SecurityUser
"Behovet av fungerande säkerhet är stort"
Kristina Axén Olin, ordförande för Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS).
Nyhetskanalen för säkrare affärer officiellt media för Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle och SäkerhetsBranschen
Fredag den 9 december 2016
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 4 2016 ute nu!
Tryggare Samhälle
Nr 4 2016 ute nu!
Målet: bättre kommunikation i kriser

I en krissituation är det viktigt att kommunikationen fungerar för att göra det möjligt att informera allmänheten och hitta effektiva lösningar på problem. Forskare i retorik vid Örebro universitet har fått 1,7 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att undersöka hur kärnkraftshaveriet i Fukushima hanterades av medier och experter i olika länder, och hur myndigheter bättre kan hantera framtida kriser.

– Varje katastrofsituation har givetvis sina speciella omständigheter och det finns inte en mall för ett lyckat agerande men man kan lära av tidigare erfarenheter och skapa en repertoar av möjliga förhållningssätt, säger professor Brigitte Mral, som leder arbetet vid Örebro universitet.
 
Målet är att med hjälp av verktyg som bland annat retoriken erbjuder skapa en större medvetenhet och förmåga hos aktörerna att kommunicera snabbt, korrekt och samordnat för att klara av olika pressade situationers krav. Det gäller till exempel att ha övat upp förmågan att, om möjligt, förutsättningslöst och systematiserat inventera en situations alla tänkbara sidor och inte låsa sig vid de enkla förklaringarna.

– Det som kan försvåra det arbetet är att olika grupper som normalt inte arbetar tillsammans måste samverka. Olika grupper talar olika språk – även om alla talar svenska. Då är det viktigt att göra det svårbegripliga begripligt och det är inte lätt när kommunikationen sker under yttre press under en pågående kris, säger Brigitte Mral.
 
Många kommunikationsstrategier misslyckas, eftersom ansvariga politiker, ledning och informationsansvariga missbedömer antingen problemet, mottagarna eller hinder som ligger i vägen.
 
– En krissituation kräver att man på ett bra sätt kan informera, övertyga, eventuellt trösta men också ena de drabbade. Människor i en krissituation har inte enbart behov av fakta utan också av att känna att deras rädslor, osäkerheter och skräck tas på allvar. Det kan göra det möjligt att skapa en känsla av trygghet i en krissituation.

– I samband med jordbävningen, den följande tsunamin och kärnkraftshaveriet i Japan kom det mängder av uttalanden från den japanska regeringen, kärnkraftsproducenten och andra japanska myndigheter. Men samtidigt motsatte sig internationella och nationella kärnkraftsorgan uppgifterna och då sjönk förtroendet för de japanska kärnkraftsproducenterna och regeringen.
 
– Vi kommer att titta närmare på hur myndigheter och experter i olika länder gick tillväga för att tillmötesgå behovet av information i samband med haveriprocessen och hur det påverkade opinionen i kärnkraftsfrågan. Hur förklarade man katastrofen och hur översatte man fackspråket vad gäller strålningsrisker och strålningsnivåer med tanke på målgruppen?


Publicerad : 2012-05-11 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


 
Många företag tveksamma till att de kan skydda sig på nätet

Enligt en ny undersökning är 17 procent av företagen tveksamma eller mycket tveksamma till att de har kompetensen att skydda sitt företag på nätet. Det står i kontrast mot det faktum att 75 % av de ...
 
  Publicerad : 2016-12-09 
  Rysk militär förmåga ökar

I den åttonde utgåvan av Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv analyseras den ryska militära handlingsfriheten, försvarsutgifterna, försvarsindustrin samt den säkerhetspolitiska ...
 
  Publicerad : 2016-12-09 
 
Samhället inte redo för cyberattacker

Myndigheter är oförberedda på IT-attacker, deras arbete med informationssäkerhet brister och dessutom ligger polisen långt efter när det gäller brott via internet. Det var några av slutsatserna under ...
 
  Publicerad : 2016-12-08 
  Polis ska inte behöva sköta transporter av frihetsberövade

Nu har regeringen lagt en proposition om att renodla polisens verksamhet genom nya bestämmelser om Kriminalvårdens rätt att utföra transporter av frihetsberövade personer åt andra myndigheter.
 
