SecurityUser.com

2017-12-04

Polisen redovisar allt fler ärenden till åklagare

De ökade antalet redovisade ärenden gäller framförallt narkotika- och trafikbrott. Källa: Polisen

Polisen utreder allt fler ärenden och antalet ärenden som redovisas till åklagare har ökat.

I polisens verksamhetsuppföljning, som redovisas varje månad, dras flera intressanta slutsatser om verksamhetsutfallet för perioden januari till oktober 2017. Mest uppseendeväckande är att polisen utreder allt fler ärenden och antalet ärenden som redovisas till åklagare har ökat. Detta gäller framförallt så kallade ingripandebrott (narkotika- och trafikbrott). Ett skäl till ökningen av de ärendena är de medborgarlöften som ställts ut.

Verksamhetsuppföljningen visar även att redovisningen av bedrägerier och skadegörelsebrott ökar. Vidare ökar ärenderedovisningen till åklagarna i de flesta brottskategorier.

För att förbättra resultaten inom utredningsverksamheten och ytterligare öka antalet ärenden redovisade till åklagare fortsätter det utvecklingsarbete som pågår. Polisen kommer att anställa ytterligare medarbetare för att förstärka utredningsverksamheten.

Rapporten visar också på ökade genomströmningstider, det vill säga den tid det tar för ett ärende att passera från anmälan till åtgärd. Att genomströmningstiderna ökar förklaras bland annat med att polisen nu arbetar av balanserna med äldre ärenden.

Källa: Polisen


Företag & affärer

Mediamarkt står inför en kommande nysatsning och det är därför viktigt att den aktör vi samarbetar med också har ett rikstäckande nätverk, säger Per Kaufmann vd Mediamarkt Sverige.

Mediamarkt sluter avtal med Great Security

Great Security har tecknat ett avtal med hemelektronik-varuhuskedjan Mediamarkt i Sverige. Avtalet innebär att Great Security levererar kompletta säkerhetslösningar med larm, lås, kamerasystem och passagelösningar till butikerna runt om i landet.

– Valet föll på Great Security då vi sökte en samarbetspartner med dokumenterad erfarenhet av detaljhandel och effektiva lösningar för inbrottslarm, kamerasystem, passageanläggningar och låsinstallationer. Mediamarkt står inför en kommande nysatsning och det är därför viktigt att den aktör vi samarbetar med också har ett rikstäckande nätverk, säger Per Kaufmann vd Mediamarkt Sverige.

Samhälle

Förslag om ny polisutbildning vid Malmö högskola

Polismyndigheten föreslår i sin redovisning till regeringen idag att Malmö högskola ska kunna bedriva polisutbildning.
– Vi behöver utöka antalet poliser och ett sätt är att öka spridningen på utbildningsorterna. Malmö är en av de städer som lidit av polisbristen med gränskontroller, skjutningar, och gängkriminalitet. Det är positivt att vi nu kan föreslå till regeringen att Malmö högskola har goda förutsättningar att bedriva polisutbildning, säger Dan Eliasson, rikspolischef.

Produkter

Tyska VDS har utvecklat ett sofistikerat testförfarande för videobaserad branddetektering som innehåller de etablerade VDS-riktlinjerna 2203, "Krav på brandskyddsmjukvara" och "Krav på tester av flamdetektorer".

Första VDS-certifierade produkten för videobaserad branddetektion.

Den videobaserade branddetektionsprodukten Aviotec från Bosch har fått världens första erkännande från VDS Damage Prevention GmbH, som en automatiserad videokamera för visuell brandövervakning med nummer G217090. VDS är en oberoende och välrenommerad institution för företagssäkerhet och harmoniserande organisation för internationella säkerhetsstandarder. VdS-kvalitetsstämpel anses vara ett viktigt kriterium och ligger ofta som grund för senare EN-standardisering.

Samhälle

Ett exempel på distiktspecifik smart city-teknologi finns i Kista Science City-området.

Foto: Adam Malmcrona [CC BY-SA 1.0]

Bristande säkerhet hot mot smarta städer

År 2020 kommer det att finnas över 20 miljarder smarta och uppkopplade objekt, enligt Gartner. Trots det väljer många företag som hjälper till att bygga upp smarta städer att prioritera bort säkerhet i sina strategier. Mer än vartannat företag har även stora utmaningar att få till ett system som är säkert, det visar en ny undersökning från Vanson Bourne på uppdrag av branschorganisationen Wi-SUN Alliance.

Leverantörer
Till toppen av sidan