SecurityUser.com

Företag & affärer

Freddie Parrman. VD på Seriline, menar att SmartDNA kan göra stor stöldpreventiv nytta i hantverkssektorn.

Seriline och SmartDNA ingår samarbete

Seriline lanserar DNA-spray för spårbar stöldmärkning inom sitt affärsområde ”ID06” på HantverksID.se.
– Vi tror att detta är intressant för våra kunder inom hantverkssektorn som jobbar i en utsatt miljö där stölder och svinn är ett stort problem, och skapar dyra driftsavbrott. Med denna lösning kan de reducera kostsamma avbrott i arbetet. Tillhörigheterna kan spåras till företaget genom den unika DNA-koden som ingår i märkningen, säger Freddie Parrman VD på Seriline.Samhälle

 Martin Gren menar att cybersäkerhet kan vara en utmärkt möjlighet för branschen om den tas på allvar och slutkunderna förstår farorna.

Cyberhotet oroar tillverkare av produkter för fysisk säkerhet

Både medvetenheten om och oron för cybersäkerhet har ökat kraftigt. Oron gäller även säkerhetsindustrins tillverkare. Den slutsatsen drar facktidningen Detektor i sitt första höstnummer (4/2017) efter att ha intervjuat ledande representanter för flera av de betydande globala producenterna för att höra hur de ser på problemet.
– Varje länk har betydelse för cybersäkerheten, från slutkunder till installatörer och tillverkare, säger Jiaqi Gao på Dahua.

Företag & affärer

 Martin Gren menar att cybersäkerhet kan vara en utmärkt möjlighet för branschen om den tas på allvar och slutkunderna förstår farorna.

Cyberhotet oroar tillverkare av produkter för fysisk säkerhet

Både medvetenheten om och oron för cybersäkerhet har ökat kraftigt. Oron gäller även säkerhetsindustrins tillverkare. Den slutsatsen drar facktidningen Detektor i sitt första höstnummer (4/2017) efter att ha intervjuat ledande representanter för flera av de betydande globala producenterna för att höra hur de ser på problemet.

– Varje länk har betydelse för cybersäkerheten, från slutkunder till installatörer och tillverkare, säger Jiaqi Gao på Dahua.

Till toppen av sidan