SecurityUser.com

2017-12-07

Åtta av tio vet inte till att GDPR berör data som lagrats på hårdvara

Majoriteten av yrkesverksamma svenskar känner inte till de delar av GDPR som berör data som lagrats på hårdvara. Detta visar en undersökning som YouGov har tagit fram på uppdrag av Kingston Digital.

Undersökningen har kartlagt yrkesverksamma svenskars vanor, förhållningssätt och kunskap kring lagring av data på hårdvara. Bristande kännedom kan innebära en fara för företag, då de kan behöva böta upp till fyra procent av sin omsättning om de bryter mot GDPR.

De flesta företag förbereder sig i nuläget för fullt inför GDPR genom att satsa på att anpassa sina digitala system till de nya regleringarna, men inte lika många lägger resurser på alla aspekter av GDPR. Om planer för hantering av uppgifter som lagrats på hårdvara inte inkluderas i dessa satsningar kan det samtidigt komma att stå svenska företag dyrt.

Employee Encryption Policy och Lost Data Policy är de delar av GDPR som berör lagring av data på hårdvara. Dessa innebär att om en anställd blir av med en USB-enhet med konfidentiell information eller personuppgifter, kan företaget behöva böta upp till fyra procent av sin omsättning.

Undersökningen visar att yrkesverksamma svenskar är oförsiktiga i sitt hanterande av arbetsrelaterade data. Det framgår bland annat att hälften av alla yrkesverksamma svenskar har tappat bort en USB-enhet, och samtidigt att 80 procent faktiskt inte känner till att GDPR även berör data som lagrats på just hårdvara. Undersökningen visar slutligen att 71 procent av respondenterna inte har för avsikt att göra mer för att säkerställa sin datasäkerhet inför införandet av GDPR.

– Vi ser en stor fara i att det finns en så pass låg kunskap kring säkerhetstänk på svenska företag. Att GDPR snart träder i full kraft innebär att många svenska företag riskerar böter på mångmiljonbelopp ifall de inte skärper sig – och där ingår kraven på att använda krypterad hårdvara när man lagrar känsliga uppgifter, säger Mikael Johansson på Kingston.


Företag & affärer

Mediamarkt står inför en kommande nysatsning och det är därför viktigt att den aktör vi samarbetar med också har ett rikstäckande nätverk, säger Per Kaufmann vd Mediamarkt Sverige.

Mediamarkt sluter avtal med Great Security

Great Security har tecknat ett avtal med hemelektronik-varuhuskedjan Mediamarkt i Sverige. Avtalet innebär att Great Security levererar kompletta säkerhetslösningar med larm, lås, kamerasystem och passagelösningar till butikerna runt om i landet.

– Valet föll på Great Security då vi sökte en samarbetspartner med dokumenterad erfarenhet av detaljhandel och effektiva lösningar för inbrottslarm, kamerasystem, passageanläggningar och låsinstallationer. Mediamarkt står inför en kommande nysatsning och det är därför viktigt att den aktör vi samarbetar med också har ett rikstäckande nätverk, säger Per Kaufmann vd Mediamarkt Sverige.

Samhälle

Förslag om ny polisutbildning vid Malmö högskola

Polismyndigheten föreslår i sin redovisning till regeringen idag att Malmö högskola ska kunna bedriva polisutbildning.
– Vi behöver utöka antalet poliser och ett sätt är att öka spridningen på utbildningsorterna. Malmö är en av de städer som lidit av polisbristen med gränskontroller, skjutningar, och gängkriminalitet. Det är positivt att vi nu kan föreslå till regeringen att Malmö högskola har goda förutsättningar att bedriva polisutbildning, säger Dan Eliasson, rikspolischef.

Produkter

Tyska VDS har utvecklat ett sofistikerat testförfarande för videobaserad branddetektering som innehåller de etablerade VDS-riktlinjerna 2203, "Krav på brandskyddsmjukvara" och "Krav på tester av flamdetektorer".

Första VDS-certifierade produkten för videobaserad branddetektion.

Den videobaserade branddetektionsprodukten Aviotec från Bosch har fått världens första erkännande från VDS Damage Prevention GmbH, som en automatiserad videokamera för visuell brandövervakning med nummer G217090. VDS är en oberoende och välrenommerad institution för företagssäkerhet och harmoniserande organisation för internationella säkerhetsstandarder. VdS-kvalitetsstämpel anses vara ett viktigt kriterium och ligger ofta som grund för senare EN-standardisering.

Samhälle

Ett exempel på distiktspecifik smart city-teknologi finns i Kista Science City-området.

Foto: Adam Malmcrona [CC BY-SA 1.0]

Bristande säkerhet hot mot smarta städer

År 2020 kommer det att finnas över 20 miljarder smarta och uppkopplade objekt, enligt Gartner. Trots det väljer många företag som hjälper till att bygga upp smarta städer att prioritera bort säkerhet i sina strategier. Mer än vartannat företag har även stora utmaningar att få till ett system som är säkert, det visar en ny undersökning från Vanson Bourne på uppdrag av branschorganisationen Wi-SUN Alliance.

Leverantörer
Till toppen av sidan