SecurityUser
"Framför allt brinner jag för att polis och rättsväsen ska bli mer effektiva"
SecurityUser har intervjuat Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen.
Nyhetskanalen för säkrare affärer officiellt media för Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle och SäkerhetsBranschen
Torsdag den 3 september 2015
Välj edition:
Sverige
SecurityUser i tryck
Specialutgåva om Säkerhetspaviljongen
i Almedalen
SecurityUser i tryck
Nr 2 2015 ute nu!
Målet: bättre kommunikation i kriser

I en krissituation är det viktigt att kommunikationen fungerar för att göra det möjligt att informera allmänheten och hitta effektiva lösningar på problem. Forskare i retorik vid Örebro universitet har fått 1,7 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att undersöka hur kärnkraftshaveriet i Fukushima hanterades av medier och experter i olika länder, och hur myndigheter bättre kan hantera framtida kriser.

– Varje katastrofsituation har givetvis sina speciella omständigheter och det finns inte en mall för ett lyckat agerande men man kan lära av tidigare erfarenheter och skapa en repertoar av möjliga förhållningssätt, säger professor Brigitte Mral, som leder arbetet vid Örebro universitet.
 
Målet är att med hjälp av verktyg som bland annat retoriken erbjuder skapa en större medvetenhet och förmåga hos aktörerna att kommunicera snabbt, korrekt och samordnat för att klara av olika pressade situationers krav. Det gäller till exempel att ha övat upp förmågan att, om möjligt, förutsättningslöst och systematiserat inventera en situations alla tänkbara sidor och inte låsa sig vid de enkla förklaringarna.

– Det som kan försvåra det arbetet är att olika grupper som normalt inte arbetar tillsammans måste samverka. Olika grupper talar olika språk – även om alla talar svenska. Då är det viktigt att göra det svårbegripliga begripligt och det är inte lätt när kommunikationen sker under yttre press under en pågående kris, säger Brigitte Mral.
 
Många kommunikationsstrategier misslyckas, eftersom ansvariga politiker, ledning och informationsansvariga missbedömer antingen problemet, mottagarna eller hinder som ligger i vägen.
 
– En krissituation kräver att man på ett bra sätt kan informera, övertyga, eventuellt trösta men också ena de drabbade. Människor i en krissituation har inte enbart behov av fakta utan också av att känna att deras rädslor, osäkerheter och skräck tas på allvar. Det kan göra det möjligt att skapa en känsla av trygghet i en krissituation.

– I samband med jordbävningen, den följande tsunamin och kärnkraftshaveriet i Japan kom det mängder av uttalanden från den japanska regeringen, kärnkraftsproducenten och andra japanska myndigheter. Men samtidigt motsatte sig internationella och nationella kärnkraftsorgan uppgifterna och då sjönk förtroendet för de japanska kärnkraftsproducenterna och regeringen.
 
– Vi kommer att titta närmare på hur myndigheter och experter i olika länder gick tillväga för att tillmötesgå behovet av information i samband med haveriprocessen och hur det påverkade opinionen i kärnkraftsfrågan. Hur förklarade man katastrofen och hur översatte man fackspråket vad gäller strålningsrisker och strålningsnivåer med tanke på målgruppen?


Publicerad : 2012-05-11 
Skriv utSkriv ut  |  TipsaTipsa  |  
|Fler

Sök i nyhetsarkivet


  17 förslag för förebyggande av våldsbejakande extremism

”En lokal samordnare bör regelbundet rapportera till kommunledning och nationell samordnare om lägesbild, insatser, utmaningar samt planering av det framtida arbetet”. Det är en av 17 ...
 
  Publicerad : 2015-09-03 
  Betänkandet om ökad trygghet för hotade personer på remiss

Regeringen har skickat ut Trygghetsutredningens betänkande ”Ökad trygghet för hotade och förföljda personer” på remiss.
 
  Publicerad : 2015-09-03 
  Malmö synagoga får kameror med bildinspelning dygnet runt

Länsstyrelsen Skåne säger ja till kameraövervakning av synagogan på Betaniaplan i Malmö. Tillståndet medger bildinspelning dygnet runt.
 
  Publicerad : 2015-09-02 
  Gratis brandskydd för nyanlända svenskar

Brandskyddsföreningen i Stockholms län erbjuder samtliga SFI skolor (svenska för invandrare) i Stockholms län kostnadsfri utbildning och vägledning i hur man kan minska risken för att drabbas av ...
 
