SecurityUser
”Bristande robusthet i samhällets processer”
Patrik Fältström, chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen på Netnod.
Nyhetskanalen för säkrare affärer officiellt media för Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle och SäkerhetsBranschen
Torsdag den 27 oktober 2016
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 3 2016 ute nu!
Tryggare Samhälle
Nr 3 2016 ute nu!
Målet: bättre kommunikation i kriser

I en krissituation är det viktigt att kommunikationen fungerar för att göra det möjligt att informera allmänheten och hitta effektiva lösningar på problem. Forskare i retorik vid Örebro universitet har fått 1,7 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att undersöka hur kärnkraftshaveriet i Fukushima hanterades av medier och experter i olika länder, och hur myndigheter bättre kan hantera framtida kriser.

– Varje katastrofsituation har givetvis sina speciella omständigheter och det finns inte en mall för ett lyckat agerande men man kan lära av tidigare erfarenheter och skapa en repertoar av möjliga förhållningssätt, säger professor Brigitte Mral, som leder arbetet vid Örebro universitet.
 
Målet är att med hjälp av verktyg som bland annat retoriken erbjuder skapa en större medvetenhet och förmåga hos aktörerna att kommunicera snabbt, korrekt och samordnat för att klara av olika pressade situationers krav. Det gäller till exempel att ha övat upp förmågan att, om möjligt, förutsättningslöst och systematiserat inventera en situations alla tänkbara sidor och inte låsa sig vid de enkla förklaringarna.

– Det som kan försvåra det arbetet är att olika grupper som normalt inte arbetar tillsammans måste samverka. Olika grupper talar olika språk – även om alla talar svenska. Då är det viktigt att göra det svårbegripliga begripligt och det är inte lätt när kommunikationen sker under yttre press under en pågående kris, säger Brigitte Mral.
 
Många kommunikationsstrategier misslyckas, eftersom ansvariga politiker, ledning och informationsansvariga missbedömer antingen problemet, mottagarna eller hinder som ligger i vägen.
 
– En krissituation kräver att man på ett bra sätt kan informera, övertyga, eventuellt trösta men också ena de drabbade. Människor i en krissituation har inte enbart behov av fakta utan också av att känna att deras rädslor, osäkerheter och skräck tas på allvar. Det kan göra det möjligt att skapa en känsla av trygghet i en krissituation.

– I samband med jordbävningen, den följande tsunamin och kärnkraftshaveriet i Japan kom det mängder av uttalanden från den japanska regeringen, kärnkraftsproducenten och andra japanska myndigheter. Men samtidigt motsatte sig internationella och nationella kärnkraftsorgan uppgifterna och då sjönk förtroendet för de japanska kärnkraftsproducenterna och regeringen.
 
– Vi kommer att titta närmare på hur myndigheter och experter i olika länder gick tillväga för att tillmötesgå behovet av information i samband med haveriprocessen och hur det påverkade opinionen i kärnkraftsfrågan. Hur förklarade man katastrofen och hur översatte man fackspråket vad gäller strålningsrisker och strålningsnivåer med tanke på målgruppen?


Publicerad : 2012-05-11 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


 

Foto: Polisen
Alarmering av räddningstjänst och polis ska effektiviseras

Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket, har idag utsetts som särskild utredare med uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för en effektivare och mer samordnad alarmering av ...
 
  Publicerad : 2016-10-27 
  Datainspektionen kritiserar FRA

Datainspektionen har granskat personuppgiftsbehandlingen i FRA:s försvarsunderrättelseverksamhet och konstaterar att myndigheten i de flesta delar uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen. ...
 
  Publicerad : 2016-10-27 
 
Fullsatt när inrikesministern invigde Skydd

Flera hundra personer tog sig till Skyddmässans stora scen för invigningsdebatten om säkerhetshot under tisdagsförmiddagen. Inrikesminister Anders Ygeman (S) betonade att hotbilden ökat, men att det ...
 
  Publicerad : 2016-10-26 
 
Kameraövervakningslagen debatterades på Skyddmässan

Skyddmässan i Stockholm rivstartade under tisdagen med flera intressanta seminarier. När företrädare för såväl säkerhetsbranschens leverantörsled som beställare debatterade kameraövervakningslagen ...
 
