SecurityUser.com

2017-10-05

DI vill stoppa beslut om kameraövervakning på Bäckby

Datainspektionen överklagar Länsstyrelsen i Västmanlands beslut att tillåta kameraövervakning på Bäckby i Västerås, rapporterar Sveriges Radio.

Enligt Nils Henckel från Datainspektionen kan kameraövervakning i det här fallet inte motiveras.
 
– Platsen man vill övervaka är ju ett torg, och som utgångspunkt har man från lagstiftarens sida har man satt väldigt höga krav för att få kameraövervaka sådana här torg. Det krävs att det ska röra sig om exceptionell brottslighet, och det utredning som kommunen presenterat når inte riktigt upp till de högt ställda kraven, säger han till Sveriges Radio.
 
Nils Henckel säger också att ett tillstånd aldrig tidigare beviljats till en kommun och hänvisar till praxis.
 
– Vi anser också att tillståndet är oproportionerligt brett.


Samhälle

Säkerhetspolisens experter påpekar i sitt yttrande att läget i omvärlden har förändrats sedan EU-domstolens dom.

Säpo: Allvarliga konsekvenser om datalagringen begränsas

Datalagring är helt avgörande för arbetet med att upptäcka terroristnätverk, förhindra terroristattentat och bekämpa spioneri. Om inte Säkerhetspolisen får tillgång till teleuppgifter från operatörerna får det allvarliga konsekvenser för den operativa förmågan och för Sveriges säkerhet. Det skriver Säkerhetspolisens experter i ett särskilt yttrande till regeringens utredning om datalagring, som presenterade sitt förslag den 11 oktober.
Till toppen av sidan