SecurityUser
"Jag utesluter inte att den nya kameralagen kan behöva ändras"
Maria Abrahamsson, riksdagsledamot. Fotograf: Catarina Harling
Nyhetskanalen för säkrare affärer officiellt media för Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle och SäkerhetsBranschen
Söndag den 24 maj 2015
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 2 2015 ute nu!
Målet: bättre kommunikation i kriser

I en krissituation är det viktigt att kommunikationen fungerar för att göra det möjligt att informera allmänheten och hitta effektiva lösningar på problem. Forskare i retorik vid Örebro universitet har fått 1,7 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att undersöka hur kärnkraftshaveriet i Fukushima hanterades av medier och experter i olika länder, och hur myndigheter bättre kan hantera framtida kriser.

– Varje katastrofsituation har givetvis sina speciella omständigheter och det finns inte en mall för ett lyckat agerande men man kan lära av tidigare erfarenheter och skapa en repertoar av möjliga förhållningssätt, säger professor Brigitte Mral, som leder arbetet vid Örebro universitet.
 
Målet är att med hjälp av verktyg som bland annat retoriken erbjuder skapa en större medvetenhet och förmåga hos aktörerna att kommunicera snabbt, korrekt och samordnat för att klara av olika pressade situationers krav. Det gäller till exempel att ha övat upp förmågan att, om möjligt, förutsättningslöst och systematiserat inventera en situations alla tänkbara sidor och inte låsa sig vid de enkla förklaringarna.

– Det som kan försvåra det arbetet är att olika grupper som normalt inte arbetar tillsammans måste samverka. Olika grupper talar olika språk – även om alla talar svenska. Då är det viktigt att göra det svårbegripliga begripligt och det är inte lätt när kommunikationen sker under yttre press under en pågående kris, säger Brigitte Mral.
 
Många kommunikationsstrategier misslyckas, eftersom ansvariga politiker, ledning och informationsansvariga missbedömer antingen problemet, mottagarna eller hinder som ligger i vägen.
 
– En krissituation kräver att man på ett bra sätt kan informera, övertyga, eventuellt trösta men också ena de drabbade. Människor i en krissituation har inte enbart behov av fakta utan också av att känna att deras rädslor, osäkerheter och skräck tas på allvar. Det kan göra det möjligt att skapa en känsla av trygghet i en krissituation.

– I samband med jordbävningen, den följande tsunamin och kärnkraftshaveriet i Japan kom det mängder av uttalanden från den japanska regeringen, kärnkraftsproducenten och andra japanska myndigheter. Men samtidigt motsatte sig internationella och nationella kärnkraftsorgan uppgifterna och då sjönk förtroendet för de japanska kärnkraftsproducenterna och regeringen.
 
– Vi kommer att titta närmare på hur myndigheter och experter i olika länder gick tillväga för att tillmötesgå behovet av information i samband med haveriprocessen och hur det påverkade opinionen i kärnkraftsfrågan. Hur förklarade man katastrofen och hur översatte man fackspråket vad gäller strålningsrisker och strålningsnivåer med tanke på målgruppen?


Publicerad : 2012-05-11 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


  Nya föreskrifter för transport av farligt gods

Nya föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods träder i kraft den 1 juli 2015 och ersätter nu gällande föreskrifter, SRVFS 2006:9.
 
  Publicerad : 2015-05-24 
  Polisen varnar för falska CDON-mail

Polisen i Sverige får just nu in mängder med anmälningar gällande falska mail där CDON felaktigt står som avsändare.
 
  Publicerad : 2015-05-24 
 

Foto: Malmö högskola
Diskriminering i rättsväsendet undersöks i stor studie

En pågående studie vid Malmö högskola undersöker bland annat eventuell förekomst av dold diskriminering i domstolarna. Hittills tyder resultaten på att tolkade förhör ofta leder till ...
 
  Publicerad : 2015-05-23 
  Militär forskning ska berika skydd av kritisk infrastruktur

Security Link är ett så kallat strategiskt forskningscenter som drivs av Linköpings Universitet, FOI, Chalmers och KTH. Tillsammans ska parterna titta på tillämpningar där kunskap från militär ...
 
