SecurityUser.com

2017-08-15

Deep Learning – en game changer i säkerhetsbranschen

Deep learning kan revolutionera videoanalysindustrin genom att erbjuda betydligt kraftfullare databearbetning och mer tillförlitlig klassificering av objekt- och beteenden, enligt IHS Markit.
Deep learning är en typ av maskininlärning som bygger på så kallade artificiella neurala nätverk (ANN). ANN är ett samlingsnamn för algoritmer som inspirerats av den mänskliga hjärnans funktion. De består av en uppsättning noder som, i likhet med nervcellerna i en hjärna, syftar till att möjliggöra automatisk igenkänning och tolkning av mönster.
 
Under de senaste åren har det skett en markant ökning när det gäller forskning och utveckling av deep learning och ANN. Detta även inom videoanalys där deep learning anses kunna revolutionera marknaden. Enligt Oliver Philippou vid marknadsföretaget IHS Markit finns det två huvudområden där deep learning-analyser ger stora fördelar jämfört med annan teknik: tillförlitligare klassifikationer och kraftfullare databearbetning.
 
ökad tillförlitlighet
Ett långvarigt klagomål mot traditionell videoanalys har varit att algoritmerna ofta saknar förmåga att skilja mellan föremål och beteenden som en människa inte skulle ha några problem att klassificera. Detta resulterar antingen i missade säkerhetsintrång eller falska larm.
 
Enligt IHS möjligör förmågan hos deep learning att se en situation intuitivt för en betydligt mer tillförlitlig objektklassificering. Detta kan exempelvis vara viktigt inom kritiskt infrastruktur-sektorn inom vilken säkerhetsintrång kan vara katastrofala medan falska larm kan vara kostsamma.
 
Det finns exempel där deep learning-algoritmer har visat sig göra rätt klassificering 99,9 procent av gångerna medan konventionella system har problem med att uppnå 95 procents tillförlitlighet. För många säkerhetsanvändare denna lilla skillnad i procentenheter vara av stor vikt.

Mer kraftfull databearbetning
En annan fördel med deep learning är att det möjliggör bearbetning och analys av stora volymer av videofilmer på en bråkdel av tiden som krävdes med tidigare analysmetoder. Företag som Avigilon, Qognify och Ironyun säljer redan idag videoanalys som använder deep learning för att omvandla stora mängder film till användbar information betydligt snabbare än vad som var möjligt med tidigare teknologi.
 
Programvara för att bearbeta film som möjliggör för användare att använda Google-liknande gränssnitt och sökord i naturligt språk (snarare än programspråk) minskar också drastiskt den tid det tar att hitta en relevant videofilm i ett arkiv som lagrar tusentals filer.
 

Till toppen av sidan