SecurityUser
"Trygghetskamerans dag behövs mer än någonsin "
Åke Andersson, ordförande,
Säkerhet för Näringsliv och Samhälle.
Nyhetskanalen för säkrare affärer Officiellt media för Säkerhet för näringsliv och samhälle och SäkerhetsBranschen
Tisdag den 22 juli 2014
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 2 2014 ute nu!
Målet: bättre kommunikation i kriser

I en krissituation är det viktigt att kommunikationen fungerar för att göra det möjligt att informera allmänheten och hitta effektiva lösningar på problem. Forskare i retorik vid Örebro universitet har fått 1,7 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att undersöka hur kärnkraftshaveriet i Fukushima hanterades av medier och experter i olika länder, och hur myndigheter bättre kan hantera framtida kriser.

– Varje katastrofsituation har givetvis sina speciella omständigheter och det finns inte en mall för ett lyckat agerande men man kan lära av tidigare erfarenheter och skapa en repertoar av möjliga förhållningssätt, säger professor Brigitte Mral, som leder arbetet vid Örebro universitet.
 
Målet är att med hjälp av verktyg som bland annat retoriken erbjuder skapa en större medvetenhet och förmåga hos aktörerna att kommunicera snabbt, korrekt och samordnat för att klara av olika pressade situationers krav. Det gäller till exempel att ha övat upp förmågan att, om möjligt, förutsättningslöst och systematiserat inventera en situations alla tänkbara sidor och inte låsa sig vid de enkla förklaringarna.

– Det som kan försvåra det arbetet är att olika grupper som normalt inte arbetar tillsammans måste samverka. Olika grupper talar olika språk – även om alla talar svenska. Då är det viktigt att göra det svårbegripliga begripligt och det är inte lätt när kommunikationen sker under yttre press under en pågående kris, säger Brigitte Mral.
 
Många kommunikationsstrategier misslyckas, eftersom ansvariga politiker, ledning och informationsansvariga missbedömer antingen problemet, mottagarna eller hinder som ligger i vägen.
 
– En krissituation kräver att man på ett bra sätt kan informera, övertyga, eventuellt trösta men också ena de drabbade. Människor i en krissituation har inte enbart behov av fakta utan också av att känna att deras rädslor, osäkerheter och skräck tas på allvar. Det kan göra det möjligt att skapa en känsla av trygghet i en krissituation.

– I samband med jordbävningen, den följande tsunamin och kärnkraftshaveriet i Japan kom det mängder av uttalanden från den japanska regeringen, kärnkraftsproducenten och andra japanska myndigheter. Men samtidigt motsatte sig internationella och nationella kärnkraftsorgan uppgifterna och då sjönk förtroendet för de japanska kärnkraftsproducenterna och regeringen.
 
– Vi kommer att titta närmare på hur myndigheter och experter i olika länder gick tillväga för att tillmötesgå behovet av information i samband med haveriprocessen och hur det påverkade opinionen i kärnkraftsfrågan. Hur förklarade man katastrofen och hur översatte man fackspråket vad gäller strålningsrisker och strålningsnivåer med tanke på målgruppen?


Publicerad : 2012-05-11 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


  Regeringen vill kriminalisera identitetsstöld

Identitetskapningar är ett stort problem i Sverige. Nu vill Regeringen ta ett krafttag mot de aktörer som ligger bakom genom att införa ett helt nytt brott i brottsbalken och kriminalisera ...
 
  Publicerad : 2014-07-22 
  Färre omkomna i bränder

Antalet döda i bränder har minskat flera år i följd och är nu nere på den lägsta nivån på 10 år. År 2013 omkom 96 personer i 86 bränder. Även under första halvåret 2014 har det varit ovanligt få döda ...
 
  Publicerad : 2014-07-22   Nio av tio använder publika wifi på utlandssemestern – men få känner till riskerna

Tre av fyra svenskar stänger av dataroaming på sin mobiltelefon eller surfplatta under utlandssemestern för att slippa extraavgifter. De flesta använder istället publika trådlösa nätverk för tillgång ...
 