  Publicerad : 2015-05-23 
 
Svenskarna näst bäst när det gäller att avslöja nätfiske

Svenskarna är näst bäst i världen på att skilja på ett äkta e-postmeddelande och ett så kallat ”nätfiskemeddelande”.
 
  Publicerad : 2015-05-22 
  Ökad endomarbehörighet i tvistemål

Regeringen har överlämnat ett förslag om ändringar i de processregler som styr handläggningen av tvistemål i allmänna domstolar till Lagrådet. Lagrådsremissen Ökad endomarbehörighet i tvistemål ...
 
  Publicerad : 2015-05-22 
 
Dubbelt antal DDoS-attacker

Antalet DDoS-attacker har fördubblats globalt jämfört med första kvartalet 2014 enligt en rapport från molntjänstföretaget Akamai Technologies.
 
  Publicerad : 2015-05-21 
  Polisen använde pepparspray nästan 900 gånger 2014

Under 2014 använde polisen OC-spray nästan 900 gånger av polisen. 66 procent av gångerna hade sprayen avsedd effekt. Det visar en ny rapport från polisen.
 
  Publicerad : 2015-05-21 
 
Stockholm antog ny strategi mot våldsbejakande extremism

I tisdags antog Stockholms stads socialnämnd en strategi mot våldsbejakande extremism. Målet är bland annat att hindra så kallade terrorresor.
 
  Publicerad : 2015-05-20 
 

Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet
Justitieministern studerar brottsprevention i Nederländerna

I måndags reste justitieminister Morgan Johansson till Nederländerna för att studera landets brottsförebyggande arbete.
 
  Publicerad : 2015-05-20 
 
DI överklagar ytterligare en dom om drönare med kamera

Datainspektionen överklagar nu ytterligare en dom som rör kameraövervakning med drönare, denna gång för att fastställa vad som menas med begreppen "uppsatt" och "utan att manövreras på ...
 
  Publicerad : 2015-05-19 
 

Foto: Patrik Svedberg
Regeringen vill underlätta för brottsoffer och vittnen

Regeringen har överlämnat ett förslag om ändringar i de processregler som styr handläggningen i allmänna domstolar till Lagrådet. Lagrådsremissen En modernare rättegång II innehåller förslag som ...
 
  Publicerad : 2015-05-19 
  Myndigheter bedöms kunna påverkas av kriminella nätverk

Viljan att anmäla brott och medverka i brottsutredningar är lägre i ”utsatta områden där lokala kriminella nätverk förekommer”, skriver polisen i en ny rapport om organiserad brottslighet. Även ...
 
  Publicerad : 2015-05-18 
 
Ambulansutryckningarna ökade med 30 procent

De senaste fem åren har antalet ambulansutryckningar ökat med nästan 30 procent enligt ny statistik som SVT sammanställt. Detta får konsekvenser för ambulansflottan. – Den är inte dimensionerad ...
 
  Publicerad : 2015-05-18 
Security Blog
Webb-TV
Detektor TV Magazine 2, 2015 (Int'l edition) – The Internet of Things

Företag & affärer

Denis Hebert, numera före detta CEO för HID Global.

» HID Globals VD slutar med omedelbar verkan
2015-05-22

Uno Lundberg, vice styrelseordförande i Säkerhetsbranschen.

» Organisationsförändring och ny vd till Säkerhetsbranschen
2015-05-19

Great Security som dubblerat omsättningen och utökat med tre nya medarbetare det senaste året i Falkenberg.  En del av framgången har varit ett utökat samarbete med Falkenbergs Kommun.

» Great Security och Falkenberg kommun i utökat samarbete
2015-05-15
Läs mer här »

Nya produkter


» Integrerat elektroniskt lås i produktställ
2015-05-21

Central WiFiManager som gör det enkelt att hantera och övervaka upp till 500 accesspunkter över flera nätverk via en molntjänst.

» Kostnadsfritt adminverktyg av trådlösa nätverk
2015-05-18

De nya nätverkskamerorna AXIS V5914 och AXIS V5915 PTZ är idealiska för audio- och HDTV-broadcasting.

» Axis första kameror för broadcasting
2015-05-06
Läs mer här >>


Annons