SecurityUser.com

2017-01-07

60 allvarliga IT-attacker mot svenska myndigheter

I fjol rapporterade svenska myndigheter ett 60-tal fall av allvarliga IT-incidenter där datorer bland annat blivit hackade. Det visar uppgifter från MSB som SvD tagit del av.
Sedan den 1 april 2016 är det ett krav att myndigheter rapporterar IT-incidenter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, eller Säkerhetspolisen.
 
– Drygt 240 omfattas av rapporteringsskyldighet, av dessa har ett 70-tal myndigheter rapporterat in ungefär 200 incidenter, säger Richard Oehme, chef på MSB:s enhet för samhällets informations- och cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet, till SvD.
 
Det är dock sträng sekretess kring exakt vilken typ av attacker det kan handla om.
 
– En tredjedel av dessa incidenter har varit så allvarliga att de fått konsekvenser antingen för den egna myndigheten eller den samhällsverksamhet som den bedriver, säger Richard Oehme.
 
Det motsvarar över 60 allvarligare händelser som bland annat rör större tekniska fel och installerade virus och trojaner. MSB är dock kritisk mot att så många myndigheter inte har rapporterat.
 
– är det sannolikt att de övriga inte haft några incidenter? Det finner vi osannolikt, så frågan är varför man inte har rapporterat. Där måste vi gräva djupare för att hitta orsakerna.
 

Samhälle

Säkerhetspolisens experter påpekar i sitt yttrande att läget i omvärlden har förändrats sedan EU-domstolens dom.

Säpo: Allvarliga konsekvenser om datalagringen begränsas

Datalagring är helt avgörande för arbetet med att upptäcka terroristnätverk, förhindra terroristattentat och bekämpa spioneri. Om inte Säkerhetspolisen får tillgång till teleuppgifter från operatörerna får det allvarliga konsekvenser för den operativa förmågan och för Sveriges säkerhet. Det skriver Säkerhetspolisens experter i ett särskilt yttrande till regeringens utredning om datalagring, som presenterade sitt förslag den 11 oktober.

Samhälle

Schiphol Amsterdam Airport.

Säkerhetschefen på Schiphol Airport: ”Terrorism är det största hotet”

Säkerhet på flygplatser har blivit ett allt mer omdebatterat ämne sedan terrorattacken i Bryssel i fjol. Just terrorister är säkerhetschefernas värsta mardröm.
– Om du inte har någon information om de här individerna är det ganska enkelt för dem att ta sig in på ett offentligt område, säger Bjorn Gunderson, Security Process Manager på Schiphol Amsterdam Airport, som besökte Sverige i somras och då blev intervjuad av facktidningen Detektor (pubs. i Detektor 4/2017).

SecurityUser.com har fått tillstånd att publicera intervjun i sin helhet.

Samhälle

Så säkrar tillverkarna sina säkerhetsprodukter mot cyberangrepp

Det har på senare år väckt stor uppmärksamheten att utrustning för fysisk säkerhet har hackats och banat väg för intrång  i nätverk. Den uppmärksamheten har bidragit till en ökat medvetenhet kring behovet av ökad cybersäkerhet hos produktleverantörer inom sektorn fysisk säkerhet.

I Detektors senaste nummer (4/2017) har flera företrädare för ledande tillverkare kommit till tals och fått frågan om hur de arbetar med att förebygga att de produkter som levereras inte ska hackas. Securityworldmarket.com publicerar ett utdrag ur reportaget.

Till toppen av sidan