SecurityUser.com

2017-11-30

MSB: 18-åringar dåligt förberedda inför en kris

I den årliga undersökningen bland landets 18-åringar framkommer att en majoritet tror att de behöver klara sig utan stöd från det offentliga under maximalt två dygn vid en kris.

Vid en verklig krissituation kommer samhällets resurser först att gå till mest utsatta. De flesta kan behöva klara sig själva under väsentligt längre tid än två dygn. Det viktigaste är att ha vatten, mat, värme och att kunna kommunicera och ta emot viktig information.

– För att stärka den svenska krisberedskapen är det viktigt att så många som möjligt är förberedda på att klara sig själva under en kris. Därför är det glädjande att nästan nio av tio 18-åringar anser att de bör ta ansvar för sig själva och sina anhöriga vid en kris, säger Nils Svartz, vikarierande generaldirektör på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), som står bakom undersökningen.

Trots detta visar undersökningen att många ungdomar inte är förberedda på en kris. Bara en av tre har vatten för tre dagar och ännu färre har förberett sig för att kunna kommunicera och ta emot viktig information från radion om elen försvinner.

– Den som är förberedd och har tänkt igenom vad som kan hända, och hur man skulle klara en kris där man bor, har ökat möjligheten att klara krisen bättre själv, kan hjälpa anhöriga eller grannar, och bidrar dessutom till att samhällets resurser kan riktas in där hjälpen behövs mest, fortsätter Nils Svartz.

Undersökningen visar att krisberedskap är ett ämne i tiden. Fler än hälften av 18-åringarna har under de senaste tre månaderna pratat med andra om risker för kriser och hur man kan förbereda sig. Tre av fyra tycker att frågor som rör samhällets krisberedskap är viktiga.

Från och med måndag den 27 november skickar MSB tillsammans med Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten ut information till Sveriges drygt 90 000 totalförsvarspliktiga 18-åringar om hur de bäst kan förbereda sig för att klara en kris.


Företag & affärer

Mediamarkt står inför en kommande nysatsning och det är därför viktigt att den aktör vi samarbetar med också har ett rikstäckande nätverk, säger Per Kaufmann vd Mediamarkt Sverige.

Mediamarkt sluter avtal med Great Security

Great Security har tecknat ett avtal med hemelektronik-varuhuskedjan Mediamarkt i Sverige. Avtalet innebär att Great Security levererar kompletta säkerhetslösningar med larm, lås, kamerasystem och passagelösningar till butikerna runt om i landet.

– Valet föll på Great Security då vi sökte en samarbetspartner med dokumenterad erfarenhet av detaljhandel och effektiva lösningar för inbrottslarm, kamerasystem, passageanläggningar och låsinstallationer. Mediamarkt står inför en kommande nysatsning och det är därför viktigt att den aktör vi samarbetar med också har ett rikstäckande nätverk, säger Per Kaufmann vd Mediamarkt Sverige.

Samhälle

Förslag om ny polisutbildning vid Malmö högskola

Polismyndigheten föreslår i sin redovisning till regeringen idag att Malmö högskola ska kunna bedriva polisutbildning.
– Vi behöver utöka antalet poliser och ett sätt är att öka spridningen på utbildningsorterna. Malmö är en av de städer som lidit av polisbristen med gränskontroller, skjutningar, och gängkriminalitet. Det är positivt att vi nu kan föreslå till regeringen att Malmö högskola har goda förutsättningar att bedriva polisutbildning, säger Dan Eliasson, rikspolischef.

Produkter

Tyska VDS har utvecklat ett sofistikerat testförfarande för videobaserad branddetektering som innehåller de etablerade VDS-riktlinjerna 2203, "Krav på brandskyddsmjukvara" och "Krav på tester av flamdetektorer".

Första VDS-certifierade produkten för videobaserad branddetektion.

Den videobaserade branddetektionsprodukten Aviotec från Bosch har fått världens första erkännande från VDS Damage Prevention GmbH, som en automatiserad videokamera för visuell brandövervakning med nummer G217090. VDS är en oberoende och välrenommerad institution för företagssäkerhet och harmoniserande organisation för internationella säkerhetsstandarder. VdS-kvalitetsstämpel anses vara ett viktigt kriterium och ligger ofta som grund för senare EN-standardisering.

Samhälle

Ett exempel på distiktspecifik smart city-teknologi finns i Kista Science City-området.

Foto: Adam Malmcrona [CC BY-SA 1.0]

Bristande säkerhet hot mot smarta städer

År 2020 kommer det att finnas över 20 miljarder smarta och uppkopplade objekt, enligt Gartner. Trots det väljer många företag som hjälper till att bygga upp smarta städer att prioritera bort säkerhet i sina strategier. Mer än vartannat företag har även stora utmaningar att få till ett system som är säkert, det visar en ny undersökning från Vanson Bourne på uppdrag av branschorganisationen Wi-SUN Alliance.

Leverantörer
Till toppen av sidan