SäkerhetsBranschen
SecurityUser
"Jag skulle vilja se en mer modern reglering"
Susanne Kaevergaard, särskild utredare av kameraövervakningslagen.
Nyhetskanalen för säkrare affärer officiellt media för Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle och SäkerhetsBranschen
Torsdag den 5 maj 2016
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 2 2016 ute nu!
Tryggare Samhälle
Nr 1 2016 ute nu!
Målet: bättre kommunikation i kriser

I en krissituation är det viktigt att kommunikationen fungerar för att göra det möjligt att informera allmänheten och hitta effektiva lösningar på problem. Forskare i retorik vid Örebro universitet har fått 1,7 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att undersöka hur kärnkraftshaveriet i Fukushima hanterades av medier och experter i olika länder, och hur myndigheter bättre kan hantera framtida kriser.

– Varje katastrofsituation har givetvis sina speciella omständigheter och det finns inte en mall för ett lyckat agerande men man kan lära av tidigare erfarenheter och skapa en repertoar av möjliga förhållningssätt, säger professor Brigitte Mral, som leder arbetet vid Örebro universitet.
 
Målet är att med hjälp av verktyg som bland annat retoriken erbjuder skapa en större medvetenhet och förmåga hos aktörerna att kommunicera snabbt, korrekt och samordnat för att klara av olika pressade situationers krav. Det gäller till exempel att ha övat upp förmågan att, om möjligt, förutsättningslöst och systematiserat inventera en situations alla tänkbara sidor och inte låsa sig vid de enkla förklaringarna.

– Det som kan försvåra det arbetet är att olika grupper som normalt inte arbetar tillsammans måste samverka. Olika grupper talar olika språk – även om alla talar svenska. Då är det viktigt att göra det svårbegripliga begripligt och det är inte lätt när kommunikationen sker under yttre press under en pågående kris, säger Brigitte Mral.
 
Många kommunikationsstrategier misslyckas, eftersom ansvariga politiker, ledning och informationsansvariga missbedömer antingen problemet, mottagarna eller hinder som ligger i vägen.
 
– En krissituation kräver att man på ett bra sätt kan informera, övertyga, eventuellt trösta men också ena de drabbade. Människor i en krissituation har inte enbart behov av fakta utan också av att känna att deras rädslor, osäkerheter och skräck tas på allvar. Det kan göra det möjligt att skapa en känsla av trygghet i en krissituation.

– I samband med jordbävningen, den följande tsunamin och kärnkraftshaveriet i Japan kom det mängder av uttalanden från den japanska regeringen, kärnkraftsproducenten och andra japanska myndigheter. Men samtidigt motsatte sig internationella och nationella kärnkraftsorgan uppgifterna och då sjönk förtroendet för de japanska kärnkraftsproducenterna och regeringen.
 
– Vi kommer att titta närmare på hur myndigheter och experter i olika länder gick tillväga för att tillmötesgå behovet av information i samband med haveriprocessen och hur det påverkade opinionen i kärnkraftsfrågan. Hur förklarade man katastrofen och hur översatte man fackspråket vad gäller strålningsrisker och strålningsnivåer med tanke på målgruppen?


Publicerad : 2012-05-11 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


 

Foto: EU-Kommissionen
Checklista ska förbereda inför EU:s dataskyddsförordning

Datainspektionen har tagit fram en checklista som ett stöd till företag och andra organisationer som nu måste förbereda sig för den EU-förordning om dataskydd som om två år ersätter ...
 
  Publicerad : 2016-05-05 
  Mona Sahlin avgår som nationell samordnare mot extremism

Mona Sahlin har bett om att få avsluta sitt uppdrag som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism med omedelbar verkan. Regeringskansliet har beviljat hennes önskan.
 
  Publicerad : 2016-05-05 
 
På kort tid har tre personer omkommit i räddningsinsatser

I Sverige har det varit ovanligt att räddningstjänstpersonal omkommit i tjänsten. Att tre brandmän på kort tid förolyckats under insatser vid trafikolyckor har därför på allvar uppmärksammat farorna ...
 
