SecurityUser
"Trygghetskamerans dag behövs mer än någonsin "
Åke Andersson, ordförande,
Säkerhet för Näringsliv och Samhälle.
Nyhetskanalen för säkrare affärer Officiellt media för Säkerhet för näringsliv och samhälle och SäkerhetsBranschen
Torsdag den 31 juli 2014
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Nr 2 2014 ute nu!
Målet: bättre kommunikation i kriser

I en krissituation är det viktigt att kommunikationen fungerar för att göra det möjligt att informera allmänheten och hitta effektiva lösningar på problem. Forskare i retorik vid Örebro universitet har fått 1,7 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att undersöka hur kärnkraftshaveriet i Fukushima hanterades av medier och experter i olika länder, och hur myndigheter bättre kan hantera framtida kriser.

– Varje katastrofsituation har givetvis sina speciella omständigheter och det finns inte en mall för ett lyckat agerande men man kan lära av tidigare erfarenheter och skapa en repertoar av möjliga förhållningssätt, säger professor Brigitte Mral, som leder arbetet vid Örebro universitet.
 
Målet är att med hjälp av verktyg som bland annat retoriken erbjuder skapa en större medvetenhet och förmåga hos aktörerna att kommunicera snabbt, korrekt och samordnat för att klara av olika pressade situationers krav. Det gäller till exempel att ha övat upp förmågan att, om möjligt, förutsättningslöst och systematiserat inventera en situations alla tänkbara sidor och inte låsa sig vid de enkla förklaringarna.

– Det som kan försvåra det arbetet är att olika grupper som normalt inte arbetar tillsammans måste samverka. Olika grupper talar olika språk – även om alla talar svenska. Då är det viktigt att göra det svårbegripliga begripligt och det är inte lätt när kommunikationen sker under yttre press under en pågående kris, säger Brigitte Mral.
 
Många kommunikationsstrategier misslyckas, eftersom ansvariga politiker, ledning och informationsansvariga missbedömer antingen problemet, mottagarna eller hinder som ligger i vägen.
 
– En krissituation kräver att man på ett bra sätt kan informera, övertyga, eventuellt trösta men också ena de drabbade. Människor i en krissituation har inte enbart behov av fakta utan också av att känna att deras rädslor, osäkerheter och skräck tas på allvar. Det kan göra det möjligt att skapa en känsla av trygghet i en krissituation.

– I samband med jordbävningen, den följande tsunamin och kärnkraftshaveriet i Japan kom det mängder av uttalanden från den japanska regeringen, kärnkraftsproducenten och andra japanska myndigheter. Men samtidigt motsatte sig internationella och nationella kärnkraftsorgan uppgifterna och då sjönk förtroendet för de japanska kärnkraftsproducenterna och regeringen.
 
– Vi kommer att titta närmare på hur myndigheter och experter i olika länder gick tillväga för att tillmötesgå behovet av information i samband med haveriprocessen och hur det påverkade opinionen i kärnkraftsfrågan. Hur förklarade man katastrofen och hur översatte man fackspråket vad gäller strålningsrisker och strålningsnivåer med tanke på målgruppen?


Publicerad : 2012-05-11 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


  Bromölla kommun ansöker om säkerhetskameror

Under de senaste åren har Alvikenskolan i Bromölla har utsatts för skadegörelse vid flertalet tillfällen. Nu vill kommunen sätta upp säkerhetskameror för att få bukt med problemet.
 
  Publicerad : 2014-07-31 
  Molnlagringstjänster kan infektera företagsnätverk

Lagringstjänster i molnet är populära bland både konsumenter och företag. Kaspersky Labs granskat vilken risken är att företagsnätverk infekteras genom dessa molntjänster.
 
  Publicerad : 2014-07-31   Rapport: Kommunernas brottsförebyggande arbete brister

Under våren har Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört en kartläggning av det brottsförebyggande arbetet i landets kommuner. Resultaten visar att det i många fall saknas förutsättningar för att ...
 
