SecurityUser.com

2017-12-01

Alliansen kräver avskaffat tillståndskrav för polisens kameraövervakning

”Ikraftträdandet av den nya lagen får inte försenas av denna komplettering varför arbetet med att ta fram ett sådant förslag bör prioriteras”, skriver allianspartierna.

Senast när den nya kamerabevakningslagen träder i kraft bör tillståndskravet för polisens kameraövervakning avskaffas och ersättas av anmälningsplikt. Det menar de rättspolitiska talespersonerna för allianspartierna i ett gemensamt utskottsinitiativ.

Regeringen tillsatte den 26 november 2015 en utredning för att se över kameraövervakningslagen. När regeringens utredning presenterade förslag till en helt ny kamerabevakningslag konstaterade dock många att förslaget inte skulle göra det enklare för polisen att bedriva nödvändig kameraövervakning.

Detta har föranlett en diskussion om huruvida tillståndskravet för polisens kameraövervakning bör avskaffas helt och ersättas av anmälningsplikt. Nu har Tomas Tobé (M), Johan Hedin (C), Roger Haddad (L) och Andreas Carlson (KD) tagit frågan till i justitieutskottet.

”Polisen måste kunna agera mycket snabbare än i dag för att bryta situationer där otryggheten är mycket stor på brottsutsatta platser”, skriver de i det gemensamma initiativet.

De kritiserar även regeringen för att inte vara tillräckligt snara med att komplettera förslaget från utredningen.

”Istället för att skyndsamt komplettera bristerna i utredningens förslag vill regeringen först genomföra utredningens förslag för att sedan genomföra eventuella ändringar vad gäller polisens tillståndsplikt. Risken är stor att en sådan förändring tar för lång tid”, skriver de i det gemensamma initiativet.

Allianspartierna menar att riksdagen bör tillkännage för regeringen att senast när den nya kamerabevakningslagen träder i kraft ska tillståndskravet för polisens kameraövervakning avskaffas och ersättas av anmälningsplikt.

”Ikraftträdandet av den nya lagen får inte försenas av denna komplettering varför arbetet med att ta fram ett sådant förslag bör prioriteras”, skriver de.


Företag & affärer

Mediamarkt står inför en kommande nysatsning och det är därför viktigt att den aktör vi samarbetar med också har ett rikstäckande nätverk, säger Per Kaufmann vd Mediamarkt Sverige.

Mediamarkt sluter avtal med Great Security

Great Security har tecknat ett avtal med hemelektronik-varuhuskedjan Mediamarkt i Sverige. Avtalet innebär att Great Security levererar kompletta säkerhetslösningar med larm, lås, kamerasystem och passagelösningar till butikerna runt om i landet.

– Valet föll på Great Security då vi sökte en samarbetspartner med dokumenterad erfarenhet av detaljhandel och effektiva lösningar för inbrottslarm, kamerasystem, passageanläggningar och låsinstallationer. Mediamarkt står inför en kommande nysatsning och det är därför viktigt att den aktör vi samarbetar med också har ett rikstäckande nätverk, säger Per Kaufmann vd Mediamarkt Sverige.

Samhälle

Förslag om ny polisutbildning vid Malmö högskola

Polismyndigheten föreslår i sin redovisning till regeringen idag att Malmö högskola ska kunna bedriva polisutbildning.
– Vi behöver utöka antalet poliser och ett sätt är att öka spridningen på utbildningsorterna. Malmö är en av de städer som lidit av polisbristen med gränskontroller, skjutningar, och gängkriminalitet. Det är positivt att vi nu kan föreslå till regeringen att Malmö högskola har goda förutsättningar att bedriva polisutbildning, säger Dan Eliasson, rikspolischef.

Produkter

Tyska VDS har utvecklat ett sofistikerat testförfarande för videobaserad branddetektering som innehåller de etablerade VDS-riktlinjerna 2203, "Krav på brandskyddsmjukvara" och "Krav på tester av flamdetektorer".

Första VDS-certifierade produkten för videobaserad branddetektion.

Den videobaserade branddetektionsprodukten Aviotec från Bosch har fått världens första erkännande från VDS Damage Prevention GmbH, som en automatiserad videokamera för visuell brandövervakning med nummer G217090. VDS är en oberoende och välrenommerad institution för företagssäkerhet och harmoniserande organisation för internationella säkerhetsstandarder. VdS-kvalitetsstämpel anses vara ett viktigt kriterium och ligger ofta som grund för senare EN-standardisering.

Samhälle

Ett exempel på distiktspecifik smart city-teknologi finns i Kista Science City-området.

Foto: Adam Malmcrona [CC BY-SA 1.0]

Bristande säkerhet hot mot smarta städer

År 2020 kommer det att finnas över 20 miljarder smarta och uppkopplade objekt, enligt Gartner. Trots det väljer många företag som hjälper till att bygga upp smarta städer att prioritera bort säkerhet i sina strategier. Mer än vartannat företag har även stora utmaningar att få till ett system som är säkert, det visar en ny undersökning från Vanson Bourne på uppdrag av branschorganisationen Wi-SUN Alliance.

Leverantörer
Till toppen av sidan