SecurityUser
Nyhetskanalen för säkrare affärer officiellt media för Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle och SäkerhetsBranschen
Tisdag den 28 april 2015
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 2 2015 ute nu!
Målet: bättre kommunikation i kriser

I en krissituation är det viktigt att kommunikationen fungerar för att göra det möjligt att informera allmänheten och hitta effektiva lösningar på problem. Forskare i retorik vid Örebro universitet har fått 1,7 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att undersöka hur kärnkraftshaveriet i Fukushima hanterades av medier och experter i olika länder, och hur myndigheter bättre kan hantera framtida kriser.

– Varje katastrofsituation har givetvis sina speciella omständigheter och det finns inte en mall för ett lyckat agerande men man kan lära av tidigare erfarenheter och skapa en repertoar av möjliga förhållningssätt, säger professor Brigitte Mral, som leder arbetet vid Örebro universitet.
 
Målet är att med hjälp av verktyg som bland annat retoriken erbjuder skapa en större medvetenhet och förmåga hos aktörerna att kommunicera snabbt, korrekt och samordnat för att klara av olika pressade situationers krav. Det gäller till exempel att ha övat upp förmågan att, om möjligt, förutsättningslöst och systematiserat inventera en situations alla tänkbara sidor och inte låsa sig vid de enkla förklaringarna.

– Det som kan försvåra det arbetet är att olika grupper som normalt inte arbetar tillsammans måste samverka. Olika grupper talar olika språk – även om alla talar svenska. Då är det viktigt att göra det svårbegripliga begripligt och det är inte lätt när kommunikationen sker under yttre press under en pågående kris, säger Brigitte Mral.
 
Många kommunikationsstrategier misslyckas, eftersom ansvariga politiker, ledning och informationsansvariga missbedömer antingen problemet, mottagarna eller hinder som ligger i vägen.
 
– En krissituation kräver att man på ett bra sätt kan informera, övertyga, eventuellt trösta men också ena de drabbade. Människor i en krissituation har inte enbart behov av fakta utan också av att känna att deras rädslor, osäkerheter och skräck tas på allvar. Det kan göra det möjligt att skapa en känsla av trygghet i en krissituation.

– I samband med jordbävningen, den följande tsunamin och kärnkraftshaveriet i Japan kom det mängder av uttalanden från den japanska regeringen, kärnkraftsproducenten och andra japanska myndigheter. Men samtidigt motsatte sig internationella och nationella kärnkraftsorgan uppgifterna och då sjönk förtroendet för de japanska kärnkraftsproducenterna och regeringen.
 
– Vi kommer att titta närmare på hur myndigheter och experter i olika länder gick tillväga för att tillmötesgå behovet av information i samband med haveriprocessen och hur det påverkade opinionen i kärnkraftsfrågan. Hur förklarade man katastrofen och hur översatte man fackspråket vad gäller strålningsrisker och strålningsnivåer med tanke på målgruppen?


Publicerad : 2012-05-11 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


 
Brottslingar stal 30 mkr med falska betalningsterminaler

Europols Europeiska Cyberbrotts Centrum (EC3) har i samarbete med fransk polis arresterat 18 organiserade brottslingar för deras användande av olagligt modifierade betalningsterminaler. ...
 
  Publicerad : 2015-04-28 
 
Eriksson kvar som ordförande för Säkerhetsbranschen

Björn Eriksson fortsätter som styrelseordförande för Säkerhetsbranschen i två år till. Det blev klart i samband med Säkerhetsbranschens årsstämma den 24 april.
   Björn Eriksson är också het ...
 
  Publicerad : 2015-04-28 
 
Björn Eriksson: Kameralagen borde fokusera på hanteringen av inspelade bilder

Imorgon kommer Säkerhetsbranschens styrelseordförande, Björn Eriksson, tala på Trygghetskamerans dag och där fokusera på kameraövervakningslagen. I en debattartikel i papperstidningen ...
 
  Publicerad : 2015-04-27 
  DI: Tillfällig forskningslag bör inte förlängas

Datainspektionen anser att den tillfälliga lag för befolkningsbaserad forskning som gäller fram till 31 december i år, inte bör förlängas av integritetsskäl.
 