  Publicerad : 2016-12-08 
  Ökad efterfrågan på säkerhetsutbildningar

På fem år har efterfrågan på SSF Stöldskyddsföreningens utbildningar ökat med mer än 100 procent.
– I dag är intresset för att utbilda sig betydligt högre i branschen, säger Maria Dahlstedt, ...
 
  Publicerad : 2016-12-07 
  Företag rundar IT-avdelningen för disruptiv teknik

Sju av tio svenska företagsledare anser att teknikansvaret är på väg bort från IT-avdelningen. Istället tar verksamhetsområden själva kontrollen över teknikfrågan för att stödja innovationsarbetet. ...
 
  Publicerad : 2016-12-07 
 
Framtidsdagen – en unik inblick i samtiden

Den 25 november 2016 arrangerade SSF Stöldskyddsföreningen Framtidsdagen, en konferens där politiker, journalister, forskare samt representanter för rättsväsendet och beslutsfattare från olika ...
 
  Publicerad : 2016-12-06 
 
441 miljarder kronor – den globala produktförsäljningen av säkerhetselektronik 2016

Tillväxten på världsmarknaden för fysiska säkerhetsprodukter har saktat in men väntas växa med drygt 5,65 procent årligen fram till 2021 enligt en ny rapport från marknadsanalysföretaget Memoori. ...
 
  Publicerad : 2016-12-06 
 
Drönarna förändrar polisens arbete

I somras började polisen använda drönare men än så länge finns bara tre utbildade operatörer.
– Det är väldigt kostnadseffektivt och täcker ett brett behov av verksamheten. Traditionell ...
 
  Publicerad : 2016-12-05 
 

Foto: Nexus
Bättre inloggningsmetod än lösenord – på två timmar

Användarnamn och lösenord är den vanligaste metoden för människor att identifiera sig med på nätet. Men i takt med de säkerhetsproblem som i allt högra grad gör sig gällande börjar allt fler företag ...
 
  Publicerad : 2016-12-05 
  Skadlig kod sprids via "Facebook Messenger"

Både antalet typer av skadlig kod och antalet attacker ökade med 5 % under oktober 2016, enligt en rapport från Check Point. Liksom under september hamnar HackerDefender, Cryptowall och Locky bland ...
 
  Publicerad : 2016-12-04 
  Samlad insats mot personer som begår ett många brott

Polisen har gjort tillslag på flera platser i landet mot personer som begår ett stort antal brott. 29 personer misstänka för drygt 600 brott togs till förhör. Fem är fortsatt frihetsberövade.
 
  Publicerad : 2016-12-04 
  Här är fem tips för bättre säkerhet i datacentret

Trots att datacenter utgör ryggraden i många verksamheter, är säkerheten i datacenter eftersatt. Här är fem tips från säkerhetsföretaget Check Point om säkerhet i det moderna datacentret.
 
  Publicerad : 2016-12-03 
  Justitieutskottet vill ha fler lokala poliser

Justitieutskottet föreslår att riksdagen riktar flera tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om rättsväsendet. Det handlar bland annat om fler områdes- och kommunpoliser, mer praktik i ...
 
  Publicerad : 2016-12-03 
Security Blog
Webb-TV
Det bedste fra Sectech 2016


Företag & affärer
» Consilium erhåller tysk order på brandlarm till ubåtar
2016-12-08
» Caverion levererar tekniska installationer till Varbergs nya handelsplats
2016-12-06

Christian Lund tar plats i RCOs ledningsgrupp.

» Chef för nya organisation för support och service i RCO
2016-12-02
Nya produkter

Malin Ridelius, produktspecialist på Nexus.

» Ny app för säker inloggning utan lösenord
2016-12-02

Värmekameran DON-UPC-T som även innefattar ”äkta” temperaturlarm.

» Värmekamera med äkta temperaturlarm
2016-11-24


» RCO-läsare med användaren i fokus
2016-11-04
Läs mer här >>


Annons