SecurityUser
"Trygghetskamerans dag behövs mer än någonsin "
Åke Andersson, ordförande,
Säkerhet för Näringsliv och Samhälle.
Nyhetskanalen för säkrare affärer Officiellt media för Säkerhet för näringsliv och samhälle och SäkerhetsBranschen
Lördag den 23 augusti 2014
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 2 2014 ute nu!
Målet: bättre kommunikation i kriser

I en krissituation är det viktigt att kommunikationen fungerar för att göra det möjligt att informera allmänheten och hitta effektiva lösningar på problem. Forskare i retorik vid Örebro universitet har fått 1,7 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att undersöka hur kärnkraftshaveriet i Fukushima hanterades av medier och experter i olika länder, och hur myndigheter bättre kan hantera framtida kriser.

– Varje katastrofsituation har givetvis sina speciella omständigheter och det finns inte en mall för ett lyckat agerande men man kan lära av tidigare erfarenheter och skapa en repertoar av möjliga förhållningssätt, säger professor Brigitte Mral, som leder arbetet vid Örebro universitet.
 
Målet är att med hjälp av verktyg som bland annat retoriken erbjuder skapa en större medvetenhet och förmåga hos aktörerna att kommunicera snabbt, korrekt och samordnat för att klara av olika pressade situationers krav. Det gäller till exempel att ha övat upp förmågan att, om möjligt, förutsättningslöst och systematiserat inventera en situations alla tänkbara sidor och inte låsa sig vid de enkla förklaringarna.

– Det som kan försvåra det arbetet är att olika grupper som normalt inte arbetar tillsammans måste samverka. Olika grupper talar olika språk – även om alla talar svenska. Då är det viktigt att göra det svårbegripliga begripligt och det är inte lätt när kommunikationen sker under yttre press under en pågående kris, säger Brigitte Mral.
 
Många kommunikationsstrategier misslyckas, eftersom ansvariga politiker, ledning och informationsansvariga missbedömer antingen problemet, mottagarna eller hinder som ligger i vägen.
 
– En krissituation kräver att man på ett bra sätt kan informera, övertyga, eventuellt trösta men också ena de drabbade. Människor i en krissituation har inte enbart behov av fakta utan också av att känna att deras rädslor, osäkerheter och skräck tas på allvar. Det kan göra det möjligt att skapa en känsla av trygghet i en krissituation.

– I samband med jordbävningen, den följande tsunamin och kärnkraftshaveriet i Japan kom det mängder av uttalanden från den japanska regeringen, kärnkraftsproducenten och andra japanska myndigheter. Men samtidigt motsatte sig internationella och nationella kärnkraftsorgan uppgifterna och då sjönk förtroendet för de japanska kärnkraftsproducenterna och regeringen.
 
– Vi kommer att titta närmare på hur myndigheter och experter i olika länder gick tillväga för att tillmötesgå behovet av information i samband med haveriprocessen och hur det påverkade opinionen i kärnkraftsfrågan. Hur förklarade man katastrofen och hur översatte man fackspråket vad gäller strålningsrisker och strålningsnivåer med tanke på målgruppen?


Publicerad : 2012-05-11 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


  Kristdemokraterna vill försvåra för fakturaskojarna

På SvD debatt skriver kristdemokraterna Mats Odell, Caroline Szyber och Stefan Svanström om fakturaskojare och företagspirater. ”Kampen mot dessa brott måste prioriteras högre”, skriver de.
 
  Publicerad : 2014-08-23 
  Fler mutor i kommunerna

De senaste tio åren har antalet fällningar för mutbrott i den kommunala sektorn har ökat kraftigt. Tidigare fälldes i snitt två domar om året, men 2013 skedde tolv fällningar.
 
  Publicerad : 2014-08-23   Höjd lön för poliserna

Igår kom Rikspolisstyrelsen och Polisförbundet överens om ett nytt löneavtal. Det nya avtalet innebär en 15 procents löneökning för poliserna som i dagsläget har ingångslönen 21 300 kronor.
 
