SecurityUser.com

2017-10-08

Användningen av rättsintyg ska utvärderas

Regeringen har i dag gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera användningen av rättsintyg och föreslå åtgärder som medför att fler rättsintyg av hög kvalitet lämnas över hela landet.

Rättsintyg dokumenterar skador både hos den som har utsatts för ett brott och hos den misstänkte personen. Intygen kan därmed utgöra viktig dokumentation i samband med vålds- och sexualbrott. Genom rättsintygsreformen fick Rättsmedicinalverket 2006 huvudansvaret för att utfärda rättsintyg.

Regeringen har nu gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera resultatet av reformen. I uppdraget ingår särskilt att undersöka varför antalet utfärdade rättsintyg vid Rättsmedicinalverket har minskat sedan rättsintygsreformen infördes 2006 och för vilka brott och i vilken omfattning rättsintyg hämtas in av polis och åklagare. Statskontoret ska utifrån sin analys lämna förslag på åtgärder som kan bidra till att fler rättsintyg av hög kvalitet utfärdas över hela landet.

– Regeringen ser allvarligt på vålds- och sexualbrott och bevisningen måste hålla högsta kvalitet. Jag ser fram emot Statskontorets slutsatser som kan bidra till bättre brottsutredningar, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 28 februari 2018.


Samhälle

Säkerhetspolisens experter påpekar i sitt yttrande att läget i omvärlden har förändrats sedan EU-domstolens dom.

Säpo: Allvarliga konsekvenser om datalagringen begränsas

Datalagring är helt avgörande för arbetet med att upptäcka terroristnätverk, förhindra terroristattentat och bekämpa spioneri. Om inte Säkerhetspolisen får tillgång till teleuppgifter från operatörerna får det allvarliga konsekvenser för den operativa förmågan och för Sveriges säkerhet. Det skriver Säkerhetspolisens experter i ett särskilt yttrande till regeringens utredning om datalagring, som presenterade sitt förslag den 11 oktober.
Till toppen av sidan