  Publicerad : 2015-09-02 
 

Foto: Riksdagen
Centerpartiet föreslår skärpta straff för upprepade stölder

Centerpartiets rättspolitiska talesperson Johan Hedin föreslår en ny brottsrubricering – systematisk stöld – med en hårdare straffskala där minimumstraff är fängelse. – Det är systematiken, att ...
 
  Publicerad : 2015-09-02 
 
Tillstånd för säkerhetskameror i Rinkeby och Tensta upphävs

Förvaltningsrätten i Stockholm upphäver länsstyrelsens beslut att bevilja tillstånd för kameraövervakning vid Spånga station, Rinkeby centrum samt Tenstaplan och Tenstagången i Stockholm.
 
  Publicerad : 2015-09-01 
 
M vill se 1 000 nya poliser

Moderaterna vill att det utbildas och anställs 1 000 nya poliser de närmaste åren. Satsningen ska framför allt riktas till de områden där brottsligheten är särskilt allvarlig och otryggheten är som ...
 
  Publicerad : 2015-09-01 
 
Kameraövervakning sparar pengar i Västmanlands skolor

Kameraövervakningen vid Västmanlands läns grundskolor har ökat kraftigt de senaste tio åren. Detta för att förebygga glaskrossning och klotter, rapporterar Sveriges Radio.
– Ja, det är värt att ...
 
  Publicerad : 2015-08-31 
  Nu finns SecurityUser på Twitter

Nu finns SecurityUser på Twitter under namnet @SecurityUser_se.
– Kontot kommer främst användas för nyhetsförmedling, men också för att sprida viktig aktuell information och debattartiklar som ...
 
  Publicerad : 2015-08-31 
  Maritim säkerhet spås få årlig tillväxttakt med 7,7 procent

Den globala marknaden för maritim säkerhet väntas växa från 15,32 miljarder dollar 2015 till 22,26 miljarder dollar 2020, enligt undersökningsföretaget Marketsandmarkets. Det motsvarar en ...
 
  Publicerad : 2015-08-30 
  Många ingripanden för väktare i Blekinge

Förra året hade Landstinget Blekinge 194 händelser med hot och våld där väktare var tvungna att ingripa, rapporterar Sveriges Radio som refererar Blekinge Läns Tidning.
 
  Publicerad : 2015-08-30 
  Säkerhetsbrist i Intel Active Management Technology

Vissa datorer med vPro-stöd är konfigurerade med ett standardlösenord, skriver CERT-SE, Sveriges nationella Computer emergancy responce team.
 
  Publicerad : 2015-08-29 
 

Foto: Bill Nilsson/ RK
Regeringen vill se över hemliga tvångsmedel som ett led i ny strategi mot terrorism

I dag presenterades Sveriges nya strategi för att förebygga, förhindra och försvåra terrorism. Regeringen vill bland annat se samordnare i samtliga kommuner, göra en översyn av de hemliga ...
 
  Publicerad : 2015-08-28 
  Företagskapningar orsakar problem i Skåne

Igår rapporterade SVT om hur större företag kapas på stora summor.
– Vi har haft ett antal stora ärenden här i slutet av förra året och vi håller fortfarande på att utreda något här, säger ...
 
  Publicerad : 2015-08-28 
Security Blog
Webb-TV
Detektor TV Magazine 6, 2015

Företag & affärer

Peter Junhem, Produktchef Copiax och Anders Karlemark, VD Evvasalto Access

» Copiax ny distrubitör av Salto
2015-09-03

Jonas Dahlberg är ny Director of Business Development på Nexus.

» Microsoft-veteran till Nexus
2015-09-02

Mikael Sunebäck, Ohmegi Elektro, vann Rapid Open-finalen som avgjordes i samband med  Skyddgolfen Detektor Open. Här syns han med Mats B Adman, säkerhetsföretaget Rapids VD.

» Rapid Opens vinnare korad
2015-09-01
Läs mer här »

Nya produkter


» UR Fog – Dimgenerator
2015-08-31
» Två nya domekameror från Axis
2015-08-26


» Unik SaaS-plattform för säkerhetsinstallatörer
2015-08-20
Läs mer här >>


Annons