  Publicerad : 2014-08-22 
  Datainspektionen kritiserar PSI-lagen

Datainspektionen menar att den så kallade PSI-lagen innehåller otydligheter som kan leda till risker för den personliga integriteten.
 
  Publicerad : 2014-08-22 
  Ny hatbrottsstatistik från Brå

Av polisanmälningarna från 2013 uppskattades knappt 5 510 innehålla ett identifierat hatbrottsmotiv, vilket är samma nivå som de två senaste åren, men 5 procent färre jämfört med 2009. Det visar ny ...
 
  Publicerad : 2014-08-22 
  Liten malware-risk på mobiltelefonen

Det varnas ofta för skadliga program för mobiltelefoner. Tidningen Computer har förgäves försökt hitta ett konkret exempel på någon som har upplevt problem med malware och säkerhet på sin smartphone.
 
  Publicerad : 2014-08-21 
  Stor it-säkerhetsmiss av svenska och internationella företag

Säkerhetsforskare har sökt igenom internet efter oskyddade datorer. Bland de oskyddade systemen fanns ett vattenkraftverk, en kaviarfabrik, grismatsmaskiner, ventilationssystem, apotekssystem samt ...
 
  Publicerad : 2014-08-21 
  Justitieministern vill se nordiskt polissamarbete

Under nästa mandatperiod vill regeringen införa en ny lagstiftning som ger möjlighet till ett utökat polisiärt samarbete mellan de nordiska länderna.
 
  Publicerad : 2014-08-20 
  Allmänhetens förtroende för SÄPO förblir oförändrat

En undersökning från SOM-intitutet visar att allmänhetens förtroende för Säkerhetspolisen inte har förändrats sedan förra året.
 
  Publicerad : 2014-08-20 
  Vardagsbrotten har ökat

Stöld, bostadsinbrott, skadegörelse, trafikbrott och misshandel – antalet vardagsbrott har ökat i Sverige. Totalt anmäldes 339 338 vardagsbrott under januari – juni i år, vilket är en ökning med nio ...
 
  Publicerad : 2014-08-19 
  Handels kräver ökad trygghet för butiksanställda

Handelsanställdas förbund kräver nu ökad trygghet för butiksanställda och vill se en lag om sluten kontanthantering i butiker.
 
  Publicerad : 2014-08-18 
  Säkerhetskameror på polisstation överklagas

Datainspektionen har överklagat Länsstyrelsens beslut om att låta polisen sätta upp en kamera utanför entrén till polisstationen i Dalbo, rapporterar Smålandsposten.
 
  Publicerad : 2014-08-18 
  Inga enkla vägar ut ur brottslighet

Män med tung kriminell bakgrund ställs ofta inför problem när de försöker avsluta sin kriminella bana. En avhandling i kriminologi från Stockholms universitet visar att flera faktorer behöver ...
 
  Publicerad : 2014-08-17 
  Livräddningssällskapet kräver satsningar på strandsäkerhet

Säkerhetskraven på strandbaden minimala. Detta är trots att mer än hundra personer per år drunknar. Nu vill Svenska livräddningssällskapet se att fler kommuner satsar på säkerheten, skriver Dagens ...
 
  Publicerad : 2014-08-17 
Security Blog
Webb-TV
Detektor TV Magazine 2 - 2014

Företag & affärer

Peter Gille, vd för Nexus.

» Nexus förvärvar Integid
2014-08-11

Securitas koncernchef Alf Göransson.

» Securitas halvårsrapport andas fortsatta svårigheter
2014-08-06


» Bravida levererar brandlarm till sjukhuset i Västerås
2014-08-06
Läs mer här »

Nya produkter


» RCO släpper ny version av R-Card M5
2014-08-18


» NVR från UTC
2014-08-13


» Diskreta domekameror
2014-08-12
Läs mer här >>


Annons