  Publicerad : 2014-07-21 
  Rån mot bensinstationer och livsmedelsbutiker ökar

Första halvåret minskade antalet butiksrån i Sverige. Rånen mot guldsmedsbutiker har minskat kraftigt liksom rån mot servicebutiker och kiosker. Mot strömmen går bensinstationer, apotek och ...
 
  Publicerad : 2014-07-21 
  Fortsatt minskning av gatuvåld i Halland

Antalet anmälningar om våld i offentlig miljö har minskat i Halland under en följd av år. Hallandspolisens senaste halvårsstatistik visar att trenden håller i sig.
 
  Publicerad : 2014-07-20 
  Så skyddar du din villa mot inbrott

Tidigare i veckan rapporterade SecurityUser.com om en undersökning från TNS-Sifo där det visade sig att en tredjedel av Sveriges villaägare är oroliga för inbrott i sitt hus när de reser bort under ...
 
  Publicerad : 2014-07-20 
  Rådigt ingripande belönas med stipendium

SSF Stöldskyddsföreningen i Dalarna delar tillsammans med Polismyndigheten Dalarna varje år ut ett stipendium till någon som har gjort ett rådigt ingripande som antingen har hjälpt polisen till ett ...
 
  Publicerad : 2014-07-19 
  KD: Fel att stänga mobila poliskontor

Under sommaren kommer det inte att finnas några mobila poliskontor på Stureplan och Medborgarplatsen. Erik Slottner (KD), vice gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus och ledamot i ...
 
  Publicerad : 2014-07-19 
  Personnumret ifrågasätts efter dansk massläcka

I Danmark skedde en massläcka där 900 000 personnummer av misstag låg synliga på internet i 50 minuter. Nu ifrågasätts personnumrens framtid på flera håll i landet.
 
  Publicerad : 2014-07-18 
  Sector Alarm förvärvar G4S i Sverige

Den norska säkerhetskoncernen Sector Alarm har fram till nu varit totalleverantör av tjänster inom trygghet och säkerhet för privata hem, men breddar nu sin verksamhet genom köpet av G4S svenska ...
 
  Publicerad : 2014-07-18 
  Försök med fartkameror i tätort

Nu vill trafikverket testa effekten av fartkameror i tätort. I höst kommer kamerorna monteras upp i Västerås och Huddinge längs två vägar med mycket trafik och korsande fotgängare och cyklister, ...
 
  Publicerad : 2014-07-17 
  Var tredje villaägare är orolig för inbrott

En tredjedel av Sveriges villaägare är oroliga för inbrott i sitt hus när de reser bort under semestern – det visar en undersökning av TNS-Sifo. Äldre är mer oroliga än yngre, och villaägare i södra ...
 
  Publicerad : 2014-07-17 
  Ny metod för att stoppa smugglingen av sprit

Justitieminister Beatrice Ask (M) vill ge tullen befogenhet att väga fordon för att hitta smuggelsprit, något som bara polisen får göra i dagsläget. ”Det är ett större problem än vad man tror”, säger ...
 
  Publicerad : 2014-07-16 
  Säkerheten till sjöss ska förbättras med livflotteövning

I juni genomförde Sjöräddningssällskapet, Chalmers och EU-projektet SMACS en övning där elva testpersoner satt i en livflotte i Göteborgs ytterskärgård i över 30 timmar. Syftet med övningen var att ...
 
  Publicerad : 2014-07-16 
Security Blog
Webb-TV
Detektor TV Magazine 2 - 2014

Företag & affärer

Thomas Lundin kvarstår som VD för G4S i Sverige året ut.

» Thomas Lundin till Caverion
2014-07-21
» Försvarsminister öppnade Saab-center i Adelaide
2014-07-20
» Saab förvärvar Thyssen Krupp Marine Systems
2014-07-17
Läs mer här »

Nya produkter


» Passersystem med integrationsmöjligheter
2014-07-21
» Larmsändare från Dualtech EN-certifierad för brandlarmskommunikation
2014-07-21


» Nickeltestade nycklar från Kaba
2014-07-21
Läs mer här >>


Annons