SecurityUser.com

2017-07-25

Kortbedrägerier i Sverige ökade snabbast i Europa under 2016

Kortbedrägerierna ökade med 18 procent i Sverige under 2016, vilket är den största ökningen i Europa.
Analys- och mjukvaruföretaget FICO släpper idag en interaktiv karta över kortbedrägerier i Europa. Kartan visar att förlusterna till kortbedrägerier bland de 19 länderna i undersökningen nådde en ny högstanivå under 2016 och uppgick till 1,8 miljarder euro. I Sverige var förlusterna till kortbedrägerier 336 miljoner kronor under 2016, vilket är den högsta nivån på ett årtionde.
 
Bedrägerier relaterade till e-handel har stigit från 23 procent av de totala förlusterna under 2008 till 42 procent under 2016. Kortbedrägerierna ökade i tio europeiska länder i undersökningen, medan de minskade i åtta länder. Kartan baseras på data från Euromonitor International.
 
ökningen av kortbedrägerier i Sverige var den största i Europa, med en ökning på 18 procent sedan 2015. ökningen var nästan dubbelt så hög som i det land med näst störst ökning – Polen, där ökningen var 10 procent. Detta är ett tydligt bakslag för Sverige som noterade en minskning av kortbedrägerier under föregående år.
 
– ökningen av förluster till kortbedrägerier i Sverige hänger tätt ihop med ökningen av handeln online, och bedrägerier kopplade till e-handeln. När chip och pinkod började användas tvingades kriminella att söka sig till mindre riskfyllda kanaler och det blir allt svårare att stoppa olagliga transaktioner. Att hitta nålen i höstacken kräver avancerad beteendeanalys och artificiell intelligens i kombination med information som ligger utanför den data som normalt medföljer ett köp, säger Gareth Williams, bedrägeriexpert på FICO. 
 

Samhälle

Säkerhetspolisens experter påpekar i sitt yttrande att läget i omvärlden har förändrats sedan EU-domstolens dom.

Säpo: Allvarliga konsekvenser om datalagringen begränsas

Datalagring är helt avgörande för arbetet med att upptäcka terroristnätverk, förhindra terroristattentat och bekämpa spioneri. Om inte Säkerhetspolisen får tillgång till teleuppgifter från operatörerna får det allvarliga konsekvenser för den operativa förmågan och för Sveriges säkerhet. Det skriver Säkerhetspolisens experter i ett särskilt yttrande till regeringens utredning om datalagring, som presenterade sitt förslag den 11 oktober.
Till toppen av sidan