SecurityUser.com

2017-01-08

Utslussningsåtgärder minskar återfall i brott

En studie från Kriminalvården visar att personer som suttit i fängelse har lägre risk att återfalla i brott om de fått tid och hjälp att förbereda sig utanför murarna, skriver Dagens Juridik.
Studien, som omfattar drygt 38 000 interner, har gjorts av Kriminalvården i samarbete med Karolinska institutet. Drygt en av fem av internerna hade haft någon form av så kallad utslussningsåtgärd. 

Enligt Dagens Juridik visar resultatet att personer som tagit del av en utslussningsåtgärd hade 14 procent lägre risk att återfalla i brott jämfört med personer som inte hade haft någon utslussningsåtgärd. Den tydligaste effekten av den återfallsförebyggande effekten var hos fängelsedömda som fått arbeta eller utbilda sig utanför fängelset eller fått avtjäna straffet med fotboja i kombination med krav på arbete eller utbildning. Ett svagare resultat observerades för vistelse i "halvvägshus" eller på HVB-hem.
 

Samhälle

Säkerhetspolisens experter påpekar i sitt yttrande att läget i omvärlden har förändrats sedan EU-domstolens dom.

Säpo: Allvarliga konsekvenser om datalagringen begränsas

Datalagring är helt avgörande för arbetet med att upptäcka terroristnätverk, förhindra terroristattentat och bekämpa spioneri. Om inte Säkerhetspolisen får tillgång till teleuppgifter från operatörerna får det allvarliga konsekvenser för den operativa förmågan och för Sveriges säkerhet. Det skriver Säkerhetspolisens experter i ett särskilt yttrande till regeringens utredning om datalagring, som presenterade sitt förslag den 11 oktober.
Till toppen av sidan