SecurityUser.com

2017-10-10

Årets ekonomipristagare bidrog till ökad förståelse av brottslighet

Richard H. Thaler Foto: Chatham House [CC BY 2.0]

Richard H. Thaler, som tilldelas Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2017, har gjort flera bidrag till den ekonomiska forskningen om brott.

Traditionellt har nationalekonomisk antagit att individer, inklusive brottslingar, är rationella aktörer som alltid tar de beslut som maximerar deras egen nytta. I motiveringen från Kungliga Vetenskapsakademien framgår det att Richard H. Thaler tilldelas priset ”för hans bidrag till beteendeekonomi”, som är den gren av nationalekonomin som försöker göra mer psykologiskt välgrundade antaganden.

Richard H. Thaler forskning handlar bland annat om konsekvenserna av individers begränsade rationalitet och bristande självkontroll. I texten ”A behavioral approach to law and economics” kritiserade han idén om att brottslingar skulle vara helt rationella aktörer.

Tidigt i sin karriär forskade han också kring det ekonomiska värdet av brottsförebyggande insatser samt effekterna av polisinsatser.


Samhälle

Säkerhetspolisens experter påpekar i sitt yttrande att läget i omvärlden har förändrats sedan EU-domstolens dom.

Säpo: Allvarliga konsekvenser om datalagringen begränsas

Datalagring är helt avgörande för arbetet med att upptäcka terroristnätverk, förhindra terroristattentat och bekämpa spioneri. Om inte Säkerhetspolisen får tillgång till teleuppgifter från operatörerna får det allvarliga konsekvenser för den operativa förmågan och för Sveriges säkerhet. Det skriver Säkerhetspolisens experter i ett särskilt yttrande till regeringens utredning om datalagring, som presenterade sitt förslag den 11 oktober.
Till toppen av sidan