  Publicerad : 2016-05-04 
  Svensk Handel: Låt bevakningsföretag följa stulna varor från butik till hälare

Svensk Handel föreslår att privata bevakningsföretag ges rätt att följa de stulna varornas väg från butik till hälare.
 
  Publicerad : 2016-05-04 
 
Kameraövervakning minskade skadegörelse på skolor

På genomsnittsskolan i Malmö skedde en minskad skadegörelse med 40 procent, vilket motsvarar lite mer än tre miljoner kronor, till följd av kameraövervakning. Det visar preliminära resultat från en ...
 
  Publicerad : 2016-05-03 
  Brå: så infiltrerar organiserad brottslighet företag

”Kontroll över ett företag är ofta en grundförutsättning för att bedriva organiserad brottslighet – och inte minst för att dölja brottslig verksamhet”, skriver Brå som tagit fram en ny rapport om hur ...
 
  Publicerad : 2016-05-03 
 

Foto: Björn Mattisson
Svensk handel kräver 10 000 nya poliser

Svensk Handel kräver 10 000 nya poliser för att komma till rätta med mängdbrott och butiksstölder.
– Var 15:e sekund drabbas en butik i Sverige av ett stöldbrott. Det innebär att två miljoner ...
 
  Publicerad : 2016-05-02 
 
IT-säkerhetsexpo kompletterar Skydd-mässan

Norden största mässa inom säkerhet, brandskydd och räddning – Skydd 2016 – kommer i år att hållas den 25 – 27 oktober på Stockholmsmässan. Nytt för i år är att Nordic IT Security arrangeras under ...
 
  Publicerad : 2016-05-02 
  DN: inför maskeringsförbud och bättre kameror på arenor

Flera av de förslag som Björn Eriksson föreslog 2003 som nationell samordnare mot idrottsvåld borde genomföras, skriver Erik Helmerson på DN:s ledarsida.
 
  Publicerad : 2016-05-01 
  Svensk Handel: ge väktare förtroende att identifiera gärningspersoner

"För stöldbrott där den misstänkte kan identifieras och inte kräver polisiär närvaro bör hanterandet förenklas så att polisens resurser kan läggas på andra mer kvalificerade jobb", skriver ...
 
  Publicerad : 2016-05-01 
  Migrationsverket får ett utökat ansvar för beredskapen

Migrationsverket läggs nu till bland de myndigheter som har ett särskilt ansvar för beredskapen.
 
  Publicerad : 2016-04-30 
  Brottsmisstänkta får bättre tillgång till försvarare

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss angående genomförandet av EU:s försvarardirektiv. Målet med förslagen är bättre tillgång till försvarare och ett särskilt barnperspektiv.
 
  Publicerad : 2016-04-30 
  Förslag på informationsutbyte mot organiserad brottslighet

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om en ny lag för att underlätta myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet. Exempel på myndigheter är skatteverket, ...
 
  Publicerad : 2016-04-29 
  89 % av IT-attackerna har ekonomiska eller spionagemotiv

89 procent av alla IT-attacker har ekonomiska motiv eller kan klassificeras som spionage, enligt Verizons Data Breach Investigations Report 2016.
 
  Publicerad : 2016-04-29 
Security Blog
Webb-TV
Intervju med Kettil Stenberg, vd för Stanley Security


Företag & affärer

Alf Göransson, vd och koncernchef för Securitas.

» Stark tillväxt för Securitas
2016-05-05
» Securitas slutför förvärvet av Draht+Schutz
2016-05-03

Marcus Jutemar, ny platschef för Great Security i nored-västra Skåne.

» Han blir ny platschef för Great Security i nordvästra Skåne
2016-05-02
Nya produkter

Värmedetekteringssystemet Delta används för att tidigt kunna upptäcka brand i utomhus- eller inomhusmiljöer, där vanliga rök- och värmedetektorer inte räcker till eller av någon anledning inte kan användas.

» Värmedetekteringssystem för tidig upptäckt av brand
2016-05-04


» Gate Security – ny Sensormatic-partner i Sverige!
2016-05-02

Nu lanseras en ny snygg och modern design på kundappen Eagle Eye Client App som lyfter användarupplevelsen och kundvärdet.

» Ny design och nya funktioner i Eagle Eye Client App
2016-04-28
Läs mer här >>


Annons