SecurityUser.com

2017-01-10

RR granskar säkerheten i viktiga samhällsfunktioner

Foto: Linus Hallgren

Riksrevisionen förbereder insatser för att granska hur offentliga aktörer hanterar det säkerhetsskapande arbetet knutet till viktiga samhällsfunktioner.
Den övergripande utgångspunkten för granskningen är målen för Sveriges säkerhet och motivet är bland annat att samhällsutvecklingen karaktäriseras av ökad specialisering, komplexa beroendeförhållanden och av att det blir vanligare att privata aktörer har ansvar för samhällsviktig verksamhet.

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen  genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys. Hittils har dock inte mer information om granskningen offentliggjorts.

Källa: Riksrevisionen

Samhälle

Säkerhetspolisens experter påpekar i sitt yttrande att läget i omvärlden har förändrats sedan EU-domstolens dom.

Säpo: Allvarliga konsekvenser om datalagringen begränsas

Datalagring är helt avgörande för arbetet med att upptäcka terroristnätverk, förhindra terroristattentat och bekämpa spioneri. Om inte Säkerhetspolisen får tillgång till teleuppgifter från operatörerna får det allvarliga konsekvenser för den operativa förmågan och för Sveriges säkerhet. Det skriver Säkerhetspolisens experter i ett särskilt yttrande till regeringens utredning om datalagring, som presenterade sitt förslag den 11 oktober.
Till toppen av sidan