  Publicerad : 2016-10-26 
 

Foto: Victor Svedberg
Idag öppnar Skyddmässan med Anders Ygeman i paneldebatt

Idag på Stockholmsmässan öppnar Skydd med invigningsdebatt där bland annat inrikesminister Anders Ygeman deltar.
 
  Publicerad : 2016-10-25 
  DI om kameraförsedda drönare: "Domen gör spelreglerna tydliga"

Som SecurityUser rapporterade förra veckan slår en ny dom fast att kameraförsedda drönare omfattas av reglerna i kameraövervakningslagen. Enligt Datainspektionen får domen stora konsekvenser för den ...
 
  Publicerad : 2016-10-25 
 
Dagens fem största höjdpunkter på Skydd-seminarierna

Idag öppnas dörrarna till Nordens största säkerhetsmässa. Närmare 240 utställare kommer ta emot fackbesökare från hela Norden. Därutöver arrangeras ett 70-tal öppna seminarier för ...

 
  Publicerad : 2016-10-25 
 
Allmänheten positiv till EU:s nya dataskyddsförordning

En överväldigande majoritet av svenska allmänheten anser att det behövs ett starkare skydd av den personliga integriteten. Det visar en Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IP EXPO Event ...
 
  Publicerad : 2016-10-24 
  MSB kommenterar nätattackerna som drabbade svenska myndigheter

Under fredagskvällen var det tidvis svårt att nå flera svenska myndigheters webbplatser. Nu uttalar sig MSB om driftstörningarna.
 
  Publicerad : 2016-10-24 
  Försäkringskassans webbkameror utgör inte kameraövervakning

​Förvaltningsrätten upphäver ett beslut av Datainspektionen där Försäkringskassan förelagts att upphöra med att använda webbkameror vid tjänsten ”Personligt webbmöte”.
 
  Publicerad : 2016-10-23 
  Höjda arvoden för nämndemän

Regeringen har beslutat att höja nämndemännens arvoden i två avseenden.
– Nämndemännen gör en stor insats för rättsväsendet och rättssäkerheten. Det var länge sedan vi höjde ersättningen för ...
 
  Publicerad : 2016-10-23 
 
Tillståndskrav för kameror på drönare, men ej för kamera i bil

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar funnit att en kamera som är monterad på en drönare kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen medan en kamera som är monterad innanför vindrutan på ...
 
  Publicerad : 2016-10-22 
  Nätattack mot flera svenska myndigheters webbplatser

Under fredagskvällen var det svårt att komma in på flera myndigheters webbplatser i Sverige i samband med nätattacker mot det amerikanska bolaget DynDNS. Bland annat påverkades MSB:s webbplats och ...
 
  Publicerad : 2016-10-22 
  Regeringen: Poliser ska inte sköta transport av frihetsberövade

För att säkerställa en ändamålsenlig och rättssäker transportverksamhet och för att renodla polisens verksamhet föreslår regeringen nya bestämmelser om Kriminalvårdens rätt att utföra transporter av ...
 
  Publicerad : 2016-10-21 
Security Blog
Webb-TV
Interview with Kenneth Pedersen, Milestone Systems


Företag & affärer

Ray Mauritsson, VD och koncernchef för Axis.

» Svagare tillväxt för Axis
2016-10-20

Fredrik Jansson och Fredrik Eriksson, båda med säkerhetschefsbakgrund, förstärker Stanley Security.

» Stanley Security rekryterar Key Account Managers från slutkundsledet
2016-10-18

Håkan Johansson, Axis nya försäljningschef för norra Europa.

» Axis tillsätter ny försäljningschef för Nordeuropa
2016-10-18
Nya produkter

Freddie Parrman, vd för Seriline.

» Ny ID Management-plattform från Seriline
2016-10-24


» IP-baserat videoporttelefonsystem från Axpro
2016-10-21


» Klimatsmart intelligent video från Axis
2016-10-17
Läs mer här >>


Annons