  Publicerad : 2015-04-27 
 

Foto: Polisen
Ökat förtroende för polisen

Andelen av befolkningen med stort förtroende för polisen ökade från 55 till 61 procent enligt SOM-institutets årliga mätning.
 
  Publicerad : 2015-04-26 
  Handels kräver krafttag mot våldsamma rån

Handelsanställdas förbund kräver återigen att säkerheten måste öka i butiker efter ett våldsamt rån mot en kvartersbutik i Ronna i Södertälje.
 
  Publicerad : 2015-04-26 
 
Effektivt med polisvolontärer för att skapa trygghet

Polisvolontärer skapar trygghet och är ett bra och kostnadseffektivt alternativ i miljöer som upplevs som hotfulla. Det skriver Örebroforskare i en rapport till Polismyndigheten.
– Oberoende av ...
 
  Publicerad : 2015-04-25 
  Nu går det att söka medel ur anslag 2:4 Krisberedskap

Bland annat de myndigheter som pekas ut i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap inbjuds nu att söka medel för projekt från anslag 2:4 Krisberedskap med start 2016.
 
  Publicerad : 2015-04-25 
 
Handlagda brott ersätter Uppklarade brott i statistiken

Brottsförebyggande rådet (Brå) har publicerat ny officiell statistik över Handlagda brott 2014. Statistiken utgör en revidering av statistiken över uppklarade brott och ersätter denna. Förändringen ...
 
  Publicerad : 2015-04-24 
 
Friade väktare utsatta för hot

Förundersökningen kring det uppmärksammade väktaringripandet mot en 9-årig pojke på Malmö centralstation är nedlagd. Väktarna är därmed friade från misshandel-anklagelsen.
”Ingripandet i Malmö ...
 
  Publicerad : 2015-04-24 
 
DI lär ut om integritetsvänlig kamerateknik på Trygghetskamerans dag

Trygghetskamerans dag (TKD) arrangeras den 28 april på Clarion Hotel Stockholm. En av programpunkterna är Datainspektionen som bland annat ska berätta om hur integritetsvänlig teknik kan öka ...
 
  Publicerad : 2015-04-23 
  Ökad andel storföretag utsattes för riktade attacker 2014

Fem av sex storföretag utsattes för riktade angrepp under 2014, vilket är en ökning med 40 procent jämfört med föregående år. Samtidigt har den svenska andelen av riktade attacker globalt ...
 
  Publicerad : 2015-04-23 
  Fler hot mot fackombud

En rundringning som P4 gjort tyder på att det blir allt vanligare att fackombud hamnar i hotfulla situationer.
 
  Publicerad : 2015-04-22 
 

Foto: Kristian Pohl/
Regeringskansliet.
Förändring i lagen om skiljeförfarande

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har tagit emot Skiljeförfarandeutredningens (Ju 2014:02) betänkande Översyn av lagen om skiljeförfarande (SOU 2015:37).
 
  Publicerad : 2015-04-22 
Security Blog
Webb-TV
Detektor TV Magazine 5

Företag & affärer
» Svag inledning på året för Saab
2015-04-26

Gate Security fortsätter att leverera varularm och andra säkerhetsprodukter till Järnias butiker.

» Gate Security tecknar nytt säkerhetsavtal med järnia
2015-04-23

Fredric Öjebrandt, marknadschef och konceptansvarig.

» Great Security lanserar Vision på Trygghetskamerans dag
2015-04-21
Läs mer här »

Nya produkter

Zips! Camera ingår i det elektroniska låssystemet IR Ecosystem.

» Säkert stöldskydd för kameror
2015-04-24

Nokey Force – en ny serie kodlås från RCO.

» Smidigt kodlås från RCO ersätter nycklarna
2015-04-15

Axis A8004-VE, ännu en Axis-produkt i segmentet passerkontroll.

» Nätverksbaserad porttelefon med HD-video från Axis
2015-04-14
Läs mer här >>


Annons