begreppen "uppsatt" och "utan att manövreras på ...
 
  Publicerad : 2015-05-19 
 

Foto: Patrik Svedberg
Regeringen vill underlätta för brottsoffer och vittnen

Regeringen har överlämnat ett förslag om ändringar i de processregler som styr handläggningen i allmänna domstolar till Lagrådet. Lagrådsremissen En modernare rättegång II innehåller förslag som ...
 
  Publicerad : 2015-05-19 
Security Blog
Webb-TV
Detektor TV Magazine 2, 2015 (Int'l edition) – The Internet of Things

Företag & affärer

Denis Hebert, numera före detta CEO för HID Global.

» HID Globals VD slutar med omedelbar verkan
2015-05-22

Uno Lundberg, vice styrelseordförande i Säkerhetsbranschen.

» Organisationsförändring och ny vd till Säkerhetsbranschen
2015-05-19

Great Security som dubblerat omsättningen och utökat med tre nya medarbetare det senaste året i Falkenberg.  En del av framgången har varit ett utökat samarbete med Falkenbergs Kommun.

» Great Security och Falkenberg kommun i utökat samarbete
2015-05-15
Läs mer här »

Nya produkter


» Integrerat elektroniskt lås i produktställ
2015-05-21

Central WiFiManager som gör det enkelt att hantera och övervaka upp till 500 accesspunkter över flera nätverk via en molntjänst.

» Kostnadsfritt adminverktyg av trådlösa nätverk
2015-05-18

De nya nätverkskamerorna AXIS V5914 och AXIS V5915 PTZ är idealiska för audio- och HDTV-broadcasting.

» Axis första kameror för broadcasting
2015-05-06
Läs mer här >>


Annons