SecurityUser
"Vägarna får inte bli
en frizon för brott"

Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen.
Nyhetskanalen för säkrare affärer officiellt media för Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle och SäkerhetsBranschen
Lördag den 6 februari 2016
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 4 2015 ute nu!
Målet: bättre kommunikation i kriser

I en krissituation är det viktigt att kommunikationen fungerar för att göra det möjligt att informera allmänheten och hitta effektiva lösningar på problem. Forskare i retorik vid Örebro universitet har fått 1,7 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att undersöka hur kärnkraftshaveriet i Fukushima hanterades av medier och experter i olika länder, och hur myndigheter bättre kan hantera framtida kriser.

– Varje katastrofsituation har givetvis sina speciella omständigheter och det finns inte en mall för ett lyckat agerande men man kan lära av tidigare erfarenheter och skapa en repertoar av möjliga förhållningssätt, säger professor Brigitte Mral, som leder arbetet vid Örebro universitet.
 
Målet är att med hjälp av verktyg som bland annat retoriken erbjuder skapa en större medvetenhet och förmåga hos aktörerna att kommunicera snabbt, korrekt och samordnat för att klara av olika pressade situationers krav. Det gäller till exempel att ha övat upp förmågan att, om möjligt, förutsättningslöst och systematiserat inventera en situations alla tänkbara sidor och inte låsa sig vid de enkla förklaringarna.

– Det som kan försvåra det arbetet är att olika grupper som normalt inte arbetar tillsammans måste samverka. Olika grupper talar olika språk – även om alla talar svenska. Då är det viktigt att göra det svårbegripliga begripligt och det är inte lätt när kommunikationen sker under yttre press under en pågående kris, säger Brigitte Mral.
 
Många kommunikationsstrategier misslyckas, eftersom ansvariga politiker, ledning och informationsansvariga missbedömer antingen problemet, mottagarna eller hinder som ligger i vägen.
 
– En krissituation kräver att man på ett bra sätt kan informera, övertyga, eventuellt trösta men också ena de drabbade. Människor i en krissituation har inte enbart behov av fakta utan också av att känna att deras rädslor, osäkerheter och skräck tas på allvar. Det kan göra det möjligt att skapa en känsla av trygghet i en krissituation.

– I samband med jordbävningen, den följande tsunamin och kärnkraftshaveriet i Japan kom det mängder av uttalanden från den japanska regeringen, kärnkraftsproducenten och andra japanska myndigheter. Men samtidigt motsatte sig internationella och nationella kärnkraftsorgan uppgifterna och då sjönk förtroendet för de japanska kärnkraftsproducenterna och regeringen.
 
– Vi kommer att titta närmare på hur myndigheter och experter i olika länder gick tillväga för att tillmötesgå behovet av information i samband med haveriprocessen och hur det påverkade opinionen i kärnkraftsfrågan. Hur förklarade man katastrofen och hur översatte man fackspråket vad gäller strålningsrisker och strålningsnivåer med tanke på målgruppen?


Publicerad : 2012-05-11 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


  Ny typ av cyberattacker mot SEO-webbapplikationer

Ny sofistikerad sökmotoroptimeringsattack använder SQL-injektioner för att attackera utvalda webbsidor.
 
  Publicerad : 2016-02-06 
  Ökat våld hindrar poliser och brandmän i arbetet

Igår bjöd inrikesminister Anders Ygeman in aktörer inom svensk blåljusverksamhet till rundabordssamtal om tryggheten för polis, räddningstjänst och ambulanspersonal.
 
  Publicerad : 2016-02-06 
  Justitieutskottet vill dra in pass vid misstänkta terrorismresor

I andra länder finns möjligheten att återkalla eller dra in passet vid terrorismresor. Det bör prövas även i Sverige, anser justitieutskottet, som vill att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma ...
 
  Publicerad : 2016-02-05 
  Fem stora IT-trender 2016

2016 kommer att erbjuda företag och organisationer nya digitala möjligheter, men kommer också att ställa nya krav på dem eftersom det nu blir viktigare än någonsin att hänga med i digitaliseringen. ...
 