  Publicerad : 2014-07-30 
  Rekordlåg polisbemanning i Göteborg

Då polisen i Göteborg prioriterar akuta larm står all annan verksamhet helt stilla under sommaren. ”Jag har jobbat i 30 år som polis i city och jag har aldrig varit med om något liknande”, säger ...
 
  Publicerad : 2014-07-30 
  Moderat kritiserar nya kameralagen

I en artikel i Kvällsposten berömmer rikdagsledamoten Boriana Åberg (M) den nya kameralagen som trädde i kraft den 1 juli förra året. Hon påpekar dock att det finns flera brister även i den ...
 
  Publicerad : 2014-07-29 
  Lena Nitz avvisar outsourcing till säkerhetsföretag

Polisförbundets ordförande Lena Nitz ser gärna att vissa av polisens arbetsuppgifter, som inte är polisiära, utförs av andra. Men säkerhetsföretagen är inte den primära partnern, säger hon i en ...
 
  Publicerad : 2014-07-29 
  Kommun lagade krossade rutor för 1,8 miljoner

Under de senaste fem åren har Ronneby kommun fått lägga ut 1,8 miljoner för att reparera glasrutor som vandaliserats. Till hösten ska en av kommunens skolor utrustas med säkerhetskameror, enligt ...
 
  Publicerad : 2014-07-28 
  Stort säkerhetshål hos Wordpress

En tidigare okänd brist i den populära bloggportalen Wordpress riskerar att drabba miljontals användare. Nu uppmanas användare att uppdatera till senaste versionen.
 
  Publicerad : 2014-07-28 
  Polisen beslagtog vapen och ammunition i fordonskontroll

I veckan uppstod oroligheter i Södra Järva i samband med en fordonskontroll där vapen och ammunition beslagtos.
 
  Publicerad : 2014-07-27 
  Privatperson kamerabevakade vildsvin

En markägare i Bottnaryd gillrade fälla för vildsvin med hjälp av en kamera. Nu döms markägaren till böter för jaktbrott mot sitt nekande.
 
  Publicerad : 2014-07-27 
  Många företag mörkar cyberbrott

Den senaste tidens uppmärksammade attacker mot ECB, Visa, Sony och RSA har fått upp it-säkerhet på tapeten. Många företag mörkar dock att de blivit utsatta för cyberbrott.
 
  Publicerad : 2014-07-26 
  Företrädare för regeringen: Kreditupplysningsföretagen måste ta sitt samhällsansvar

På DN:s debattsida skriver företrädare för regeringen att kreditupplysningsföretagen måste säkerhetsställa att enskilda personer som drabbas av identitetsstöld enkelt och effektivt kan lindra ...
 
  Publicerad : 2014-07-26 
  ECB meddelar stöld av kontaktinformation

Igår meddelades att hackare tagit sig in i en databas hos Europeiska centralbanken (ECB). Detta ledde till stöld av e-postadresser och andra kontaktuppgifter för personer som registrerat sig för ...
 
  Publicerad : 2014-07-25 
  Ny lag ska hindra olaglig tillverkning av sprängämnen

Vissa kemiska produkter kan i kombination med andra ämnen användas för att tillverka sprängämnen. För att begränsa möjligheterna till allvarliga brott är det viktigt att sådana produkter inte hamnar ...
 
  Publicerad : 2014-07-25 
Security Blog
Webb-TV
Detektor TV Magazine 2 - 2014

Företag & affärer
» Saab får FMV-order på undervattensvapensystem
2014-07-30

Thomas Lundin kvarstår som VD för G4S i Sverige året ut.

» Thomas Lundin till Caverion
2014-07-21
» Försvarsminister öppnade Saab-center i Adelaide
2014-07-20
Läs mer här »

Nya produkter


» Passersystem med integrationsmöjligheter
2014-07-21
» Larmsändare från Dualtech EN-certifierad för brandlarmskommunikation
2014-07-21


» Nickeltestade nycklar från Kaba
2014-07-21
Läs mer här >>


Annons