SecurityUser.com

2017-05-13

Försvarsmakten och MSB ska utveckla totalförsvaret

Regeringen ger Försvarsmakten och MSB i uppdrag att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret. Beslutet ska läsas mot bakgrund av förslaget till gemensam grundsyn som MSB och Försvarsmakten redovisade i juni 2016.
I uppdraget ingår att Försvarsmakten och MSB ska verka för att samtliga berörda aktörer krigsplacerar den personal som krävs vid höjd beredskap inom civilt och militärt försvar. Den personal som är krigsplacerad ska vara informerad om vad detta innebär.

− Med utgångspunkt i det arbete som redan görs inom krisberedskapen kommer totalförsvarsplaneringen och planeringen för civilt försvar öka i betydelse, inte bara för statliga myndigheter utan också för kommuner och landsting. Konkret beredskapsplanering och konkreta förberedelser för höjd beredskap kommer nu att behöva genomföras med högre tempo, säger Nils Svartz, vikarierande generaldirektör vid MSB.

MSB och Försvarsmakten ska stödja och verka för att bevakningsansvariga myndigheter, samt prioriterade landsting och kommuner, senast 31 december 2018 ska ha stärkt förmågan inom följande områden:

planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster genom t.ex. avtal, lager, förfogande och ransonering,
aktörsgemensam samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap,
planering för att verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Regeringen understryker vikten av det påbörjade arbetet med en sammanhängande totalförsvarsplanering på statlig, regional och kommunal nivå, såväl offentligt som privat. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. Planering för totalförsvar är därför en angelägenhet för alla aktörer i samhället, med utgångspunkt i ansvarsprincipen.

Regeringen har tidigare även föreslagit att kommunernas och landstingens arbete när det gäller det civila försvaret förstärks med 60 miljoner kronor och med 15 miljoner kronor till länsstyrelserna.

Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2019.

Källa: MSB

Till toppen av sidan