SecurityUser.com

2017-06-26

Polisen inrättar handlingsplaner för utsatta områden

– De särskilt utsatta områdena kommer att vara prioriterade i vår fördelning av polispersonal de kommande åren, säger Dan Eliasson.

– De särskilt utsatta områdena kommer att vara prioriterade i vår fördelning av polispersonal de kommande åren, säger Dan Eliasson.

Förra veckan presenterades polisens nationella lägesbild om utvecklingen i utsatta områden. I samtliga 61 områden, inklusive de 23 som bedöms vara särskilt utsatta, ska treåriga handlingsplaner nu upprättas.
Rapporten som presenterades förra veckan ger en bild av problematiken, orsakerna och utvecklingen i de utsatta områdena i Sverige. 

– Det är viktigt att vi inser allvaret och vidtar åtgärder – tillsammans. Det här är inget polisen kan lösa på egen hand, säger Dan Eliasson, rikspolischef.

Antalet områden som bedöms som särskilt utsatta är fler i den här rapporten jämfört med den förra rapporten.

– Det beror främst på att vi nu har en fördjupad kunskap om problematiken i dessa områden, snarare än att läget har försämrats sedan förra året, säger Linda Staaf, underrättelsechef på nationella operativa avdelningen som ansvarar för att sammanställa rapporten.

Polisen har de senaste åren ökat sin närvaro i de mest utsatta områdena, tillsatt kommun- och områdespoliser, haft riktade insatser samt genomfört medborgardialoger med medborgarna. Utifrån rekommendationerna i rapporten har rikspolischefen fattat beslut om ytterligare åtgärder.

– De särskilt utsatta områdena kommer att vara prioriterade i vår fördelning av polispersonal de kommande åren, säger Dan Eliasson.

I samtliga 61 områden ska treåriga handlingsplaner nu upprättas. I dessa ska regionerna bland annat redogöra för de viktigaste utmaningarna, vilka åtgärder som kommer att vidtas och hur man ska genomföra resursförstärkningen till områdena. En första redovisning ska ske i september i år. Satsningar görs även för att förbättra arbetsmiljön för de polisanställda.

– De poliser som arbetar i de här områdena har en tuff arbetsmiljö. Rutiningripanden leder ofta till hotfulla situationer. Trots satsningar på utrustning, utbildning och lönetillägg tycker många poliser att priset för att arbeta i områdena är väl högt. Ambitionen att öka antalet poliser i dessa områden är därför helt nödvändig också för att säkra en godtagbar arbetsmiljö, säger Dan Eliasson.

Rapporten är sammanställd av underrättelseenheten vid nationella operativa avdelningen. Information och erfarenheter har också inhämtats från till exempel Malmö Högskola och Brottsförebyggande rådet, Brå.

Källa: Polisen

Till toppen av sidan