  Publicerad : 2016-02-05 
  MSB satsar på forskning om extremism

MSB satsar 15 miljoner kronor de närmaste åren på att ta fram kunskap om extremism i Sverige. Tre nya forskningsprojekt ska studera radikalisering och våldsbejakande rörelser i samhället. Några av ...
 
  Publicerad : 2016-02-04 
  Förslag: Kriminalisera spridning av integritetskänsliga bilder

Igår tog justitieminister Morgan Johansson emot betänkandet ”Integritet och straffskydd” med förslag på ny lagstiftning mot näthat. Bland annat föreslås brottsrubriceringen "olaga ...
 
  Publicerad : 2016-02-04 
  Allvarlig sårbarhet identifierad hos eBay – ingen åtgärd att vänta

Check Points säkerhetsforskare har upptäckt en allvarlig sårbarhet i eBays plattform. Sårbarheten gör att hackare kan ta sig förbi eBays bekräftelsekod och därmed komma åt känsliga uppgifter och data ...
 
  Publicerad : 2016-02-04 
 
Stölderna upphörde när båtklubben DNA-märktes

Näsbyvikens båtsällskap i Täby är föremål för SSF Stöldskyddsföreningens senaste hotspot-projekt som startade i april förra året. 500 märksatser med märk-DNA erbjöds till klubbens 750 medlemmar som ...
 
  Publicerad : 2016-02-03 
  Nya åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Regeringen har mottagit ett slutbetänkande om ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
 
  Publicerad : 2016-02-03 
 
Kontanter är den betalmetod som har störst förtroende

Kontanter är den betalmetod som svenskarna känner störst förtroende för. Det visar en undersökning från Insight Intelligence.
– Det är tydligt att kontanterna fortfarande spelar en viktig roll ...
 
  Publicerad : 2016-02-02 
  Regeringen vill se snabbare analys av bevis för häktade

Inrikesminister Anders Ygeman har mottagit Statskontorets slutsatser i frågan om häktningstiderna kan kortas genom att förändra hanteringen av forensiska undersökningar.
 
  Publicerad : 2016-02-02 
  Här är de värsta globala riskerna närmsta 10 åren

Global Risk Report 2016, som publicerats av World Economic Forum, listar de värsta riskerna inom de närmsta 10 åren.
– Behovet av att företagsledare överväger konsekvenserna av dessa risker för ...
 
  Publicerad : 2016-02-01 
  Efter slagsmål och bråk sätts väktare in på bussar

Efter oroligheter ombord har väktare satts in på en av busslinjerna i Borlänge, skriver dt.se.
 
  Publicerad : 2016-02-01 
  Polisen ska stärka arbetet mot hatbrott

Ett antal förslag presenterades i slutrapporten som projektgruppen för det strategiska initiativet, brott mot medborgerliga fri- och rättigheter lämnade till rikspolischefen i slutet av förra året. ...
 
  Publicerad : 2016-01-31 
Security Blog
Webb-TV
Intervju med Kettil Stenberg, vd för Stanley Security


Företag & affärer

Med förvärvet av Diebolds nordamerikanska verksamhet inom elektronisk säkerhet kommer Securitas att kunna öka takten i utvecklingen ytterligare, enligt  Securitas VD och koncernchef Alf Göransson.

» Securitas slutför förvärv
2016-02-03

Axis vd, Ray Mauritsson, ser ingen anledning till att förändra synen på den underliggande efterfrågan för 2016.

» Axis backade trots ökad vinst och omsättning
2016-01-26
» Kroatien beställer kustövervakningssystem från Saab
2016-01-22
Nya produkter

M5 myndighetskravet på elektronisk personalliggare inom byggbranschen.

» Ny M5-version stödjer elektronisk personalliggare
2016-01-27

 OB-200Np-LR WDR Pro-20x från företaget Brickom.

» HD-kamera med IR på 150 meters avstånd
2016-01-27


» AR Media lanserar rapport om den globala säkerhetsmarknaden
2016-01-25
Läs mer här >>


Annons